Ieškoma...

Testamento nuginčijimas

Testamento nuginčijimas yra teisinė paslauga, kurios tikslas – pripažinti testamentą negaliojančiu. Dvejojate dėl testatoriaus veiksnumo ir sveikatos būklės sudarant testamentą? Testamentą nuginčyti galite tik pateikę ieškinį teismui. Leiskite tai padaryti teisininkui – ieškinys dėl testamento nuginčijimo: parengimas ir pateikimas.

399 
Užsakyti paslaugą

Paslaugų užsakymams internetu taikoma iki 50 procentų nuolaida

Atsiskaitymas už paslaugas per 3 mėnesius su MOKI 3 sistema

10 metų teisinio darbo patirties rengiant procesinius dokumentus

Nuo a ir z

01

Paslaugų užsakymas

Užsakykite teisines paslaugas internetu ir pasinaudokite iki 50 procentų nuolaida bei atsiskaitymu per 3 mėnesius su MOKI 3 mokėjimų sistema.

02

Įrodymų surinkimas

Užsakius paslaugą, jūsų bus prašoma surinkti ir pateikti tam tikrus dokumentus, arba, jums pageidaujant, už jus tai gali padaryti teisininkas.

03

Dokumentų parengimas

Gavęs iš jūsų ar jūsų prašymu surinkęs visus būtinus dokumentus, teisininkas skubiai parengia reikalingą procesinį dokumentą su priedais ir pateikia juos teismui.

Paslaugų užsakymas

Parengti pareiškimą dėl asmeninio testamento patvirtinimo

Asmuo surašė savo ranka dokumentą, kuriame duotas patvarkymas palikti visą turtą po savo mirties jums? Pateikite šį dokumentą teismui kartu su pareiškimu dėl asmeninio testamento patvirtinimo ir paveldėkite palikėjo turtą. Teisininkas parengs ir pateiks teismui pareiškimą dėl asmeninio testamento patvirtinimo.
349 

Parengti pareiškimą dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu

Jūs galėsite paveldėti dingusio be žinios asmens turtą, tik paskelbus jį mirusiu teismo tvarka. Pateikite teismui pareiškimą dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu – lengvai ir greitai.
349 

Parengti pareiškimą dėl palikimo atsiradimo vietos nustatymo

Notaras neišduoda paveldėjimo teisės liudijimo į palikėjo turtą, nes jis gyveno keliose valstybėse ar buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos? Pateikite teismui pareiškimą dėl palikimo atsiradimo vietos nustatymo ir paveldėkite palikėjo pinigines lėšas ar kitą turtą.
349 

Parengti ieškinį dėl testamento panaikinimo

Testamentą nuginčyti galite tik pateikę ieškinį teismui. Leiskite tai padaryti profesionaliam teisininkui – ieškinys dėl testamento nuginčijimo: parengimas ir įteikimas.
399 

Parengti pareiškimą dėl teismo leidimo priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu

Priimkite palikimą nepilnamečio vardu. Teisininkas už jus parengs pareiškimą dėl teismo leidimo priimti palikimą nepilnamečio vardu ir įteiks jį teismui – sklandžiai ir greitai.
249 

Parengti pareiškimą dėl palikimo priėmimo, faktiškai pradėjus valdyti turtą

Įteisinkite nuosavybę į faktiškai valdomą palikėjo nekilnojamą turtą. Pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad palikimas priimtas, faktiškai pradėjus valdyti turtą – parengimas ir pateikimas teismui.
349 

Parengti pareiškimą dėl praleisto palikimo priėmimo termino atnaujinimo

Ką daryti, jei praleidote palikimo priėmimo terminą? Jūs galite jį atnaujinti, teisininkas paruoš pareiškimą dėl palikimo priėmimo termino atnaujinimo ir pateiks jį teismui.
349 

Svarbu žinoti

Design element.
Design element.

Teisininko paslaugos

 • Teisinė konsultacija – teisininkas išanalizuos aplinkybes ir pateiks atsakymus į jūsų klausimus.
 • Dokumentų parengimas – teisininkas parengs procesinį dokumentą ir jo priedus.
 • Atstovavimas teisme – teisininkas atstovaus jus viso teisminio procesu metu ir gins jūsų interesus.

Teisininko teikiama pagalba nuginčijimo procese

Testamentą nuginčyti gali tik turto įpėdiniai. Tik jie gali pareikšti ieškinį dėl testamento ar atskirų testamento dalių nuginčijimo ir tik tuo atveju, jei pripažinus testamentą negaliojančiu, šie įpėdiniai gautų paveldėjimą, nesvarbu, ar jiems palikimas priklausytų pagal testamentą ar pagal įstatymą.

Jeigu testamento galiojimas yra užginčytas, tuomet palikimas yra paveldimas pagal įstatymą. Įpėdiniai eilės tvarka gauna palikimą lygiomis dalimis.

Kad galėtumėte užginčyti testamentą, teisininkui išnagrinės jūsų atvejį, paruoš ieškinį dėl testamento nuginčijimo ir pateiks jį teismui.

 

Testamento nuginčijimo procesas

 • Konsultacija ir situacijos analizė

Teisininkas įvertina aplinkybes ir atsako į jums kylančius klausimus.

 • Ieškinio parengimas

Parengiamas ieškinys dėl testamento nuginčijimo

 • Ieškinio įteikimas

Teisininkas įteikia parengtą ieškinį ir visus priedus teismui.

 • Priimamas teismo sprendimas

Teismas retrospektyviai įvertina testatoriaus gebėjimą suvokti savo veiksmų reikšmę pasirašant testamentą: surenkami liudytojų parodymai, palikėjo sveikatos būklė, išlikę medicininiai dokumentai.

 

Testamento nuginčijimo priežastys

Įstatyme nustatyta galimybė testatoriui nuspręsti kam atiteks teisė disponuoti materialųjį turtą po jo mirties. Sudarant šį vienašalį sandorį palikėjas privalo suvokti savo veiksmų svarbą ir galimas pasekmes. Svarbu paminėti, jog testamentą sudaryti gali tik pats testatorius. 

Testamento sudarymo būtinoji sąlyga – testatoriaus veiksnumas. Jei palikėjo sprendimai galimai priimti nestabilios būsenos (sergant psichikos ligomis, vartojant alkoholį ir kt.) ar veikiant aplinkinių spaudimui – testamentas po mirties gali būti laikytinas negaliojančiu.

Civiliniame kodekse pateiktos esminės aplinkybės leidžiančios testamentą pripažinti negaliojančiu:

 • Testamentas sudarytas neveiksnaus asmens
 • Testamentas sudarytas ribotai veiksnaus asmens
 • Neaiškus ir nekonkretus testamento turinys

Atsižvelgiant į atvejį, teismas gali nustatyti ir kitokias aplinkybes, dėl kurių testamentas būtų pripažintas negaliojančiu.

 

Testamentas ir testamento rūšys

Testamentas yra vienašalis sandoris, sudarytas pagal teisės aktų nustatytą tvarką. Šiame dokumente išreiškiama testatoriaus valia, įvardijami įpėdiniai ir po palikėjo mirties perduodamas turtas. Testamentas gali būti asmeninis (rašytas ir pasirašytas ranka, vieno asmens), oficialusis (sudarytas raštu dviem egzemplioriais ir patvirtintas notaro) ir bendrasis sutuoktinių (sutuoktiniai paskiria vienas kitą savo turto įpėdiniais).

Sudarant asmeninį testamentą jam yra keliamos sąlygos. Privaloma, kad testamentas būtų surašytas testatoriaus ranka. Jeigu testatorius yra nepajėgus pats rašyti, to padaryti už jį negali joks kitas žmogus; nei globėjas, nei artimieji ar slaugos darbuotojai. Asmeniniame testamente testatorius turi nurodyti savo vardą, pavardę ir testamento sudarymo datą (metai, mėnuo, diena), vietą bei laiką. Data ir laikas yra būtini tam, kad po palikėjo mirties vykdant jo valią būtų galima nustatyti, ar testamento surašymo metu jis buvo veiksnus. Galiausiai, asmeninis testamentas turi būti patvirtintas testatoriaus parašu.

 

Išsilavinimas

dr. Julius Paškevičius

Julius Paškevičius

Nors teisėje interpretacijoms vietos mažai, pasimesti – paprasta. Nenuklyskite į pareiškimų, prašymų ir sutarčių mišką, bet pasitikėkite profesionaliu teisininku, kurio patirtis leidžia jam matyti problemos sprendimo būdus jau pirmos konsultacijos metu. Juliaus stiprybė – konkretumas. Susisiekę, galite būti tikri, kad sulauksite tikrų atsakymų aiškiai ir greitai.

Diplomai

Mokslinė veikla

 • Apginta teisės mokslo krypties mokslo daktaro disertacija „Buitinių vartotojų teisė į elektros energijos tiekimą Europos Sąjungoje“ (Household consumers’ right to be supplied with electricity in the European Union“) (2022)
 • International Scientific Conference „Europization of national law: achievments, problems, challanges“ (2021)
 • Julius Paškevičius, The Conceptualization of Energy Justice: the EU Sphere. Baltic Journal of Law & Politics 13:1 (2020): 163-190
 • Scientific Conference „Human rights issues in the age of globalization and rapid technological innovations“ (2019)
 • Julius Paškevičius, Whether the Support Schemes of the Renewable Energy of the EU Are in Compliance with the Principle of the Free Movement of Goods? ISSN (Online) 2029-4239, Law review No. 2(18) 2018
 • 11th International Scientific Conference „Problems of Ensuring Public Security: Theoretical and Practical Aspects“ (2017)
 • Saulė Milčiuvienė, Julius Paškevičius, The Investment Environment for Renewable Energy Development in Lithuania: The Electricity Sector, Baltic Journal of Law & Politics. ISSN (Online) 2029-0454, October 2014
 • Julius Paškevičius, The Energy Charter Process, Cyseni, 2014

Patirtis

Patvirtinta taikos sutartis

Laimėta

Nustatytas asmens neveiksnumas

Laimėta

Apginta nuosavybės teisė į varžytinėse įgytą butą

Laimėta

Panaikinta teismo nutartis dėl bylos nutraukimo

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

DUK

Kas gali iškelti ieškinį dėl testamento nuginčijimo?

Ieškinį dėl palikimo ar jo atskirų dalių pripažinimo negaliojančiomis gali pareikšti tik kiti testamentiniai ar įstatyminiai paveldėjimo įpėdiniai.

Per kiek laiko reikia teismui pateikti ieškinį dėl testamento nuginčijimo?

Testamentas įsigalioja mirus palikėjui. Jeigu mirties diena nėra žinoma, data yra paskiriama teismo sprendimu. Testamento nuginčijimas gali prasidėti per metų laikotarpį nuo testamento įsigaliojimo, o norėdami tą padaryti, turite pateikti ieškinį teismui. Testamento nuginčijimas prasideda pateikus ieškinį teismui. Tam turite vienerių metų ieškinio pateikimo senaties laikotarpį.

Dalintis:

Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

+370 640 65658