Nuomos sutarties nutraukimas ir nuomininko iškeldinimas

450 

Aprašymas

Nuomotojas terminuotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį gali nutraukti ir nuomininką iškeldinti tik teismo tvarka. Ieškinio dėl nuomos sutarties nutraukimo ir nuomininko iškeldinimo parengimas ir pateikimas teismui.