Pranešimai

Neveiksnumo nustatymo tvarka

Neveiksnumo nustatymo tvarka

Retas žino kokia neveiksnumo nustatymo tvarka, kaip gauti globą senam žmogui ar kur kreiptis dėl globos nustatymo. Neveiksnumas yra fizinis asmuo dėl psichikos ir elgesio sutrikimo negalėjimas suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti. Žmogaus...

Skaityti toliau
ŽALOS ATLYGINIMO TVARka

ŽALOS ATLYGINIMO TVARka

Kokia yra žalos atlyginimo tvarka? Asmenys patyrę žalą dėl kitų asmenų veiksmų turi teisę kreiptis į teismą su prašymu atlyginti nuostolius, kurie išreiškiami kaip žalos atlyginimas pinigine forma. Žala visada turi būti įvertinama ir išreiškiama...

Skaityti toliau
Palikimo priėmimas – praleisto termino atnaujinimas

Palikimo priėmimas – praleisto termino atnaujinimas

Palikimo priėmimas – tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo.  Kitaip tariant, palikimo priėmimas sietinas su įpėdinio veiksmais,...

Skaityti toliau
Uzufrukto nustatymas ir panaikinimas

Uzufrukto nustatymas ir panaikinimas

Uzufrukto teisė – tai naudojimasis svetimu turtu, kuris nuosavybės teise priklauso kitam asmeniui. Uzufrukto nustatymas ir panaikinimas galimas tik įstatyme numatytais pagrindais teismo sprendimu, įstatyme numatytais atvejais arba sandoriu. Paprastai uzufrukto teisė...

Skaityti toliau
Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje dėl žalos atlyginimo

Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje dėl žalos atlyginimo

 Nukentėjęs nuo vagystės iš automobilio ar namų asmuo turi teisę pateikti civilinį ieškinį – civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje dėl žalos atlyginimo. Įstatymas numato bendrą taisyklę, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį.

Skaityti toliau
Bendroji dalinė nuosavybė ir jos remontas

Bendroji dalinė nuosavybė ir jos remontas

Bendrosios dalinės nuosavybės teisės Bendroji dalinė nuosavybė ypatinga tuo, kad jos remontas paprastai, išskyrus būtinus remonto darbus, vykdomas bendraturčių sutarimu. Vis dėlto atlikus stogo ar fasado būtinus remonto darbus savo sąskaita, bendraturčiui turi būti...

Skaityti toliau
Skolų išieškojimas teismo keliu

Skolų išieškojimas teismo keliu

Skolos išieškojimas iš fizinio asmens Skolų išieškojimas teismo keliu vykdomas, kai skolininkas atsisako ar vengia grąžinti skolą kreditoriui bei padengti palūkanas ir netesybas. Tik turint teismo sprendimą su priteista skola bei vykdomuosius dokumentus galite...

Skaityti toliau
Nuomininko iškeldinimas iš buto

Nuomininko iškeldinimas iš buto

Priverstinis nuomininkų iškeldinimas Nuomininko iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų - buto, namo - nutraukus ar pasibaigus terminuotai nuomos sutarčiai galimas tik teismo tvarka. Netinkamas terminuotos ar neterminuotos buto nuomos sutarties nutraukimas bei nuomininko...

Skaityti toliau
Avansas už nekilnojamą turtą

Avansas už nekilnojamą turtą

Avansas už butą v. rankpinigiai už butą Prieš įsigyjant nekilnojamą turtą, paprastai sudaroma nekilnojamo turto preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis, kurioje aptariamos pagrindinės (notarinės) sutarties sąlygos ir sumokamas avansas už nekilnojamą turtą. (LR CK...

Skaityti toliau

Susisiekite dėl teisinių paslaugų