Uzufrukto nekilnojamam turtui panaikinimas – Laimėta

Civilinė byla Nr. e2-69-743/2022 – panaikintas kliento nekilnojamam turtui nustatytas uzufruktas.

ALYTAUS APYLINKĖS  TEISMAS

SPRENDIMAS

2022 m. kovo 3 d. 

Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Jurgitai Petrauskienei, dalyvaujant ieškovei E. O,  atsakovei L. O. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. O. ieškinį atsakovei L. O. dėl uzufrukto panaikinimo. Teismas n u s t a t ė:        

Ieškovė prašo panaikinti 2012 m. liepos 4 d. dovanojimo sutarties pagrindu nustatytą uzufruktą butui, esančiam (neskelbtina) (t. 1, el. b. l. 1–5). Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. 2012 m. liepos 4 d. dovanojimo sutartimi ieškovės senelė S. D. padovanojo ieškovei butą, esantį (neskelbtina). Šia sutartimi taip pat nustatyta uzufrukto teisė S. D. naudotis nurodytu butu iki gyvenimo pabaigos. Nuo 2011 m. liepos 24 d. sprendimu S. D. neterminuotai nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, 2020 m. rugsėjo 1 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui atlikus Senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikio vertinimą padaryta išvada, kad S. D. reikalinga ilgalaikė socialinė globa institucijoje. 2020 m. rugsėjo 14 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu atsakovė išsiųsta į viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) ,,Senevita“ globos namus, kuriuose ir gyvena šiuo metu.

2021 m. lapkričio 3 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo sprendimu S. D. pripažinta neveiksnia visose turtinių ir neturtinių santykių srityse, jos globėja ir turto administratore paskirta L. O. S. D. globos namuose VšĮ ,,Senevita“ teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, valstybės nefinansuojamą dalį moka L. O. S. D. sveikatos būklė leidžia daryti išvadą, kad ji ir ateityje neturės galimybių savarankiškai gyventi nurodytame bute, nes jai reikalinga nuolatinė speciali priežiūra. Esant šioms aplinkybėms, S. D. naudai nustatytas uzufruktas ieškovei priklausančiam butui iki S. D. gyvenimo pabaigos yra nereikalingas, nes S. D. gyvenamoji vieta užtikrinta, ieškovė siekia butą parduoti, kadangi pati gyvena ir dirba Vilniuje, šis nekilnojamas turtas, kurio išlaikymo mokesčius moka ieškovės motina jai pačiai tam lėšų neturint, nereikalingas.

PLAČIAU APIE BYLĄ SKAITYKITE ČIA.

Aukščiau aptarti įrodymai patvirtina, kad uzufruktorė S. D. nuo 2020 m. spalio 2 d. neterminuotai yra apgyvendinta globos namuose, kadangi būtina užtikrinti jos specialiuosius poreikius. Esant šioms aplinkybėms, S. D., kaip ieškovei priklausančio turto uzufruktorė, iš šio daikto negauna jokios ekonominės naudos, jos poreikiai užtikrinami jai gyvenant specializuotoje įstaigoje. Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Ieškovei siekiant parduoti turimą turtą, šio turto apsunkinimas daiktine teise, ne tik apriboja jos kaip turto savininkės teises, tačiau taip pat ir neteikia ekonominės naudos uzufruktoriui. Esant šioms aplinkybėms spręstina, kad S. D. naudai nustatytas uzufruktas iki gyvenimo pabaigos naudotis ieškovės butu, prarado juo siektą tikslą – užtikrinti uzufruktoriaus gyvenamąją vietą. Užtikrinus S. D. gyvenamąją vietą globos namuose – VšĮ ,,Senevita“, nuo 2010 m. spalio 2 d. jai nesinaudojant nustatytu uzufruktu, jis panaikintinas, nes tapo nereikalingas ir toks uzufrukto panaikinimas nepažeidžia S. D. teisės į gyvenamąją patalpą iki jos gyvenimo pabaigos.  

Atsižvelgus į aukščiau aptartus argumentus, ieškovės ieškinys tenkintinas, uzufruktas panaikintinas teismo sprendimu (CK 4.150 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Valstybės išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 16,07 Eur, ieškinys tenkinamas, todėl jos priteistinos iš atsakovės (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270 straipsniais, n u s p r e n d ž i a :

Ieškinį patenkinti visiškai.

Panaikinti 2012 m. liepos 4 d. dovanojimo sutartimi, notarinio registro Nr. 2267, S. D., a. k. (neskelbtina), naudai nustatytą uzufruktą butui, esančiam (neskelbtina), unikalus Nr. (neskelbtina). 

Teisėja                                                                                                          Asta Vailionienė

Susisiekite Šia forma arba +370 640 65658