Žalos atlyginimas

Turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas su advokato pagalba: sužinokite, kokių veiksmų imtis patyrus žalą vagystės atveju, užliejus butą, patekus į eismo įvykį ir kitomis aplinkybėmis. Teisininkas Julius Paškevičius ruošia ir pateikia teismui civilinius ieškinius bei jų priedus, prireikus, atstovauja jus teismo proceso metu.

~

Iš viso klientams priteista jau daugiau nei 100 000 eurų

Beveik dešimtmetis patirties

i

90% laimėtų bylų

Žalos atlyginimas nuo A iki Z

1

Nemokama konsultacija

Teisininkas patars, ką daryti patyrus žalą.

2

Veiksmingi sprendimai

Teisiškai inicijuojami veiksmai, įvertinus atvejo aplinkybes.

3

Atstovavimas teisme

Teisininkas gina jūsų interesus teisminio poceso metu.

4

Žalos atlyginimas

Priteisiama patirtus nuostolius ir išgyvenimus atitinkanti suma.

Klientas, kuris patyrė nuostolius, kai iš jo automobilio buvo pavogti statybiniai įrankiai, kreipėsi į teisininką. Julius paškevičius suteikė konsultaciją ir pateikė civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje dėl žalos atlyginimo. Žalos atlyginimas už vagystę siekė 2052 eurus, priteista – 2322 eurų suma. Kaltinamasis pripažino savo kaltę pavogęs turtą iš nukentėjusiojo asmens automobilio. Remiantis surinktais parodymais ir kaltinamojo prisipažinimu, teismas įpareigojo nuteistąjį atlyginti žalą ir atstovavimo išlaidas.

Žalos atlyginimas įvairiais atvejais

Jeigu patyrėte turtinę ir (arba) neturtinę žalą, kreipkitės į advokatą. Dažniausiai pasitaikantys atvejai:

 • Žalos atlyginimas po vagystės
 • Žalos atlyginimas užliejus butą
 • Žalos atlyginimas po autoįvykio
 • Neturtinės žalos atlyginimas po autoįvykio

Ką daryti siekiant atlyginimo už patirtą žalą.

 1. Užfiksuoti įvykį
 2. Surašyti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą
 3. Nustatyti žalos dydį
 4. Pateikti ieškinį ir jo priedus

Kiekvienas atvejis yra individualus, todėl rekomenduotina pasitarti su teisininku.

Turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas

Materialinė, fizinė ar moralinė žala atsiranda įvairiomis aplinkybėmis ir kiekvienas turi teisę kreiptis pagalbos, kai ją patiria. Po vagystės, užliejus butą ar patekus į eismo įvykį, rekomenduojame pasikalbėti su advokatu, kuris patars, ką daryti, jei norite prisiteisti kompensaciją. Skaitykite toliau apie atskirus žalos atlyginimo atvejus.

Kas yra turtinė žala?

Turtinė žala yra materialinio turto suniokojimas, sugadinimas arba netekimas (vagystė). Jeigu dėl neteisėtų tyčinių ar netyčinių kito asmens (tiek juridinio, tiek fizinio) veiksmų ar aplaidumo patyrėte turtinę žalą, jums gali būti atlyginti nuostoliai. Į nuostolių atlyginimą įeina ne tik tiesioginė žala, bet ir patirtos kitos susijusios išlaidos ar negautos pajamos.

Kas yra neturtinė žala?

Neturtinė žala yra tiek fizinės sveikatos sutrikdymas, tiek emociniai išgyvenimai dėl patirto skausmo. Patyrę emocinius ir dvasinius išgyvenimus, sukrėtimus, fizinę skriaudą ir skausmą galite kreiptis norėdami šią žalą kompensuoti. Į žalos atlyginimą taip pat gali įeiti ir kompensacija dėl nepatogumų, kylančių, kai patyrus žalą yra apribojama socialinė ir (arba) fizinė veikla.

Žalos atlyginimas ir kompensacijos priteisimas tokiose bylose yra tikrai įmanomas, todėl pradėję teisminį procesą jūs turite galimybę padengti atsiradusias išlaidas. Išlaidos teisiškai yra vadinamos nuostoliais. Jeigu patyrėte kitokią nei aukščiau įvardinta žala, rekomenduojame pasitarti su advokatu, kuris išnagrinės jūsų atvejį.

Žalos atlyginimas po vagystės

Turtinės žalos nuostolius gali padengti draudimas ir (arba) vagystę įvykdęs nusikaltėlis. Jeigu nuosavybė yra apdrausta, draudimas atsižvelgia į draudiminio įvykio aplinkybes ir nustato žalos dydį.

Žalos atlyginimas užliejus butą

Būstai Lietuvoje yra užliejami kiekvieną dieną. Privačiuose namuose avarijos įvyksta rečiau nei daugiabučiuose, tačiau žala įprastai būna didesnė. Kitą vertus, užliejus butą daugiabučiame name, žalą gali tekti atlyginti ir kaimynams.

Jeigu jūsų butą užliejo

Jeigu jūsų butą užliejo ir norite prisiteisti kompensaciją už nuostolius, rekomenduojame kreiptis į specialistus, kurie užfiksuoja įvykį ir surašo faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą bei į tuos, kurie nustato žalos dydį, t.y. kokia suma yra reikalinga norint pašalinti gedimą.

Avarija gali įvykti dėl gyventojų aplaidumo, dėl senų vamzdynų, pastato ir (arba) jo įrenginių konstrukcinių trūkumų. Suradus užliejimo židinį, įvertinama užliejimo priežastis ir nustatomas kaltininkas, iš kurio gali būti priteisiama kompensacija. Advokatas padeda paruošti reikalingus dokumentus ir pagrįsti žalos sukeltų nuostolių dydį bei, prireikus, atstovauja jus teisme.

Žalos atlyginimas po autoįvykio

Turtinė žala po eismo įvykio yra skirstoma į žalą asmeniui ir žalą turtui.

Žalos asmeniui atlyginimas apima gydymo ir reabilitacijos išlaidas bei negaunamas pajamas, jei jas gauti trukdo trauma, patirta eismo įvykio metu. Kompensacijos dydį galima įvertinti pagal išrašytas sąskaitas ir mokėjimo kvitus už suteiktas gydymo paslaugas, atliktas operacijas, vaistus ir pan.

Turto žalos atlyginimas yra lygus transporto priemonės ir kitų materialių daiktų sugadinimui. Kompensacijos dydį galima įvertinti pagal remonto išlaidas, serviso paslaugas ir pan.

Neturtinės žalos atlyginimas po autoįvykio

Neturtinė žala tai moralinė skriauda ir jos pasekmės, patirti išgyvenimai – tiek emociniai, tiek dvasiniai. Kompensuojant patirtą neturtinę žalą, priklausomai nuo jos pobūdžio, žalos atlyginimas gali būti vertinamas pateikus civilinį ieškinį arba teismo proceso metu.

Pagal pobūdį neturtinė žala yra skirstoma į nesunkų ir sunkų sveikatos sutrikdymą.

Kompensacija už nesunkų ir sunkų sveikatos sutrikdymą yra priteisiama baudžiamojo proceso metu, kuriame dalyvauja nukentėjusysis ir kaltinamasis.

Jeigu draudimas kompensuoja tik dalį norimos sumos, o kaltinamasis nesutinka mokėti, likusią nustatytos žalos dydžio sumą galima priteisti su advokato pagalba. Advokatas taip pat gali padėti gauti didesnę nei įvertinta kompensaciją, jeigu ji atitinka jūsų patirtą žalą.

Nuo 2018 metų pasikeitus atlygintinos sumos dydžiui ir sąlygoms, neturtinė žala gali būti atlyginama netaikant limito, jeigu kompensacijos suma yra ne didesnė nei nurodyta įstatyme.

Jeigu nukentėjote įvykio metu (užliejus butą, po vagystės ar eismo įvykyje), pasikalbėkite su advokatu, kuris patars, kokio dydžio kompensacijos galite tikėtis ir padės ją prisiteisti, jei draudimas ar kaltinamasis nesutinka mokėti.

Pretenzija dėl žalos atlyginimo

Pretenzija yra raštas, kuriuo informuojate kaltininką, kad per jį patyrėte žalą ir siekiate geranoriškai susitarti dėl jos atlyginimo.

Ką rašyti pretenzijoje?

Pretenzijoje yra įvardijama žala ir tai, kokiomis aplinkybėmis ji buvo patirta. Norėdami tinkamai parašyti pretenziją, turite detaliai nurodyti kada, kaip ir dėl kokių priežasčių įvyko avarija, dėl kurios patyrėte žalą. Jūsų argumentai yra svarūs tuomet, kai galite juos pagrįsti, todėl į pretenziją įtraukiami įrodymai, kuriais remiantis nustatytas kaltininkas ir kitos detalės.

Pretenzija dėl žalos atlyginimo gali būti pakankamai sudėtingas ir daug dėmesio reikalaujantis dokumentas. Norėdamas, kad pretenzija būtų parašyta tinkamai, nukentėjusysis turi teisę pasitelkti advokato pagalbą.

Pretenzija dėl žalos atlyginimo ir jos turinys priklauso nuo patirtos žalos atvejo ir yra individuali.

Nukentėjote ar patyrėte nuostolius ir turite klausimų dėl žalos atlyginimo?

Teisininkas Julius Paškevičius jus pakonsultuos nemokamai. Dažniausi atvejai:

 • Žalos atlyginimas po vagystės
 • Žalos atlyginimas užliejus butą
 • Žalos atlyginimas po autoįvykio
 • Neturtinės žalos atlyginimas po autoįvykio

Julius paškevičius

Advokato padėjėjas

Išsilavinimas

 • nuo 2017 Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva (teisės doktorantūros studijos)
 • 2016 Mičigano Valstijos Universitetas, Jungtinės Amerikos Valstijos (Amerikos teisinės sistemos magistro laipsnis),
 • 2015 Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva (vientisosios teisės studijos),
 • 2012 Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva (istorijos bakalauro laipsnis).

Teisininkas Julius Paškevičius yra patyręs specialistas žalos priteisimo, skolų išieškojimo, ginčų dėl turto ir nuostolių atlyginimo srityse. Jau beveik dešimtmetį jis sėkmingai padeda klientams laimėti bylas, konsultuoja ir pataria teisiniais klausimais.

Diplomai

Priteista eurų

Atstovauta bylose

Metų patirtis

Susisiekite dėl žalos atlyginimo

Priteisiame patirtų nuostolių ir išgyvenimų atitinkamą sumą.

julius@juliuspaskevicius.lt

+370 640 65658

Vilniaus g. 37-3 Kaunas