Paveldėjimo teisė

Palikėjo turto perleidimą įpėdiniams reglamentuoja paveldėjimo teisė, kuri apibrėžia taisykles, kaip atsiimti ar atsisakyti palikimo ir kt. Advokatas gali patarti paveldėjimo klausimais, parengti reikalingus dokumentus ir jus atstovauti.

~

Dokumentų paruošimas per 2 d.d.

Beveik dešimtmetis patirties

i

99% laimėtų bylų

Paveldėjimas nuo A iki Z

1

Nemokama konsultacija

Sužinokite, ką daryti norint priimti, atsisakyti arba užginčyti palikimą.

2

Veiksmingi sprendimai

Teisiškai inicijuojami veiksmai, įvertinus atvejo aplinkybes.

3

Atstovavimas teisme

Teisininkas gina jūsų interesus teisminio poceso metu.

4

Paveldėjimo teisė

Paruošiami reikalingi dokumentai.

Paslaugos paveldėjimo klausimais

 • Priimant palikimą pagal įstatymą arba pagal testamentą
 • Praleidus palikimo priėmimo terminą
 • Kai palikimą priima nepilnamečiai ir (arba) neveiksnūs asmenys
 • Kai faktiškai valdote turtą
 • Atsisakant priimti palikimą
 • Įpėdinių atsakomybės už palikėjo skolas
 • Turto padalijimas tarp įpėdinių

Dokumentų ruošimas ir atstovavimas

 1. palikimo priėmimo juridinis pagrindimas
 2. palikimo priėmimo termino pratęsimas
 3. palikimo padalijimas tarp įpėdinių
 4. testamento, priėmimo fakto, paveldėjimo teisės liudijimų užginčijimas
 5. privalomosios palikimo dalies nustatymas
 6. palikimo priėmimas nepilnamečio ir (arba) neveiksnaus asmens vardu
 7. kitų ginčų ir klausimų nagrinėjimas

Paveldėjimas

Turto paveldėjimas siejasi su netektimi ir tikrai ne kiekvienas iš anksto apgalvoja įvairius paveldėjimo klausimus, todėl suprantama, kad susiklosčius tokioms aplinkybėms jums gali prireikti pagalbos ar patarimo. Teisininkas Julius Paškevičius konsultuoja turto paveldėjimo klausimais, kai praleidžiate paveldėjimo priėmimo terminą, kai paveldite pagal testamentą, o kai testamento nėra – pagal įstatymą, taip pat sutuoktinio ar sugyventinio paveldėjimo teisės klausimais.

Paveldėjimo teisė ir teisininko paslaugos

 • Paveldėjimo teisė pagal įstatymą ir pagal testamentą
 • Turto paveldėjimas po vieno sutuoktinio mirties
 • Turto paveldėjimas mirus sugyventiniui
 • Kiti paveldėjimo teisės klausimai

Teisininkas konsultuoja paveldėjimo klausimais, ruošia visus su paveldėjimu susijusius dokumentus ir atstovauja jus.

Turto paveldėjimas

Paveldėti turtą galima pagal testamentą arba pagal įstatymą ir priimti jį trimis būdais:

 • Faktiškai pradėjus valdyti turtą

Tai toks turto paveldėjimas, kai jūsų teisė į turtą yra grindžiama tuo, kad fiziškai rūpinatės palikėjo nuosavybe. Pavyzdžiui, mirus palikėjui persikeliate (arba toliau gyvenate) bute ir mokate už jį komunalinius mokesčius.

 • Pateikus pareiškimą dėl palikimo priėmimo vietos notarui

Pareiškimas yra nustatytos formos prašymas išduoti paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą arba pagal testamentą. Šį prašymą turite įteikti notarui, paskirtam veikti toje vietovėje, kurioje yra palikėjo turtas.

 • Pagal turto apyrašą

Apyraše yra įvardijamas visas palikimą sudarantis turtas įskaitant ir palikėjo įsiskolinimus. Priėmę turtą pagal apyrašą už palikėjo skolas atsakote tik paveldėtu turtu.

Turto palikėjas turi teisę parašyti savo paskutinę valią testamente ir padalinti savo turtą bei turtinę teisę savo nuožiūra, tačiau testamentas negalioja, jei įrodoma, kad testatorius (palikėjas) testamento sudarymo metu buvo visiškai arba dalinai neveiksnus, jeigu testamento turinys yra neteisėtas arba nesuprantamas.

Testamentas taip pat gali būti pripažintas negaliojančiu arba netekti galios kitų sandorių pagrindu, jei yra neišlikęs ir jo turinio negalima nustatyti teismo tvarka.

Kai testamento nėra, turtas yra padalijamas pagal įstatymą, t.y. pagal giminystės ryšius. Pirmieji eilėje įpėdiniai yra palikėjo vaikai, tuomet tėvai, seneliai, broliai bei seserys, sūnėnai, dukterėčios, dėdės ir tetos, pusbroliai ir pusseserės.

Kaip priimti palikimą praleidus priėmimo terminą?

Per tris mėnesius nuo palikėjo mirties turite išreikšti savo valią priimti palikimą. Pavėlavus, bet nurodžius svarbias priežastis, teismo tvarka palikimo priėmimo terminas gali būti atnaujintas. Kitas atvejis, jeigu turtą pradedate valdyti faktiškai. Tuomet yra laikoma, kad paveldėjimą priėmėte ir į teismą užtenka kreiptis dėl palikimo priėmimo pradėjus turtą valdyti faktiškai.

Svarbu tai, kad pavėlavę priimti paveldėjimą, jūs neprarandate teisės į jį.

Daugiau apie palikimo priėmimą po termino skaitykite čia.

Privalomoji turto paveldėjimo dalis

Tai tokia paveldimo turto dalis, kuri yra skiriama pirmosios eilės įpėdiniams (palikėjo vaikams ir tėvams), jeigu palikėjui mirus, jiems yra reikalingas išlaikymas. Privalomojo turto dydis yra lygus pusei pagal įstatymą numatytos dalies.

Turto paveldėjimas po vieno sutuoktinio mirties

Turto paveldėjimo po vieno sutuoktinio mirties kaip ir kitais atvejais gali įvykti pagal testamentą arba pagal įstatymą.

Sutuoktinių paveldėjimo teisė pagal įstatymą

Jeigu pergyvenote savo sutuoktinį (palikėją), turite teisę į jo turtą pagal įstatymą. Kartu su pirmos eilės palikėjo įpėdiniais (vaikais ir įvaikiais) turtą paveldite lygiomis dalimis. Esant antros eilės įpėdinių (palikėjo tėvai (įtėviai) ir vaikaičiai), jums gali priklausyti pusė turto. Jeigu nėra nei pirmos, nei antros eilės įpėdinių, galite paveldėti visą turtą.

Bendrasis sutuoktinių testamentas

Sudarius bendrąjį sutuoktinių testamentą, vyras ir žmona paskiria vienas kita savo įpėdiniais. Kai vienas iš sutuoktinių miršta, turtas yra padalijamas pagal testamente nurodytas sąlygas: visas turtas gali atitekti kitam (pergyvenusiam) sutuoktiniui (išskyrus privalomąją turto paveldėjimo dalį), numatytiems įpėdiniams. Turtas ar jo dalis taip pat gali būti paliekamas visuomenei naudingam tikslui arba labdarai ir kt.

Turto paveldėjimas mirus sugyventiniui

Jeigu su sugyventiniu turite bendrai įgyto ir naudoto turto ir nebuvote sudarę notaro patvirtintos turto padalijimo sutarties, turtas gali būti padalintas jūsų reikalavimu teismo tvarka, kai sugyventinis miršta (taip pat, jei išsiskiriate).

Jums pareikalavus, teismas nustato jūsų su sugyventiniu bendrai įgytą ir naudojamą turtą ir kiekvieno iš jūsų atskirą turtą, tuomet atima bendras skolas, kurias turėjote pasibaigus jūsų bendram gyvenimui, ir įvardija paveldimą turtą.

Paveldėjimo teisė praktikoje gali kelti daugybę klausimų, ypač, kai iki tol nesate su ja susidūrę. Kad turto paveldėjimas netaptų sudėtingas procesas, pasikliaukite advokatu, kuris parengs teisminius dokumentus, pareiškimus ir jų priedus bei įteiks viską teismui.

Julius paškevičius

Advokato padėjėjas

Išsilavinimas

 • nuo 2017 Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva (teisės doktorantūros studijos)
 • 2016 Mičigano Valstijos Universitetas, Jungtinės Amerikos Valstijos (Amerikos teisinės sistemos magistro laipsnis),
 • 2015 Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva (vientisosios teisės studijos),
 • 2012 Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva (istorijos bakalauro laipsnis).

Teisininkas Julius Paškevičius yra patyręs specialistas žalos priteisimo, skolų išieškojimo, ginčų dėl turto ir nuostolių atlyginimo srityse. Jau beveik dešimtmetį jis sėkmingai padeda klientams laimėti bylas, konsultuoja ir pataria teisiniais klausimais.

Diplomai

Priteista eurų

Atstovauta bylose

Metų patirtis

Susisiekite dėl paveldėjimo teisės

Advokatas gali patarti paveldėjimo klausimais, parengti reikalingus dokumentus ir jus atstovauti.

julius@juliuspaskevicius.lt

+370 640 65658

Vilniaus g. 37-3 Kaunas