Palikimas priimtas pradėjus jį faktiškai valdyti – Laimėta

Civilinė byla Nr. e2YT-10534-496/2021 – juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas paveldėjimo tikslu, kad palikimas priimtas pradėjus jį faktiškai valdyti ir tvarkyti.

ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISMAS

SPRENDIMAS

2021 m. lapkričio 11 d.

Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėja Daiva Valčiukienė, sekretoriaujant Ritai Valantiejei, dalyvaujant pareiškėjos S. K.  atstovui, advokato padėjėjui Juliui Paškevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos S. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, T. K., O. K. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

Teismas nustatė, kad Pareiškėja S. K. pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą paveldėjimo tikslu, kad ji, S. K., iš karto po savo vyro S. K. mirties 2005 m. birželio 24 d. palikimas priimtas pradėjus jį faktiškai valdyti ir tvarkyti. 

Pareiškėja pareiškime nurodė, kad 1995 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos Respublikos Šiaulių apskrities valdytojo administracijos įsakymu palikėjui R. K., t.y. pareiškėjos vyrui, buvo atstatyta nuosavybės teisė į žemės sklypą, (neskelbtina). 2005 m. birželio 24 d. mirė jos vyras R. K. 2008 m. gegužės 1 d. pareiškėja S. K. su V. K. sudarė žemės panaudos sutartį, kuria pareiškėja perdavė neatlygintiniai naudotis žemės sklypu, adresu (neskelbtina)., žemės ūkio veiklai vykdyti. 2009 m. sausio 21 d. panaudos davėja ir panaudos gavėja parengė pranešimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM dėl žemės ir įsipareigojimų perleidimo, kuris patvirtino susitarimą, jog panaudos gavėja įsipareigoja jai perleistą naudoti žemės sklypą deklaruoti bei vykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal priemonę MPŪV (mažiau palankių ūkininkauti vietovių) teritorijoje. 2016 m. spalio 12 d. antstolis Tomas Ubartas išieškojo iš pareiškėjos tris šimtus septynis eurus ir dvidešimt keturis centrus dėl susidariusių įsiskolinimų už pareiškėjos valdomą žemės sklypą, adresu (neskelbtina).

Daugiau apie bylą skaitykite čia.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsniu nusprendžia pareiškimą tenkinti. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą turto paveldėjimo tikslu, kad S. K., a. k. (neskelbtina), po sutuoktinio R. K, a. k. (neskelbtina), mirusio 2005 m. birželio 24 d., gyvenusio (neskelbtina), mirties iš karto priėmė jo palikimą, faktiškai pradėjusi valdyti ir tvarkyti jo paliktą turtą.

Teisėja                                                                                                  Daiva Valčiukiėnė

Susisiekite Šia forma arba +370 640 65658