Susisiekite: +370 640 65658

Uzufrukto panaikinimas

Asmuo, kuriam suteikiama teisė naudotis butu ar namu pagal uzufrukto teisę, privalo uzufrukto objektu rūpintis kaip geras šeimininkas, jį išlaikyti ir remontuoti, kiek tai būtina objekto normaliai būklei užtikrinti, mokėti mokesčius. Jei uzufruktorius šių pareigų nevykdo, galimas uzufrukto panaikinimas teismo sprendimu. Pateikite ieškinį teismui – tai padaryti gali teisininkas. Ieškinys dėl uzufrukto panaikinimo: parengimas ir pateikimas teismui.

Užsakyti paslaugą

Kodėl verta užsisakyti teisines paslaugas?

 • Patirtis uzufrukto panaikinimo bylose leis jums būti užtikrintais sėkme teisminiame procese.
 • Atstovavimas tiek išreikalaujant pažymas bei išrašus iš valstybinių registrų ir institucijų, tiek visose teisminio proceso stadijose.
 • Skaidrus komunikavimas, suteikiant jums informaciją apie teisminio proceso eigą ir teismo priimtus procesinius sprendimus.
 • Aiški kainodara už teisines paslaugas leis jums potencialiai įvertinti galimas atstovavimo išlaidas.

 

Design element.
Design element.

Kaip užsisakyti teisines paslaugas?

 • Uzufrukto panaikinimo paslaugą galite užsisakyti tiesiog internetu paspaudę mygtuką UŽSAKYTI PASLAUGĄ.
 • Užsakius šią teisinę paslaugą internetu, jums bus atsiųsta teisinių paslaugų sutartis kartu su dokumentų sąrašu, kurie būtini rengiant jums reikalingą procesinį dokumentą.
 • Pateikus visus reikalingus dokumentus, per dvi dienas parengiamas procesinis dokumentas ir pateikiamas teismui.

Nuo konsultacijos
iki atstovavimo

01

Teisinė konsultacija

Teisininkas išanalizuos aplinkybes, aptarsime teisinio proceso eigą ir pateiks atsakymus į jūsų klausimus.

02

Ieškinio parengimas

Parengiamas ieškinys teismui dėl uzufrukto panaikinimo.

03

Ieškinio įteikimas

Ieškinio dėl uzufrukto panaikinimo ir teisiniam procesui reikalingų dokumentų pateikimas teismui.

04

Informavimas apie procesą

Teisminio proceso metu suteikiama informacija apie teismo priimtus procesinius sprendimus.

05

Atstovavimas teisme

Teisininkas atstovauja jus viso teisminio procesu metu ir gina jūsų interesus.

Išsilavinimas

Julius Paškevičius

Advokato padėjėjas
Julius Paškevičius

Nors teisėje interpretacijoms vietos mažai, pasimesti – paprasta. Nenuklyskite į pareiškimų, prašymų ir sutarčių mišką, bet pasitikėkite profesionaliu teisininku, kurio patirtis leidžia jam matyti problemos sprendimo būdus jau pirmos konsultacijos metu. Juliaus stiprybė – konkretumas. Susisiekę, galite būti tikri, kad sulauksite tikrų atsakymų aiškiai ir greitai.

Diplomai

Mokslinė veikla

 • International Scientific Conference „Europization of national law: achievments, problems, challanges“ (2021)
 • Julius Paškevičius, The Conceptualization of Energy Justice: the EU Sphere. Baltic Journal of Law & Politics 13:1 (2020): 163-190
 • Scientific Conference „Human rights issues in the age of globalization and rapid technological innovations“ (2019)
 • Julius Paškevičius, Whether the Support Schemes of the Renewable Energy of the EU Are in Compliance with the Principle of the Free Movement of Goods? ISSN (Online) 2029-4239, Law review No. 2(18) 2018
 • 11th International Scientific Conference „Problems of Ensuring Public Security: Theoretical and Practical Aspects“ (2017)
 • Saulė Milčiuvienė, Julius Paškevičius, The Investment Environment for Renewable Energy Development in Lithuania: The Electricity Sector, Baltic Journal of Law & Politics. ISSN (Online) 2029-0454, October 2014
 • Julius Paškevičius, The Energy Charter Process, Cyseni, 2014

90% laimėtų bylų

Teisės magistro laipsnis LT ir JAV

Nuo konsultacijos iki atstovavimo

Panaikinta uzufrukto teisė

Laimėta

Iškeldintas nuomininkasgyvenamųjų patalpų

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Priteistas avansas ir netesybos

Laimėta

Paliktas galioti varžytinių aktas ir iškeldintas buvęs savininkas iš kliento varžytinėse įsigyto buto

Laimėta

Atlyginti nuostoliai dėl kito asmens neteisėtų veiksmų

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Atnaujintas palikimo priėmimo terminas

Laimėta

Priteistos netesybos pagal preliminariąją sutartį

Laimėta

Išieškota skolaremonto darbus

Laimėta

Kada galimas uzufrukto panaikinimas?

Uzufruktą įgijęs žmogus privalo išlaikyti ir remontuoti uzufrukto objektą, kiek tai būtina jo normaliai būklei užtikrinti. Būtina tinkamai naudotis uzufrukto objektu, mokėti įmokas ir mokesčius proporcingus uzufruktoriaus turimoms uzufrukto objekto naudojimo teisėms (nebent įstatymai numato kitaip, CK 4.144 straipsnio 1, 2 dalys). 

Uzufruktorius atsako už uzufrukto objekto būklės pablogėjimą dėl uzufrukto netinkamo įgyvendinimo, o jei nevykdomos iš uzufrukto kylančios esminės pareigos, uzufrukto savininko prašymu teismas gali skirti uzufrukto objekto administratorių (CK 4.146 straipsnis).

Taigi uzufruktoriui, kaip svetimo daikto naudotojui, kyla iš esmės tapačios prievolės kaip ir bet kurių panaudos teisinių santykių subjektams. Tačiau šių pareigų pažeidimas, priešingai nei sutartiniuose panaudos santykiuose, nėra pagrindas uzufrukto teisei pasibaigti vien tik uzufrukto objekto savininko valia.

Ši teisė nesibaigia ir uzufrukto objekto savininkui pareiškus apie uzufrukto teisės nutraukimą prieš terminą. Tokia išvada darytina įvertinus CK 4.150 straipsnyje nustatytus uzufrukto pasibaigimo pagrindus (CK 4.150 straipsnio), kurių sąrašas yra baigtinis (CK 4.150 straipsnio 2, 5 dalys).

Teismo sprendimu nustatyta uzufrukto teisė gali pasibaigti tik panaikinus uzufruktą teismo sprendimu (CK 4.150 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

Uzufrukto panaikinimas teismo sprendimu

Uzufruktas baigiasi jo atsisakius, mirus uzufruktoriui, likvidavus uzufruktorių juridinį asmenį ar praėjus trisdešimčiai metų nuo uzufrukto nustatymo juridiniam asmeniui, pasibaigus terminui ar įvykus naikinančiojoje sąlygoje numatytam juridiniam faktui, uzufruktoriui tapus uzufrukto objekto savininku, žuvus uzufrukto objektui, pablogėjus uzufrukto objekto būklei, suėjus senaties terminui, panaikinus uzufruktą teismo sprendimu. (LR CK 4.150 straipsnis 1 d.)

Ieškinys dėl uzufrukto panaikinimo

Uzufrukto teisė gali būti įgyjama teismo sprendimu, įstatymine tvarka arba sandoriu. Uzufruktorius įgauna teisę valdyti svetimą turtą ir legaliai juo naudotis, tačiau negali juo disponuoti (parduoti ar išnuomoti). Dažna situacija kai uzufruktorius nenori ir neturi laiko prižiūrėti objektą, tad uzufrukto panaikinimas gali vykti teisminiu keliu, pateikus ieškinį.

Kaip pateikti ieškinį dėl uzufrukto panaikinimo?

Norint pateikti ieškinį dėl uzufrukto panaikinimo būtina kreiptis į teisininką, kuris paruoš ieškinį ir pateiks jį teisminiam procesui.

Kuo naudingas nekilnojamojo turto dovanojimas su uzufrukto teise?

Dovanojimas su uzufrukto teise naudingas tuo, jog asmuo atlikęs dovanojimą nepraranda teisės į savo dovanotą turtą. Puikus to pavyzdys, kuomet vyresnieji giminaičiai padovanoja būstą artimiesiems ir patys įgauna uzufruktoriaus teises: iki gyvenimo galo gyvena dovanotose patalpose.

 

Kaip elgtis gyvenant užsienyje ir neturint galimybės rūpintis savo turtu?

Gyvenant užsienyje yra galimybė perleisti savo nekilnojamojo turto priežiūrą kitam asmeniui su uzufrukto teise. Toks asmuo galės gyventi jūsų patalpose, bet privalės išlaikyti objektą, mokėti mokesčius ir kt. 

Uzufrukto panaikinimas teismų praktikoje

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad asmuo, su kuriuo lieka gyventi nepilnametis vaikas, gali pasinaudoti kito asmens turto uzufrukto teise tada, kai jis neturi kitos gyvenamosios patalpos ir negali jos įsigyti.

Ši teisės norma apsaugo vaiko teisę į gyvenamąjį būstą tais atvejais, kai vienas iš vaiko tėvų gyvenamojo būsto neturi, tačiau geriau užtikrina vaiko interesus, todėl vaiko gyvenamoji vieta nustatoma būtent su tuo iš tėvų, o kito iš tėvų nuosavybės teisė apribojama, nustatant gyvenamosios patalpos uzufruktą.

Aplinkybė, jog sutuoktiniui nuosavybės teise priklausančiame bute, yra geresnės sąlygos vaikams gyventi negu kito sutuoktinio nuosavybės teise priklausančiame bute, nesudaro pagrindo nustatyti uzufrukto ir tokiu būdu taip suvaržyti sutuoktinio asmeninės nuosavybės teisę.

 

Dalintis:

Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

+370 640 65658