Skolų išieškojimas

Skolų išieškojimas iš fizinių ir juridinių asmenų teisminio proceso metu: su teismo įsakymu arba pateikiant ieškinį. Teisininkas Julius Paškevičius parinks jūsų atveju tinkamą skolos išieškojimo būdą, parengs reikalingus dokumentus bei jų priedus ir, prireikus, atstovaus jus teisme. Konsultacija nemokama.

~

Iš viso išieškota jau daugiau nei 100 000 eurų

Beveik dešimtmetis patirties

i

90% laimėtų bylų

Skolų išieškojimas nuo A iki Z

1

Nemokama konsultacija

Teisininkas patars, koks skolos išieškojimo būdas yra tinkamas jūsų atveju.

2

Veiksmingi sprendimai

Teisiškai inicijuojami veiksmai, įvertinus atvejo aplinkybes.

3

Atstovavimas teisme

Teisininkas gina jūsų interesus teisminio poceso metu.

4

Skolos išieškojimas

Teismo nustatyta tvarka grąžinama skola.

Kaip vykdomas skolos išieškojimas?

Skolos išieškojimas kreipiantis į teismą gali įvykti dviem būdais: su teismo įsakymu arba pateikus ieškinį. Kai skolininkas pripažįsta skolą, tačiau vilkina jos grąžinimą, rekomenduojama pasinaudoti teismo įsakymu. Jei skolininkas ginčijasi ir atsisako mokėti, skolos išieškojimas įprastai vykdomas pateikiant ieškinį.

Kas vyksta Mėginant atgauti skolą:

  1. teismo įsakymas įsigalioja, jei skolininkas neprieštarauja. Šalys nėra kviečiamos į teismą.
  2. pateikus ieškinį dokumentine tvarka, šalys nėra kviečiamos į teismą. Jei skolininkas prieštarauja, jis turi savo prieštaravimą pagrįsti.
  3. pateikus ieškinį bendrąja tvarka, šalys yra kviečiamos į teismą. Teismas išnagrinėja bylą nuo pradžios iki galo ir priima galutinį sprendimą.

Skolų išieškojimas iš fizinių ir juridinių asmenų teisminio proceso metu su advokato pagalba

Skolų išieškojimo įmonės kaip atlygį įprastai išskaičiuoja procentinę dalį nuo išieškomos skolos. Advokatai procento neima, jų paslaugas padengia pralaimėjusioji pusė, todėl, kaip kreipiatės į teisininkus, skolą galite atgauti be jokių nuostolių ar papildomų mokėjimų.

Kai pagal susitarimą arba ikiteisminiu procesu nepavyksta atgauti skolos, pinigai gali būti priteisiami. Norint išieškoti jums priklausančią sumą teisminiu būdu, turi būti paruošiami reikalingi dokumentai ir, prireikus, dalyvaujama teismo posėdžiuose. Advokatas gali padėti pasirengti teismo procesui ir jo metu jus atstovauti.

Skolos išieškojimas su teismo įsakymu

Įsakymą grąžinti skolą galite gauti pateikę pareiškimą, kuriame nurodote skolos dydį, skolininko vardą, pavardę ir kitas detales – tai jūsų prašymas išduoti dokumentą, kuriuo skolininkas yra įpareigojamas atiduoti negrąžintą pinigų sumą. Teismas peržiūri jūsų pareiškimą formaliai; netikrina fakto ar tikrai tokia suma buvo paskolinta ir nekviečia jūsų bei skolininko į teismo salę. Jeigu pareiškimas yra nepagrįstas, jis gali būti atmestas, tačiau jūs galite jį pakoreguoti arba imtis kitų skolos išieškojimo būdų.

Įvertinęs pareiškimą, teismas nusiunčia skolininkui pranešimą ragindamas per nustatytą laikotarpį grąžinti skolą. Jeigu skolininkas neatsako arba atsako, kad su skola sutinka, teismo įsakymas įsigalioja. Jeigu skolininkas atsako teismui, kad su skola nesutinka arba prieštarauja kreditoriaus reikalavimams, teismo įsakymas neįsigalioja.

Jeigu skolininkas sutinka su kreditoriaus reikalavimais grąžinti skolą (arba per nustatytą laikotarpį nepareiškia prieštaravimų), tačiau jos negrąžina, teismo įsakymą galima vykdyti priverstinai.

Kai skolininkas neprieštarauja jūsų reikalavimams grąžinti skolą, skolų išieškojimas su teismo įsakymu gali būti pakankamai greitas ir paprastas procesas. Mėginant atgauti skolą turint teismo įsakymą, teismo posėdžiai neorganizuojami, sprendimas yra priimamas pateikto pareiškimo pagrindu, todėl tai užtrunka trumpiau ir kainuoja mažiau nei skolos išieškojimas pateikiant ieškinį.

Skolos išieškojimas pateikiant ieškinį

Kai teismas jus informuoja, kad skolininkas nesutinka su jūsų keliamais reikalavimais, per nustatytą laikotarpį už nustatytą žyminį mokestį galite pateikti ieškinį. Pateikti ieškinį taip pat galite ir neturėdami teismo įsakymo.

Yra du ieškinio nagrinėjimo metodai – tai dokumentinio proceso tvarka ir ginčo teisena (bendrąja tvarka).

Skolų išieškojimas: ieškinys dokumentinio proceso tvarka

Dokumentinis procesas reiškia, kad šalys nėra kviečiamos į teismo salę. Ieškinys yra išnagrinėjamas peržvelgiant pateiktus įrodymus ir įvertinant jo pagrįstumą, panašiai kaip išduodant teismo įsakymą.

Išnagrinėjęs ieškinį, teismas priima preliminarų sprendimą ir informuoją skolininką, kuris per nustatytą laikotarpį turi skolą grąžinti arba užginčyti teismo sprendimą. Jeigu norint paprieštarauti teismo įsakymui skolininkui užtenka tiesiog raštu informuoti, kad jis prieštarauja, tai preliminaraus teismo sprendimo taip paprastai neužginčysi. Skolininkas privalo pagrįsti savo prieštaravimą ir pateikti įrodymus, kodėl jis neturėtų mokėti kreditoriaus reikalaujamos sumos.

Jeigu skolininkas neprieštarauja teismo sprendimui, skolos išieškojimas įvyksta paprastai: skolininkas atiduoda pinigus sprendime nustatyta tvarka.

Kai skolininkas nesutinka mokėti, teismas bendrąja tvarka ima nagrinėti jo pateiktus prieštaravimų pagrįstumą. Į teismo posėdį yra kviečiamos šalys, įvertinamos jų pozicijas ir priimamas sprendimas: panaikinti arba palikti galioti preliminarųjį sprendimą.

Skolų išieškojimas: ieškinys ginčo teisena (bendrąja tvarka)

Ginčo teisena bendrąja tvarka yra galutinė priemonė, tačiau, kai kreipiatės į advokatą, teisininkas įvertina aplinkybes ir remdamasis patirtimi pats parenka skolos išieškojimo būdą. Advokatas atsižvelgia į tai, kiek laiko neatgaunate skolos, ar skolininkas tyčia ir piktybiškai vengia su jumis atsiskaityti ir bendrauti apskritai, slapstosi, jo buvimo vieta nėra žinoma ir pan.

Išieškant skolą bendrąja tvarka, teismas privalo visiškai išspręsti bylą, t.y. iki galo išnagrinėti visus įrodymus ir šalių pozicijas. Šiuo atveju dokumentų peržiūra nėra tiesiog formalumas, o skolininko prieštaravimai neturi įtakos teismo procesui – kitaip nei pateikiant teismo įsakymą (kuris nustoja galioti, jei skolininkas prieštarauja).

Skolos išieškojimo metodų palyginimas

Skolų išieškojimas su teismo įsakymu gali būti pigiausias ir greičiausias metodas atsiimti skolą, tačiau jį taip pat lengviausia užginčyti.

Kad teismo įsakymas neįsigaliotų, skolininkui užtenka raštu informuoti, kad prieštarauja, ir šis pasisakymas yra traktuojamas kaip validus prieštaravimas.

Pasinaudojus antruoju metodu – pateikiant ieškinį dokumentinio proceso tvarka, skolos išieškojimas gali užtrukti ilgiau nei pateikiant teismo įsakymą, tačiau skolininkas negali taip paprastai užginčyti jūsų reikalavimų.

Skolininkas privalo įrodyti savo prieštaravimo pagrįstumą dokumentais, įrašais ir pan.

Ginčo teisena bendrąją tvarka užtrunka ilgiausiai ir kainuoja brangiausiai iš visų trijų metodų, tačiau šiuo atveju, ieškinio užginčyti skolininkas negali.

Teismas tol nagrinėja byla, kol randa sprendimą.

Julius paškevičius

Advokato padėjėjas

Išsilavinimas

  • nuo 2017 Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva (teisės doktorantūros studijos)
  • 2016 Mičigano Valstijos Universitetas, Jungtinės Amerikos Valstijos (Amerikos teisinės sistemos magistro laipsnis),
  • 2015 Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva (vientisosios teisės studijos),
  • 2012 Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva (istorijos bakalauro laipsnis).

Teisininkas Julius Paškevičius yra patyręs specialistas žalos priteisimo, skolų išieškojimo, ginčų dėl turto ir nuostolių atlyginimo srityse. Jau beveik dešimtmetį jis sėkmingai padeda klientams laimėti bylas, konsultuoja ir pataria teisiniais klausimais.

Diplomai

Priteista eurų

Atstovauta bylose

Metų patirtis

Susisiekite dėl nuosavybės teisės

Julius Paškevičius sėkmingai nagrinėja bylas, susijusias su nuosavybės teise, ruošia teisinius dokumentus ir atstovauja klientus teismo posėdžiuose.

julius@juliuspaskevicius.lt

+370 640 65658

Vilniaus g. 37-3 Kaunas