Vedybinė ir povedybinė sutartis

Vedybinė ir povedybinė sutartis yra sudaroma, siekiant apsaugoti sutuoktinių turtą ir pajamas nuo kito sutuoktinio kreditorių. Vedybų sutartimi paprastai nustatoma sutuoktinių turto – buto, namo, automobilio, žemės – nuosavybės rūšis.

Sutuoktiniai gali susitarti, jog po santuokos įsigytas butas ar namas bus jų bendras turtas arba vienam iš sutuoktinių priklausys asmeninės nuosavybės teise. (LR CK 3.104 str.) Tinkamas nuosavybės rūšies pasirinkimas apsaugos turtą nuo Jūsų sutuoktinio kreditorių.

Privalumai 

*Patirtis rengiant vedybų ir povedybines sutartis;

*Greitas sutarčių paruošimas per 1 d.;

*Aiški teisinių paslaugų kaina;

*Patogus teisinių paslaugų suteikimas nuotoliniu būdu.

Teisinių paslaugų kaina  – 100 EUR

*Sutarties paruošimas;

*Vienos valandos teisinė konsultacija.

Reikalavimai: vedybinė ir povedybinė sutartis

Įstatymas vedybų sutartį apibrėžia kaip sutuoktinių susitarimą, nustatantį jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (separacija) (CK 3.101 straipsnis).

Ši apibrėžtis įrodo, kad įstatymų leidėjas vedybų sutartį priskyrė prie civilinių sutarčių, tai reiškia, kad vedybų sutarčiai taikomos bendrosios sutarčių teisės nuostatos (CK 6.154–6.161 straipsniai), taip pat sutarčių sudarymo ir aiškinimo taisyklės (CK 6.162–6.188, 6.193–6.195 straipsniai), sutarčių formos ir turinio reikalavimai (CK 6.192, 6.196–6.199 straipsniai), bendrieji sandorių negaliojimo pagrindai (CK 1.78–1.96 straipsniai), sutarčių pabaigos nuostatos (CK 6.217–6.228 straipsniai) bei kitos teisės normos, taikytinos civilinėms sutartims tiek, kiek kitaip nenustatyta CK trečiojoje knygoje.

Taigi vedybų sutarties pagrindinis tikslas yra turto (tiek esamo, tiek įgyjamo ateityje) teisinio režimo nustatymas. Vedybų sutartis įgalina susitarti, kad: 1) turtas, įgytas tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė; 2) turtas, kiekvieno sutuoktinio įgytas iki santuokos ir esantis jų asmenine nuosavybe, po santuokos įregistravimo tampa jų bendrąja jungtine nuosavybe; 3) turtas, įgytas susituokus, yra bendroji dalinė sutuoktinių nuosavybė.

Vedybų sutartyje gali būti nustatyta, kad viena iš nurodytų turto teisinio režimo rūšių bus taikoma visam turtui arba tik tam tikrai jo daliai ar tik konkretiems daiktams.

Negaliojanti vedybinė ir povedybinė sutartis

Vedybų sutarties sąlygos negalios, kurios prieštarauja gerai moralei arba viešajai tvarkai, reglamentuoja sutuoktinių asmeninius neturtinius santykius ar nustato sutuoktinių asmenines teises ir pareigas jų vaikams. Iš esmės vedybų sutartis apibrėžia turtines teises tarp sutuoktinių.

Be to, įstatymas imperatyviai numato, kad negalioja vedybų sutarties sąlygos, kurios riboja ar atima iš sutuoktinio teisę į išlaikymą.

Jei kilo klausimų dėl vedybinės sutarties sudarymo, susisiekite!

Advokato padėjėjas Julius Paškevičius

Mob. 8 640 65658

El. paštas julius@juliuspaskevicius.lt

Šiame pranešime pateikta informacija nėra advokato teikiamos teisinės paslaugos kaip jos apibrėžtos LR advokatūros įstatyme. Visa pateikta informacija yra bendro pobūdžio ir nesiekiant suteikti išsamią teisinę konsultaciją.

Susisiekite Šia forma arba +370 640 65658