Vagystė iš automobilio – Laimėta

Baudžiamoji byla Nr. 1-2044-919/2018 – klientui priteista 2300 EUR turtinė žala dėl įvykdytos vagystės iš automobilio. 

KAUNO APYLINKĖS TEISMO KAUNO RŪMAI

NUOSPRENDIS

2018 m. birželio 13 d.

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Aurelijus Rauckis, sekretoriaujant Ramunei Gudaitei, dalyvaujant prokurorei Rasai Norai Kamantauskienei, kaltinamajam M. P., nukentėjusiajam P. P., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje M. P., kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje ir 258 straipsnio 2 dalyje, padarymu – vagystė iš automobilio.

Teismas nustatė, kad kaltinamasis M. P. 2017 m. lapkričio 22 d., 13.00 val. – 14.28 val. laikotarpiu, veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, išdaužydamas automobilio „Citroen Berlingo“, valst. Nr. ( – ) stovėjusio ( – ) sankirtoje, Kaune, galinių durų lango stiklą, iš automobilio salono pagrobė P. P. priklausančius įrankius: Makita“ smūginį suktuvą – gręžtuvą – 329 eurų vertės, ,,Makita“ akumuliatorinį perforatorių – 279 eurų vertės, ,,Bosch“ kampinį šlifuoklį – 281 eurų vertės, ,,Bosch“ perforatorių – 580 eurų vertės, ,,Makita“ perforatorių – 433 eurų vertės, 2 (du) akumuliatorius, naudojamus įrankiams – bendros 80 eurų vertės ir komplektas grąžtų ir diskelių, bendros 70 eurų vertės; tokiu būdu pagrobė svetimą nukentėjusiajam P. P. priklausantį 2052 eurų vertės turtą, padarydamas 2052 eurų turtinę žalą.

Jei reikia pateikti teismui ieškinį dėl žalos po vagystės, susisiekite!

Kaltinamasis M. P. savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad labai gailisi įvykdęs nusikaltimus, tuo metu reikėjo pinigų, todėl ir apvogė automobilį. Su civiliniu ieškiniu sutinka ir žada dalimis atlyginti.

Vagystė iš automobilio

Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas nukentėjusysis P. P. parodė, kad 2017 m. lapkričio 22 d. apie 13.00 val. jam priklausančiu automobiliu „Citroen Berlingo, valstybiniu numeriu ( – ) atvyko į Kleboniškį, automobilį pastatė prie ( – ) namo. Automobilyje paliko statybinius įrankius, kurie buvo dėžėse. Apie 14.30 val. sugrįžęs prie automobilio, pamatė, kad išdaužytas automobilio galinio lango stiklas, iš automobilio pavogtos dėžės su įrankiais. Teigia matęs nuo įvykio vietos nuvažiuojantį automobilį „Audi A6“, žalios spalvos, universalą, kurio keleiviai galimai įvykdė vagystę. Netoliese dirbęs vyriškis jam sakė, kad matė į minėtą „Audi“ automobilį atbėgančius ir įlipančius 3 vyrus, kurie atbėgo nuo pareiškėjo automobilio pusės.

Iš automobilio pavogti jam priklausantys darbo įrankiai: ,,Makita“ akumuliatorinis suktukas, 350 eurų vertės; ,,Makita“ akumuliatorinis perforatorius, 200 eurų vertės; ,,Bosch“ kampinis šlifuoklis, 150 eurų vertės; ,,Bosch“ perforatorius, 550 eurų vertės; ,,Makita“ perforatorius, 250 eurų vertės. Taip pat pavogti 2 akumuliatoriai, naudojami įrankiams, kurių bendra vertė 80 eurų ir komplektas dėžėje grąžtų bei diskelių, skirtų įrankiams, kurio vertė 70 eurų. Visi įrankiai buvo naudoti, sudėti originaliose dėžėse. Įsigijimo dokumentų neturi, nes įrankiai pirkti turguje. Reikš civilinį ieškinį. Ikiteisminio tyrimo eigoje nukentėjusysis P. P. patikslino pagrobtų daiktų vertę. Bendra pagrobto turto vertė – 2052 eurų. (b. l. 5-6, 16)

Ką turėčiau žinoti, jei buvau nesunkiai sužalotas eismo įvykyje?

Nukentėjusysis P. P. pareiškė 2322 eurų civilinį ieškinį (2052 eurų – pagrobto turto vertė, 270 eurų – automobilio stiklas, jo keitimo darbai). (b. l. 23-24)

P. P. pripažintas civiliniu ieškovu 2322 eurų sumai. ( b.l. 32).

2017 m. lapkričio mėn. d. atlikta krata įtariamojo M. P. namuose, ( – ) g. Vogtų daiktų nerasta. Kratos metu M. P. parodė, kad kratos metu ieškomus įrankius jis pardavęs. ( b.l. 48-51)

Nusikalstamos veikos – vagystė iš automobilio – kvalifikavimo motyvai ir išvados

Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą, arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją, arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė).

Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 258 straipsnio 2 dalį atsako tas, neteisėtai įgijo ar nešiojo nešaunamąjį ginklą ar kitokį žmonėms žaloti pritaikytą daiktą.

Nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnyje, objektas yra visų rūšių ir formų nuosavybė, o dalykas – svetimas turtas. Svetimo turto pagrobimas laikomas baigtu, kai kaltininkas užvaldo svetimą turtą ir taip įgyja galimybę neteisėtai valdyti, naudotis ir disponuoti turtu pagal savo valią. Vagystė iš automobilio, t. y. svetimo turto pagrobimas, yra nusikalstama veika, padaroma tik tiesiogine tyčia, kuri gali būti ir apibrėžta, ir neapibrėžta. Atvira vagystė padaroma kitų asmenų akivaizdoje.

Turtinė žala

Teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma – paties kaltinamojo M. P. visišku kaltės pripažinimu bei įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 straipsnio nustatyta tvarka – tarnybiniais pranešimais, raštais, nukentėjusiojo parodymais, specialisto išvada, ištirtais rašytinais įrodymais nustatyta, kad kaltinamasis M. P. 2017 m. lapkričio 22 d., 13.00 val. – 14.28 val. laikotarpiu, veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, išdaužydamas automobilio „Citroen Berlingo“, valst. Nr. ( – ) stovėjusio ( – ) sankirtoje, Kaune, galinių durų lango stiklą, iš automobilio salono pagrobė P. P. priklausančius įrankius: Makita“ smūginį suktuvą – gręžtuvą – 329 eurų vertės, ,,Makita“ akumuliatorinį perforatorių – 279 eurų vertės, ,,Bosch“ kampinį šlifuoklį – 281 eurų vertės, ,,Bosch“ perforatorių – 580 eurų vertės, ,,Makita“ perforatorių – 433 eurų vertės, 2 (du) akumuliatorius, naudojamus įrankiams – bendros 80 eurų vertės ir komplektas grąžtų ir diskelių, bendros 70 eurų vertės; tokiu būdu pagrobė svetimą nukentėjusiajam P. P. priklausantį 2052 eurų vertės turtą, padarydamas 2052 eurų turtinę žalą.

Be to, jis, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytomis aplinkybėmis neteisėtai įgijo kieto metalo savadarbę teleskopinę lazdą, kuri yra D kategorijos šaltasis nešaunamasis ginklas, smogiamojo – trupinamojo poveikio, pagamintą naudojant pramoninius įrenginius, ją laikė automobilyje „Audi A6“, valst. Nr. ( – ) kol 2017 m. lapkričio 28 d., 12.00 val., policijos pareigūnų atliktos automobilio apžiūros metu, ji buvo paimta.

Kaltinamojo M. P. kaltė bei faktinės nusikalstamų veikų – vagystė iš automobilio – aplinkybės neginčijamai įrodytos ikiteisminio tyrimo surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visetu, jo veikos atitinka nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje ir 258 straipsnio 2 dalyje, požymius.

Dėl civilinio ieškinio – vagystė iš automobilio

Baudžiamojoje byloje yra pareikštas nukentėjusiojo civilinis ieškinys, kuriuo prašoma iš kaltinamojo priteisti 2322 Eur turtinę žalą. Kaltinamasis sutiko su žalos dydžiu, todėl teismas sprendžia, kad ieškinys pagrįstas, teismas neturi pagrindo netikėti nukentėjusiojo duotais parodymais ir už jam padarytą žalą atsako kaltinamasis, todėl ieškinys tenkintinas. Iš M. P. nukentėjusiajam P. P. priteistina 2322 Eur turtinė žala (BPK 115 str. 1 d.).

Remdamasis išdėstytais motyvais ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304 ir 305 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Plačiau apie bylą skaitykite čia.

Nutarė – vagystė iš automobilio

M. P. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas – vagystė iš automobilio, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje ir 258 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jam bausmes:

  • pagal BK 178 straipsnio 2 dalį – laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams ir 8 (aštuoniems) mėnesiams, bausmės vykdymo metu įpareigojant būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, pradėti dirbti arba registruotis darbo biržoje, per šešis mėnesius neatlygintinai išdirbti 100 (šimtą) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.
  • pagal BK 258 straipsnio 2 dalį – areštą 30 (trisdešimčiai) parų.

Civilinį ieškinį tenkinti ir iš M. P. nukentėjusiajam P. P. priteisti 2322 Eur (du tūkstančius tris šimtus dvidešimt du eurus) turtinės žalos.

Jei susidūrėte su panašia situacija, susisiekite!

Susisiekite Šia forma arba +370 640 65658