Užsakovo neatsiskaitymas su rangovu už atliktus darbus – Laimėta

Civilinė byla Nr. e2-173-399/19 – užsakovo neatsiskaitymas su rangovu už atliktus darbus

Klientui priteista 1500 EUR nuostolių iš užsakovo dėl neatsiskaitymo su rangovu už atliktus darbus. Laimėta byla.

Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant ieškovui M. B. (paskutiniame teismo posėdyje nedalyvavo) atstovui  advokato padėjėjui  Juliui Paškevičiui, atsakovei A. S.,  trečiajam asmeniui nepareiškusiam savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje (toliau trečiajam asmeniui),  J. G.,  jos atstovui advokatui Vygaudui Moliui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo  M. B.  ieškinį atsakovei  A. S. trečiajam asmeniui J. G. dėl neatsiskaitymo už pagamintas prekes.

Ką turėčiau žinoti prieš užsakant pagaminti baldus?

Teismas N u s t a t ė:

Ieškiniu ieškovas M. B. (toliau ieškovas) teismo prašo priteisti jam iš atsakovės A. S. (toliau atsakovės) 2500 EUR skolą už pagamintus baldus, priteisti 5 procentų metines palūkanas  už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinyje ieškovas nurodo šias aplinkybes:  2017-08-14 sudaryta Rangos sutartis Nr. 17-08-14 (toliau – Sutartis), kuria M. B. įsipareigojo pagaminti baldus nurodytus Sutarties 9 punkte „Užsakomų baldų specifikacija“ pagal Priede Nr. 1 pateiktus brėžinius, sumontuoti kirpyklos patalpose, adresu Maironio g. 20, Kazlų Rūda, ir perduoti A. S., o Atsakovas įsipareigojo pagamintus ir sumontuotus baldus priimti bei už juos sumokėti Sutartyje nustatytą kainą. (Priedas Nr. 1, 2)

Rangos sutartis – užsakovo neatsiskaitymas su rangovu

Tarp šalių sudaryta Sutartis atitinka įstatyme numatytus būtinuosius rangoms sutarties požymius: 1) rangos sutarties tikslas yra gauti tam tikrą darbo rezultatą (CK 6.644 straipsnio 1 dalis, 6.645 straipsnio 1 dalis); 2) darbo rezultatas gaunamas rangovui dirbant savo rizika (CK 6.645 straipsnio 3 dalis, 6.649 straipsnio 1 dalies 2 punktas); 3) rangovas atlieka darbą, siekdamas tam tikro rezultato, savarankiškai (CK 6.644 straipsnio 3 dalis, 6.645 straipsnio 3 dalis).

Dėl netinkamų medžiagų parinkimo ieškovui tenka atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.647 straipsnį Minėta, kad stalo makiažo kabinete ilgis turėjo būti 1400 mm, tačiau ieškovas pagamino 2400 mm ilgio stalą. Ieškovo atstovai montuodami baldus ir nesugebėdami taip išdidinto stalo pastatyti į jam skirtą vietą, apgadino sienos apdailą. Taip pat minėta, kad baldus ieškovas  buvo įsipareigojęs pagaminti per 50 darbo dienų. 50 darbo dienų terminas suėjo 2017 m. spalio 24 d. Tačiau šio įsipareigojimo laiku neįvykdė. Baldai buvo sumontuoti tik 2017 m. gruodžio 22 d. Dėl rangovo vėlavimo atsakovė  negalėjo pradėti veiklos ir patyrė apie 2000 eurų nuostolių negautų pajamų forma.

Kai darbo rezultato trūkumai nustatomi darbą atlikus – jo (rezultato) priėmimo ar naudojimo metu, užsakovo teises reglamentuoja CK 6.665 straipsnis, nustatantis, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo:1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje.

Užsakovo neatsiskaitymas su rangovu už atliktus darbus

Ieškinys tenkinamas dalinai.

Byloje esančiais ir ištirtais įrodymais nustatyta, kad 2017 m. sausio 25 d.  atsakovė sudarė su trečiuoju asmeniu byloje J. G. Interjero paslaugų sutartį pagal kurią dizainerė J. G., vykdanti individualią veiklą pagal pažymą Nr. 662606, susitarė, kad dizainerė parengia interjero koncepciją, konsultuoja, ruošia vizualizacinius ir klojimo brėžinius, pateikia baldų planą, parenka baldus ir jų išdėstymą visose patalpose, parengia kietųjų baldų brėžinius gamintojui grindų, parengia individualių baldų brėžinius jeigu jų reikia,  atlieka kitus darbus aptartus sutarties 1.1 p.  eigoje bendrauja su tiekėjais, teikia patarimus ir rekomendacijas ieškant geros kokybės ir kainos variantų, rekomenduoja meistrus.

Baldų sutartyje  yra įrašai, kad bendra sutarties suma yra 8500 EUR bei tai, kad avansas 2000 EUR ir, kad paimta po 2000 EUR 2017 m. rugsėjo 19 d. ir 2017 m. gruodžio.

Neatsiskaitymas su rangovu

Bylos duomenys patvirtina jog atsakovė ieškovui yra sumokėjusi 6000 EUR pagal  baldų gamybos sutartį. Ieškovas prašo iš jos priteisti likusią nesumokėtą sulygtą sutartimi  2500 EUR sumą. Atsakovė savo nesutikimą šią sumą mokėti įrodinėja jog baldai pagaminti nekokybiškai, vadovaudamasi CK 665 str. 1 d. 2 p. prašo sumažinti sutarties (baldų) kainą iki 6000 eurų.

Baldus ieškovas atsakovei perdavė dalimis, praleisdamas terminą sutarčiai įvykdyti. Darbų perdavimo-priėmimo aktas nebuvo surašytas  baldų perdavimo metu ir nėra sutarties šalių pasirašytas. Darbų trūkumus M. B. kelis kartus šalino ir tai reiškia jog atsakovė reiškė pretenzijas dėl darbų kokybės, nustatė tam terminą, tačiau vis darbų trūkumai nebuvo pašalinti atsakovės nustatytu terminu. Atsakovė ieškovo darbą, tai yra jo pagamintus baldus  priėmė ir baldais naudojasi iki šiol, ji vykdo  kirpyklos (grožio salono)  veiklą, vadinasi darbų trūkumai nėra tokie, kad baldų nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį (CK 6.665 str. 1 d.).

Ieškinys tenkinamas dalinai, todėl vadovaujantis CPK 93 str. paskirstomos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos.

Vadovaudamsis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso   259- 260 straipsniais, 263-270  270 straipsniais teismas

Plačiau apie bylą skaitykite čia.

N u s p r e n d ž ia:

Ieškinį tenkinti dalinai.

Priteisti ieškovui M. B., asmens kodas (neskelbtina), 1500 (vieną tūkstantį penmkis šimtus) eurų už pagamintus baldus ir 692 EUR turėtų bylinėjimosi išlaidų  iš atsakovės A. S., asmens kodas (neskelbtina).

Priteisti atsakovei A. S., asmens kodas (neskelbtina),  112 EUR  turėtų bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo M. B., asmens kodas  (neskelbtina).

Priteisti trečiajam asmeniui J. G., asmens kodas (neskelbtina), 180 EUR turėtų bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės A. S., asmens kodas (neskelbtina).

Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos galiu būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Teisėja     Janina Zaržeckienė

Jei susidūrėte su panašia situacija, susisiekite!

Advokato padėjėjas Julius Paškevičius

Mob. 8 640 65658

El. paštas julius@juliuspaskevicius.lt

Susisiekite Šia forma arba +370 640 65658