Susisiekite: +370 640 65658

Nuostolių atlyginimas

Sudarant sutartis, šalys įsipareigoja vykdyti susitarime nurodytas prievoles. Jei nors viena šalis neįstengia to padaryti – kita gali reikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl sutarties įsipareigojimų nevykdymo. Jeigu susidūrėte su sutartinių įsipareigojimų nevykdymu, nuostolių atlyginimas galimas pateikiant ieškinį teismui. Ieškinio dėl nuostolių atlyginimo parengimas ir pateikimas teismui - sklandžiai ir greitai.

Užsakyti paslaugą

Kodėl verta užsisakyti teisines paslaugas?

 • Patirtis nuostolių atlyginimo bylose leis jums būti užtikrintais sėkme teisminiame procese.
 • Atstovavimas tiek išreikalaujant pažymas bei išrašus iš valstybinių registrų ir institucijų, tiek visose teisminio proceso stadijose.
 • Skaidrus komunikavimas, suteikiant jums informaciją apie teisminio proceso eigą ir teismo priimtus procesinius sprendimus.
 • Aiški kainodara už teisines paslaugas leis jums potencialiai įvertinti galimas atstovavimo išlaidas.
Design element.
Design element.

Kaip užsisakyti teisines paslaugos?

 • Nuostolių atlyginimo paslaugą galite užsisakyti tiesiog internetu paspaudę mygtuką UŽSAKYTI PASLAUGĄ.
 • Užsakius šią teisinę paslaugą internetu, jums bus atsiųsta teisinių paslaugų sutartis kartu su dokumentų sąrašu, kurie būtini rengiant jums reikalingą procesinį dokumentą.
 • Pateikus visus reikalingus dokumentus, per dvi dienas parengiamas procesinis dokumentas ir pateikiamas teismui.

 

Nuo konsultacijos
iki atstovavimo

01

Teisinė konsultacija

Teisininkas išanalizuos aplinkybes, aptarsime teisinio proceso eigą ir pateiks atsakymus į jūsų klausimus.

02

Ieškinio parengimas

Parengiamas ieškinys dėl nuostolių priteisimo.

03

Ieškinio įteikimas

Ieškinio ir teisiniam procesui reikalingų dokumentų pateikimas teismui.

04

Informavimas apie procesą

Suteikiama informacija apie teismo priimtus procesinius sprendimus, kitų šalių pateiktus prašymus ir kt.

05

Atstovavimas teisme

Teisininkas atstovauja jus viso teisminio procesu metu ir gina jūsų interesus.

Išsilavinimas

Julius Paškevičius

Advokato padėjėjas
Julius Paškevičius

Nors teisėje interpretacijoms vietos mažai, pasimesti – paprasta. Nenuklyskite į pareiškimų, prašymų ir sutarčių mišką, bet pasitikėkite profesionaliu teisininku, kurio patirtis leidžia jam matyti problemos sprendimo būdus jau pirmos konsultacijos metu. Juliaus stiprybė – konkretumas. Susisiekę, galite būti tikri, kad sulauksite tikrų atsakymų aiškiai ir greitai.

Diplomai

Mokslinė veikla

 • Apginta teisės mokslo krypties mokslo daktaro disertacija „Buitinių vartotojų teisė į elektros energijos tiekimą Europos Sąjungoje“ (Household consumers’ right to be supplied with electricity in the European Union“) (2022)
 • International Scientific Conference „Europization of national law: achievments, problems, challanges“ (2021)
 • Julius Paškevičius, The Conceptualization of Energy Justice: the EU Sphere. Baltic Journal of Law & Politics 13:1 (2020): 163-190
 • Scientific Conference „Human rights issues in the age of globalization and rapid technological innovations“ (2019)
 • Julius Paškevičius, Whether the Support Schemes of the Renewable Energy of the EU Are in Compliance with the Principle of the Free Movement of Goods? ISSN (Online) 2029-4239, Law review No. 2(18) 2018
 • 11th International Scientific Conference „Problems of Ensuring Public Security: Theoretical and Practical Aspects“ (2017)
 • Saulė Milčiuvienė, Julius Paškevičius, The Investment Environment for Renewable Energy Development in Lithuania: The Electricity Sector, Baltic Journal of Law & Politics. ISSN (Online) 2029-0454, October 2014
 • Julius Paškevičius, The Energy Charter Process, Cyseni, 2014

Atnaujintas palikimo priėmimo terminas

Laimėta

Gautas teismo leidimas investuoti vaikų pinigus

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Iškeldintas buvęs turto savininkas

Laimėta

Panaikinta uzufrukto teisė

Laimėta

Iškeldintas nuomininkasgyvenamųjų patalpų

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Priteistas avansas ir netesybos

Laimėta

Paliktas galioti varžytinių aktas ir iškeldintas buvęs savininkas iš kliento varžytinėse įsigyto buto

Laimėta

Atlyginti nuostoliai dėl kito asmens neteisėtų veiksmų

Laimėta

90% laimėtų bylų

Teisės magistro laipsnis LT ir JAV

Nuo konsultacijos iki atstovavimo

Nuostolių kaip netesybų atlyginimas

Netesybos yra bauda (arba delspinigiai) už sutartyje duoto žodžio „netesėjimą“, kurias turi sumokėti sutarties sąlygų nesilaikiusioji šalis. Netesybų dydį sutartyje apsibrėžia pačios šalys. Nuostoliai, tuo tarpu, gali būti turto netekimas ar turto vertės sumažėjimas, taip pat pajamų negavimas, jei jų atsiradimo priežastis yra nutrūkusi sutartis (sutarties pažeidimai).

Kreditorius ir skolininkas: santykiai

Jeigu pažeidus sutartį, kita šalis lieka jums skolinga, tuomet jūs esate kreditorius. Trumpai tariant, kreditorius yra tas, kuris duoda pinigus. Šalis, kuri turi jums sumokėti yra skolininkai. Kaip kreditorius jūs negalite reikalauti iš skolininko ir netesybų, ir faktiškai įvykdyti sutartyje nurodytas prievoles, nebent skolininkas praleidžia terminą prievolei atlikti. Kai pateikiate ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, netesybos yra įskaitomos į nuostolius.

Atminkite, kad netesybos negali būti neprotingai didelės, pavyzdžiui, didesnės už visą sutarties paslaugų pirkimo sumą ir pan. Teismas taip pat gali sumažinti netesybas, jei skolininkas įvykdė dalį prievolės, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo, sumą. Netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos.

Skolos išieškojimas teisminiu būdu

Skolų išieškojimas paprastai vyksta teisminiu keliu, išskyrus atvejus kuomet turimas tinkamai paruoštas ir užpildytas vekselis. Bylos dėl paskolos teisinių santykių nagrinėjamos ginčo tvarka, kuomet tiek ieškovą, tiek atsakovą teisme atstovauja teisininkas ar teisininko padėjėjas.

Įstatymas taip pat numato kelis atvejus, kai dalyvauti posėdžiuose nebūtina. Kreditorius turi teisę kreiptis į teismą supaprastinta tvarka: teikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo arba prašant teismo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

Teismas įsakymą išduoda pakankamai greitai, nes jam užtenka tik formalaus įrodymų vertinimo (netikrinamas pats faktas, ar skolininkas tikrai jums skolingas, kiek skolingas ir pan.). Tiesa, tokiu būdu skolos išieškojimas nėra garantuotas, nes skolininkas gali paprasčiausiai nesutikti su teismo jam atsiųstu įsakymu ir šis neįsigalioja. 

Dokumentinio proceso tvarka yra nagrinėjami pateikti įrodymai ir jų pagrįstumas. Nei kreditorius, nei skolininkas į teismo posėdžius nėra kviečiami, todėl pats procesas yra greitesnis. Šiuo atveju skolininkas teismo sprendimo taip paprastai neužginčys. Jeigu jis nesutinka atiduoti skolos, jis turės pagrįsti teismui, kodėl.

Nuostolių atlyginimas: delspinigiai arba bauda

Netesybos apima tiek delspinigių, tiek baudos sąvoką. Iš esmės tai kompensacijos metodas už sutarties arba prievolių nesilaikymą.

Delspinigiai yra skaičiuojami tuomet, kai šalis vėluoja atlikti prievolę, t.y. nuo prievolės neįvykdymo momento nepertraukiamai ir jie gali būti išreikšti procentais per dieną nuo priklausomos išmokėti sumos.

Civiliniame kodekse (str. 6.72) numatoma, kad susitarimas dėl delspinigių privalo būti rašytinis. Toks susitarimas skatina skolininką laiku įvykdyti prievolę.

Kita netesybų forma yra bauda – konkreti pinigų suma arba prievolės procentas, kurį turi sumokėti skolininkas, jei pažeistų sutarties sąlygas.

Išieškojimo eiliškumas

Jeigu sutartyje šalys nesusitaria kitaip, skolininkas pirmiausia padengia kreditoriaus turėtas skolos išieškojimo išlaidas, tada palūkanas (jei tokios yra), tuomet netesybas (delspinigius arba baudą) ir tik tada nuostolius už prievolės nevykdymą (LR CK 6.54 str.). Pavyzdžiui, tarkime pagrindinė skolininko prievolė yra 10 tūkst. eurų už suteiktas paslaugas nurodytas sutartyje ir 1 tūkst. eurų yra delspinigiai. Jeigu skolininkas padaro 10 tūkst. įmoką kreditoriui (jums), tai 1000 eurų pirmiausia padengtų delspinigius, o likę 9000 eurų įkristų į pagrindinės prievolės krepšelį.

Kur kreiptis norint atgauti patirtus nuostolius?

Patyrus nuostolius dėl sutarties sąlygų nesilaikymo kreipkitės į teisininką, kuris suteiks visą reikalingą informaciją.

Netesybos pagal preliminariąją sutartį

Preliminarioji sutartis pasirašoma įsigyjant nekilnojamąjį turtą. Šis sutarties tipas įpareigoja šalis (pirkėją ir pardavėją) ateityje pasirašyti notaro patvirtintą pirkimo-pardavimo sutartį.

Netesybų dydį nustato šalys sudarinėjant preliminariąją sutartį, tačiau įprastai netesybų suma prilygsta pirkėjo sumokėto avanso sumai.

Gaukite daugiau informacijos apie sutarčių teisę, netesybas ir jums rūpimus klausimus. Ieškinį dėl skolos ir nuostolių priteisimo galite užsisakyti čia.

 

Dalintis:

Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

+370 640 65658