Susisiekite: +370 640 65658

Turto paveldėjimas

Palikėjo turto perleidimą įpėdiniams reglamentuoja paveldėjimo teisė, kuri apibrėžia taisykles, kaip priimti ar atsisakyti palikimo ir kt. Advokatas gali patarti paveldėjimo klausimais, parengti reikalingus dokumentus ir jus atstovauti.

Paslaugos paveldėjimo klausimais

 • Praleisto palikimo priėmimo termino atnaujinimas
 • Kai palikimą priimamas nepilnamečio ir (arba) neveiksnaus asmens vardu
 • Kai faktiškai valdote turtą, kurį turite teisę paveldėti pagal įstatymą ar testamentą
 • Palikimo atsiradimo vietos nustatymas
 • Asmeninio ar notarinio testamento nuginčijimas
 • Paveldėjimo teisės liudijimo užginčijimas
 • Kitų ginčų nagrinėjimas
Design element.
Design element.

Kaip užsisakyti teisines paslaugas?

 • Paveldėjimo teisines paslaugas galite užsisakyti tiesiog internetu prie pasirinktos paslaugos paspaudę mygtuką PIRKTI.
 • Jei nerandate užsakomų paslaugų sąraše jums reikiamos teisinės paslaugos, tuomet susisiekite puslapio apačioje užpildę užklausos formą ar paskambinę telefonu ir užsakykite jums reikalingą teisinę paslaugą.
 • Užsakius pasirinktą teisinę paslaugą internetu, jums bus atsiųsta teisinių paslaugų sutartis kartu su dokumentų sąrašu, kurie būtini rengiant jums reikalingą procesinį dokumentą.
 • Pateikus visus reikalingus dokumentus, skubiai parengiamas procesinis dokumentas ir pateikiamas teismui.

Nuo konsultacijos
iki atstovavimo

01

Teisinė konsultacija

Teisininkas išanalizuos aplinkybes, aptarsime teisinio proceso eigą ir pateiks atsakymus į jūsų klausimus.

02

Procesinio dokumento parengimas

Teisiškai inicijuojami veiksmai, įvertinus atvejo aplinkybes. Paruošiami reikalingi dokumentai.

03

Procesinio dokumento pateikimas

Parengto procesinio dokumento ir teisiniam procesui reikalingų kitų dokumentų pateikimas teismui.

04

Informavimas apie teismo procesą

Teisminio proceso metu suteikiama informacija apie teismo priimtus procesinius sprendimus.

05

Atstovavimas teisme

Teisininkas atstovauja jus viso teisminio procesu metu ir gina jūsų interesus.

Paslaugų užsakymas

Parengti ieškinį dėl testamento panaikinimo

Testamentą nuginčyti galite tik pateikę ieškinį teismui. Leiskite tai padaryti advokatui – ieškinys dėl testamento nuginčijimo: parengimas ir įteikimas.
450 

Parengti pareiškimą dėl teismo leidimo priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu

Priimkite palikimą nepilnamečio vardu. Advokatas už jus parengs pareiškimą dėl teismo leidimo priimti palikimą nepilnamečio vardu ir įteiks jį teismui – sklandžiai ir greitai.
350 

Parengti pareiškimą dėl palikimo priėmimo, faktiškai pradėjus valdyti turtą

Įteisinkite faktiškai valdomą turtą. Pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad palikimas priimtas, faktiškai pradėjus valdyti turtą – parengimas ir pateikimas teismui.
450 

Parengti pareiškimą dėl praleisto palikimo priėmimo termino atnaujinimo

Ką daryti, jei praleidote palikimo priėmimo terminą? Jūs galite jį atnaujinti, advokatas paruoš pareiškimą dėl palikimo priėmimo termino atnaujinimo ir pateiks jį teismui.
450 

Išsilavinimas

Julius Paškevičius

Advokato padėjėjas
Julius Paškevičius

Nors teisėje interpretacijoms vietos mažai, pasimesti – paprasta. Nenuklyskite į pareiškimų, prašymų ir sutarčių mišką, bet pasitikėkite profesionaliu teisininku, kurio patirtis leidžia jam matyti problemos sprendimo būdus jau pirmos konsultacijos metu. Juliaus stiprybė – konkretumas. Susisiekę, galite būti tikri, kad sulauksite tikrų atsakymų aiškiai ir greitai.

Diplomai

Mokslinė veikla

 • Apginta teisės mokslo krypties mokslo daktaro disertacija „Buitinių vartotojų teisė į elektros energijos tiekimą Europos Sąjungoje“ (Household consumers’ right to be supplied with electricity in the European Union“) (2022)
 • International Scientific Conference „Europization of national law: achievments, problems, challanges“ (2021)
 • Julius Paškevičius, The Conceptualization of Energy Justice: the EU Sphere. Baltic Journal of Law & Politics 13:1 (2020): 163-190
 • Scientific Conference „Human rights issues in the age of globalization and rapid technological innovations“ (2019)
 • Julius Paškevičius, Whether the Support Schemes of the Renewable Energy of the EU Are in Compliance with the Principle of the Free Movement of Goods? ISSN (Online) 2029-4239, Law review No. 2(18) 2018
 • 11th International Scientific Conference „Problems of Ensuring Public Security: Theoretical and Practical Aspects“ (2017)
 • Saulė Milčiuvienė, Julius Paškevičius, The Investment Environment for Renewable Energy Development in Lithuania: The Electricity Sector, Baltic Journal of Law & Politics. ISSN (Online) 2029-0454, October 2014
 • Julius Paškevičius, The Energy Charter Process, Cyseni, 2014

Atnaujintas palikimo priėmimo terminas

Laimėta

Gautas teismo leidimas investuoti vaikų pinigus

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Iškeldintas buvęs turto savininkas

Laimėta

Panaikinta uzufrukto teisė

Laimėta

Iškeldintas nuomininkasgyvenamųjų patalpų

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Priteistas avansas ir netesybos

Laimėta

Paliktas galioti varžytinių aktas ir iškeldintas buvęs savininkas iš kliento varžytinėse įsigyto buto

Laimėta

Atlyginti nuostoliai dėl kito asmens neteisėtų veiksmų

Laimėta

90% laimėtų bylų

Teisės magistro laipsnis LT ir JAV

Nuo konsultacijos iki atstovavimo

Paveldėjimo teisė ir teisininko paslaugos

Turto paveldėjimas siejasi su netektimi ir tikrai ne kiekvienas iš anksto apgalvoja įvairius paveldėjimo klausimus, todėl suprantama, kad susiklosčius tokioms aplinkybėms jums gali prireikti pagalbos ar patarimo. Teisininkas Julius Paškevičius konsultuoja turto paveldėjimo klausimais, kai praleidžiate paveldėjimo priėmimo terminą, kai paveldite pagal testamentą, o kai testamento nėra – pagal įstatymą, taip pat sutuoktinio ar sugyventinio paveldėjimo teisės klausimais.

 • Paveldėjimo teisė pagal įstatymą ir pagal testamentą
 • Turto paveldėjimas po vieno sutuoktinio mirties
 • Turto paveldėjimas mirus sugyventiniui
 • Kiti paveldėjimo teisės klausimai

Teisininkas konsultuoja paveldėjimo klausimais, ruošia visus su paveldėjimu susijusius dokumentus ir atstovauja jus.

Turto paveldėjimas

Paveldėti turtą galima pagal testamentą arba pagal įstatymą ir priimti jį trimis būdais:

 • Faktiškai pradėjus valdyti turtą
  Tai toks turto paveldėjimas, kai jūsų teisė į turtą yra grindžiama tuo, kad fiziškai rūpinatės palikėjo nuosavybe. Pavyzdžiui, mirus palikėjui persikeliate (arba toliau gyvenate) bute ir mokate už jį komunalinius mokesčius.
 • Pateikus pareiškimą dėl palikimo priėmimo vietos notarui
  Pareiškimas yra nustatytos formos prašymas išduoti paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą arba pagal testamentą. Šį prašymą turite įteikti notarui, paskirtam veikti toje vietovėje, kurioje yra palikėjo turtas.
 • Pagal turto apyrašą
  Apyraše yra įvardijamas visas palikimą sudarantis turtas įskaitant ir palikėjo įsiskolinimus. Priėmę turtą pagal apyrašą už palikėjo skolas atsakote tik paveldėtu turtu.

Turto palikėjas turi teisę parašyti savo paskutinę valią testamente ir padalinti savo turtą bei turtinę teisę savo nuožiūra, tačiau testamentas negalioja, jei įrodoma, kad testatorius (palikėjas) testamento sudarymo metu buvo visiškai arba dalinai neveiksnus, jeigu testamento turinys yra neteisėtas arba nesuprantamas.

Testamentas taip pat gali būti pripažintas negaliojančiu arba netekti galios kitų sandorių pagrindu, jei yra neišlikęs ir jo turinio negalima nustatyti teismo tvarka.

Kai testamento nėra, turtas yra padalijamas pagal įstatymą, t.y. pagal giminystės ryšius. Pirmieji eilėje įpėdiniai yra palikėjo vaikai, tuomet tėvai, seneliai, broliai bei seserys, sūnėnai, dukterėčios, dėdės ir tetos, pusbroliai ir pusseserės.

Kaip priimti palikimą praleidus priėmimo terminą?

Per tris mėnesius nuo palikėjo mirties turite išreikšti savo valią priimti palikimą. Pavėlavus, bet nurodžius svarbias priežastis, teismo tvarka palikimo priėmimo terminas gali būti atnaujintas. Kitas atvejis, jeigu turtą pradedate valdyti faktiškai. Tuomet yra laikoma, kad paveldėjimą priėmėte ir į teismą užtenka kreiptis dėl palikimo priėmimo pradėjus turtą valdyti faktiškai.

Svarbu tai, kad pavėlavę priimti paveldėjimą, jūs neprarandate teisės į jį.

Privalomoji turto paveldėjimo dalis

Tai tokia paveldimo turto dalis, kuri yra skiriama pirmosios eilės įpėdiniams (palikėjo vaikams ir tėvams), jeigu palikėjui mirus, jiems yra reikalingas išlaikymas. Privalomojo turto dydis yra lygus pusei pagal įstatymą numatytos dalies.

Turto paveldėjimas po vieno sutuoktinio mirties

Turto paveldėjimo po vieno sutuoktinio mirties kaip ir kitais atvejais gali įvykti pagal testamentą arba pagal įstatymą.

SUTUOKTINIŲ PAVELDĖJIMO TEISĖ PAGAL ĮSTATYMĄ

Jeigu pergyvenote savo sutuoktinį (palikėją), turite teisę į jo turtą pagal įstatymą. Kartu su pirmos eilės palikėjo įpėdiniais (vaikais ir įvaikiais) turtą paveldite lygiomis dalimis. Esant antros eilės įpėdinių (palikėjo tėvai (įtėviai) ir vaikaičiai), jums gali priklausyti pusė turto. Jeigu nėra nei pirmos, nei antros eilės įpėdinių, galite paveldėti visą turtą.

BENDRASIS SUTUOKTINIŲ TESTAMENTAS

Sudarius bendrąjį sutuoktinių testamentą, vyras ir žmona paskiria vienas kita savo įpėdiniais. Kai vienas iš sutuoktinių miršta, turtas yra padalijamas pagal testamente nurodytas sąlygas: visas turtas gali atitekti kitam (pergyvenusiam) sutuoktiniui (išskyrus privalomąją turto paveldėjimo dalį), numatytiems įpėdiniams. Turtas ar jo dalis taip pat gali būti paliekamas visuomenei naudingam tikslui arba labdarai ir kt.

Turto paveldėjimas mirus sugyventiniui

Jeigu su sugyventiniu turite bendrai įgyto ir naudoto turto ir nebuvote sudarę notaro patvirtintos turto padalijimo sutarties, turtas gali būti padalintas jūsų reikalavimu teismo tvarka, kai sugyventinis miršta (taip pat, jei išsiskiriate).

Jums pareikalavus, teismas nustato jūsų su sugyventiniu bendrai įgytą ir naudojamą turtą ir kiekvieno iš jūsų atskirą turtą, tuomet atima bendras skolas, kurias turėjote pasibaigus jūsų bendram gyvenimui, ir įvardija paveldimą turtą.

Paveldėjimo teisė praktikoje gali kelti daugybę klausimų, ypač, kai iki tol nesate su ja susidūrę. Kad turto paveldėjimas netaptų sudėtingas procesas, pasikliaukite advokatu, kuris parengs teisminius dokumentus, pareiškimus ir jų priedus bei įteiks viską teismui.

Palikimo atsiradimo vietos nustatymas

Vienoje teisininko Juliaus Paškevičiaus byloje klientė norėjo gauti 10 000 eurų palikimą. Jos teisė į turtą buvo patenkinta pateikus pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Nepaisant to, jog palikėjas ilgą laiką gyveno Jungtinėje Karalystėje ir buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos, buvo nustatyta, kad palikėjui mirus nuolatinė palikėjo gyvenamoji vieta yra Lietuva. Klientei buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į palikėjo lėšas banko sąskaitoje Lietuvoje.

Dalintis:

Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

+370 640 65658