Ieškoma...

Palikimo priėmimas

Įpėdinis, pradėjęs valdyti palikėjo turtą, yra laikomas priėmusiu palikimą. Taigi palikimo priėmimas galimas ir nesikreipiant į notarą. Pateikite teismui pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir įteisinkite savo faktiškai valdomą palikėjo turtą – pareiškimo parengimas ir pateikimas teismui.

349 
Užsakyti paslaugą

Paslaugų užsakymams internetu taikoma iki 50 procentų nuolaida

Atsiskaitymas už paslaugas per 3 mėnesius su MOKI 3 sistema

10 metų teisinio darbo patirties rengiant procesinius dokumentus

Nuo a ir z

01

Paslaugų užsakymas

Užsakykite teisines paslaugas internetu ir pasinaudokite iki 50 procentų nuolaida bei atsiskaitymu per 3 mėnesius su MOKI 3 mokėjimų sistema.

02

Įrodymų surinkimas

Užsakius paslaugą, jūsų bus prašoma surinkti ir pateikti tam tikrus dokumentus, arba, jums pageidaujant, už jus tai gali padaryti teisininkas.

03

Dokumentų parengimas

Gavęs iš jūsų ar jūsų prašymu surinkęs visus būtinus dokumentus, teisininkas skubiai parengia reikalingą procesinį dokumentą su priedais ir pateikia juos teismui.

Paslaugų užsakymas

Parengti pareiškimą dėl asmeninio testamento patvirtinimo

Asmuo surašė savo ranka dokumentą, kuriame duotas patvarkymas palikti visą turtą po savo mirties jums? Pateikite šį dokumentą teismui kartu su pareiškimu dėl asmeninio testamento patvirtinimo ir paveldėkite palikėjo turtą. Teisininkas parengs ir pateiks teismui pareiškimą dėl asmeninio testamento patvirtinimo.
349 

Parengti pareiškimą dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu

Jūs galėsite paveldėti dingusio be žinios asmens turtą, tik paskelbus jį mirusiu teismo tvarka. Pateikite teismui pareiškimą dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu – lengvai ir greitai.
349 

Parengti pareiškimą dėl palikimo atsiradimo vietos nustatymo

Notaras neišduoda paveldėjimo teisės liudijimo į palikėjo turtą, nes jis gyveno keliose valstybėse ar buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos? Pateikite teismui pareiškimą dėl palikimo atsiradimo vietos nustatymo ir paveldėkite palikėjo pinigines lėšas ar kitą turtą.
349 

Parengti ieškinį dėl testamento panaikinimo

Testamentą nuginčyti galite tik pateikę ieškinį teismui. Leiskite tai padaryti profesionaliam teisininkui – ieškinys dėl testamento nuginčijimo: parengimas ir įteikimas.
399 

Parengti pareiškimą dėl teismo leidimo priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu

Priimkite palikimą nepilnamečio vardu. Teisininkas už jus parengs pareiškimą dėl teismo leidimo priimti palikimą nepilnamečio vardu ir įteiks jį teismui – sklandžiai ir greitai.
249 

Parengti pareiškimą dėl palikimo priėmimo, faktiškai pradėjus valdyti turtą

Įteisinkite nuosavybę į faktiškai valdomą palikėjo nekilnojamą turtą. Pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad palikimas priimtas, faktiškai pradėjus valdyti turtą – parengimas ir pateikimas teismui.
349 

Parengti pareiškimą dėl praleisto palikimo priėmimo termino atnaujinimo

Ką daryti, jei praleidote palikimo priėmimo terminą? Jūs galite jį atnaujinti, teisininkas paruoš pareiškimą dėl palikimo priėmimo termino atnaujinimo ir pateiks jį teismui.
349 

Svarbu žinoti

Design element.
Design element.

Teisininko paslaugos

 • Teisinė konsultacija – teisininkas išanalizuos aplinkybes ir pateiks atsakymus į jūsų klausimus.
 • Dokumentų parengimas – teisininkas parengs procesinį dokumentą ir jo priedus.
 • Atstovavimas teisme – teisininkas atstovaus jus viso teisminio procesu metu ir gins jūsų interesus.

Palikimo priėmimas, kai paveldimas brolio nekilnojamas turtas

PROBLEMA

Per tris mėnesius po sūnaus mirties kliento tėvas nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo, tačiau liko gyventi sūnui priklausančiame bute, t. y. rūpinosi butu, mokėjo buto išlaikymo mokesčius, perėmė visus bute buvusius baldus, namų apyvokos reikmenis ir mirusio sūnaus asmeninius daiktus. Tuo tarpu klientas paveldėjo savo tėvo turtą po jo mirties, o kliento brolio turtas liko teisiškai nepaveldėtas.  

SPRENDIMAS

Teisme nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad palikimas priimtas, faktiškai pradėjus valdyti palikėjo turtą, ir klientas galiausiai paveldėjo visą savo brolio turtą.

Daugiau sužinoti galite paspaudę ČIA.

 

Palikimo priėmimas, kai įpėdinis rūpinasi palikėjo turtu

PROBLEMA

Klientė po mamos mirties per tris mėnesius nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo, tačiau grįžusi į Lietuvą pradėjo prižiūrėti mamos sodybą bei perėmė visus mirusios mamos asmeninius daiktus. Kadangi klientės mama mirė užsienyje, kur gyvena ir pati klientė, todėl faktiškai palikėjos nekilnojamu turtu klientė turėjo galimybę pradėti rūpintis tik grįžusi į Lietuvą. Nors didžiąja dalimi palikėjos turtu, t. y. nekilnojamu turtu, klientė pradėjo rūpinti jau praėjus daugiau nei trims mėnesiams po palikėjos mirties, vis dėlto teismas vertino, jog, nesant ginčui dėl turto paveldėjimo, galimas palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus valdyti palikėjo turtą.

SPRENDIMAS

Nors praleistas palikimo priėmimo terminas, teisme nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad palikimas priimtas, faktiškai pradėjus valdyti palikėjos turtą.

Daugiau sužinoti galite paspaudę ČIA.

 

Palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus valdyti palikėjo turtą

Kreipimąsi į teismą dėl palikimo priėmimo, faktiškai pradėjus jį valdyti, galite teikti, jeigu praleidote palikimo priėmimo terminą ir tik tokiu atveju, jei neatsiranda pirmesnės eilės įpėdinių pagal įstatymą ar testamentą, kurie jau būtų pateikę prašymą dėl turto paveldėjimo priėmimo. 

Jei mirus artimajam jo paliktą turtą perėmėte į savo rankas, pradėjote rūpintis juo, kaip savo, tausojate turtą, gerinate jį, mokate komunalinių palsaugų teikėjas bei kitus mokesčius,  – tai pakankami veiksniai, įtvirtinantys, kad faktiškai valdote turtą.

Taip pat, atkreipkite dėmesį į tai, kad tylėjimo negalima pripažinti kaip valios priimti palikimą. Jeigu faktiškai valdote palikėjo turtą ir norite priimti palikimą privaloma kreiptis į teismą ir išreikšti valią jį priimti.

Taigi faktiškai valdyti turtą galima, pavyzdžiui, tada, kai po žmogaus mirties perėmėte jo butą ar namą, pradėjote jame gyventi ar gyvenote ir iki tol, mokate visus reikiamus mokesčius ir kitais aktyviais veiksmais parodote valią priimti turto paveldėjimą. 

 

 

 

Išsilavinimas

dr. Julius Paškevičius

Julius Paškevičius

Nors teisėje interpretacijoms vietos mažai, pasimesti – paprasta. Nenuklyskite į pareiškimų, prašymų ir sutarčių mišką, bet pasitikėkite profesionaliu teisininku, kurio patirtis leidžia jam matyti problemos sprendimo būdus jau pirmos konsultacijos metu. Juliaus stiprybė – konkretumas. Susisiekę, galite būti tikri, kad sulauksite tikrų atsakymų aiškiai ir greitai.

Diplomai

Mokslinė veikla

 • Apginta teisės mokslo krypties mokslo daktaro disertacija „Buitinių vartotojų teisė į elektros energijos tiekimą Europos Sąjungoje“ (Household consumers’ right to be supplied with electricity in the European Union“) (2022)
 • International Scientific Conference „Europization of national law: achievments, problems, challanges“ (2021)
 • Julius Paškevičius, The Conceptualization of Energy Justice: the EU Sphere. Baltic Journal of Law & Politics 13:1 (2020): 163-190
 • Scientific Conference „Human rights issues in the age of globalization and rapid technological innovations“ (2019)
 • Julius Paškevičius, Whether the Support Schemes of the Renewable Energy of the EU Are in Compliance with the Principle of the Free Movement of Goods? ISSN (Online) 2029-4239, Law review No. 2(18) 2018
 • 11th International Scientific Conference „Problems of Ensuring Public Security: Theoretical and Practical Aspects“ (2017)
 • Saulė Milčiuvienė, Julius Paškevičius, The Investment Environment for Renewable Energy Development in Lithuania: The Electricity Sector, Baltic Journal of Law & Politics. ISSN (Online) 2029-0454, October 2014
 • Julius Paškevičius, The Energy Charter Process, Cyseni, 2014

Patirtis

Patvirtinta taikos sutartis

Laimėta

Nustatytas asmens neveiksnumas

Laimėta

Apginta nuosavybės teisė į varžytinėse įgytą butą

Laimėta

Panaikinta teismo nutartis dėl bylos nutraukimo

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

DUK

Ar norint priimti palikimą būtina rūpintis visu palikėjo turtu?

Jei norite priimti palikimą, nebūtina faktiškai valdyti viso turto. Įpėdinis, pradėjęs valdyti dalį turto ar net kokį nors paveldimo turto daiktą yra laikomas priėmusiu visą palikimą. Pavyzdžiui, jei palikėjas paliko namą ir automobilį, tačiau jūs naudojatės tik automobiliu, rūpinatės juo, tvarkote jį, jums priklausys viso palikėjo turto paveldėjimas. 

Koks įpėdinių paveldėjimo eiliškumas?

Įpėdinis, tai asmuo (paminėtas testamente arba pagal įstatymą), kuriam priskirtas turto paveldėjimas. Įstatymiškai paveldėjimo pirmumą, atitinkamai iš eilės, turi palikėjo: vaikai, tuomet tėvai, vaikaičiai, seneliai, provaikaičiai, broliai ir seserys, proseneliai, sūnėnai ir dukterėčios, dėdės ir tetos, pusbroliai ir pusseserės. 

Kaip priimti palikimą?

Teisiškai palikimas privalo būti priimtas per 3 mėnesius nuo palikėjo mirties. Tokį terminą nustato paveldėjimo teisė. Palikimo priėmimui įtakos turi ir palikimo atsiradimo vieta – norėdami priimti palikimą, turite kreiptis į tą notarą, kuris dirba palikimo atsiradimo vietoje.

Kas gali iškelti ieškinį dėl testamento nuginčijimo?

Ieškinį dėl palikimo ar jo atskirų dalių pripažinimo negaliojančiomis gali pareikšti tik kiti testamentiniai ar įstatyminiai paveldėjimo įpėdiniai.

Dalintis:

Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

+370 640 65658