Ieškoma...

Nuostolių atlyginimas pagal rangos sutartį

Sudarant sutartis, šalys įsipareigoja vykdyti susitarime nurodytas prievoles. Jei nors viena šalis neįstengia to padaryti – kita gali reikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl sutarties įsipareigojimų nevykdymo. Jeigu susidūrėte su sutartinių įsipareigojimų nevykdymu, nuostolių atlyginimas galimas pateikiant ieškinį teismui. Ieškinio dėl nuostolių atlyginimo parengimas ir pateikimas teismui - sklandžiai ir greitai.

399 
Užsakyti paslaugą

Paslaugų užsakymams internetu taikoma iki 50 procentų nuolaida

Atsiskaitymas už paslaugas per 3 mėnesius su MOKI 3 sistema

10 metų teisinio darbo patirties rengiant procesinius dokumentus

Nuo a ir z

01

Paslaugų užsakymas

Užsakykite teisines paslaugas internetu ir pasinaudokite iki 50 procentų nuolaida bei atsiskaitymu per 3 mėnesius su MOKI 3 mokėjimų sistema.

02

Įrodymų surinkimas

Užsakius paslaugą, jūsų bus prašoma surinkti ir pateikti tam tikrus dokumentus, arba, jums pageidaujant, už jus tai gali padaryti teisininkas.

03

Dokumentų parengimas

Gavęs iš jūsų ar jūsų prašymu surinkęs visus būtinus dokumentus, teisininkas skubiai parengia reikalingą procesinį dokumentą su priedais ir pateikia juos teismui.

Paslaugų užsakymas

Parengti ieškinį dėl skolos priteisimo pagal paskolos sutartį

Paskolinote pinigus, tačiau skolininkas nenori jums jų grąžinti sutartu laiku ir sąlygomis? Susigrąžinkite skolą pateikę ieškinį dėl skolos priteisimo.
399 

Parengti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo pagal rangos sutartį

Nuostolių atlyginimas dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pagal rangos sutartį. Ieškinio dėl nuostolių atlyginimo parengimas ir pateikimas teismui.
399 

Parengti ieškinį dėl avanso priteisimo pagal preliminariąją sutartį

Sumokėjote avansą pagal preliminariąją sutartį, bet notarinė nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta ne dėl jūsų kaltės? Susigrąžinkite jį pateikę ieškinį dėl avanso priteisimo.
349 

Parengti ieškinį dėl uzufrukto panaikinimo

Negalite parduoti nekilnojamo turto, nes jam nustatyta uzufrukto teisė, o uzufruktorius nesinaudoja ar neprižiūri jūsų turto? Pateikite ieškinį teismui – tai padaryti gali teisininkas. Ieškinys dėl uzufrukto panaikinimo: parengimas ir pateikimas teismui.
399 

Parengti ieškinį dėl nuomininko iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų

Iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų vyksta teisminio proceso metu. Teismui turi būti pateiktas ieškinys dėl nuomininko iškeldinimo iš neteisėtai užimamų gyvenamųjų patalpų – užsisakykite paslaugą ir teisininkas parengs ieškinį bei pateiks jį teismui.
349 

Svarbu žinoti

Design element.
Design element.

Teisininko paslaugos

 • Teisinė konsultacija – teisininkas išanalizuos aplinkybes ir pateiks atsakymus į jūsų klausimus.
 • Dokumentų parengimas – teisininkas parengs procesinį dokumentą ir jo priedus.
 • Atstovavimas teisme – teisininkas atstovaus jus viso teisminio procesu metu ir gins jūsų interesus.

Nuostolių atlyginimas, kai užsakovas neatsiskaito su rangovu už darbus

PROBLEMA

Klientas pagamino baldus kirpyklai pagal individualų užsakymą. Užsakymo vykdymo metu, užsakovas kelis kartus žodžiu reikalavo pakeisti baldų išmatavimus ir kitas specifikacijas. Sumontavus visus užsakytus baldus pagal užsakovo išsakytus reikalavimus, užsakovas pradėjo priekaištauti klientui, jog šie neatitinka pirminių brėžinių, taip siekdamas pilnai neatsiskaityti su klientu.

SPRENDIMAS

Pateikus ieškinį dėl nuostolių priteisimo iš užsakovo, teismas tenkino mūsų reikalavimus ir priteisė beveik visą nesumokėtą likutį už pagamintus baldus.

Plačiau galite sužinoti paspaudę ČIA.

Nuostolių atlyginimas, kai patiriami nuostoliai dėl neteisėtų veiksmų

PROBLEMA

Klientas negalėjo pilnai vykdyti įmonės gamybinės veiklos, nes gretimo sklypo valdytojas trukdė elektros energijos skirstymo tinklų operatoriui tiesti naują elektros energijos liniją per jo sklypą, kuomet rangos darbus atliekanti įmonė turėjo visus reikalingus leidimus.

SPRENDIMAS

Dėl patirtos turtinės žalos kreiptasi į teismą su reikalavimų įpareigoti kaimyninio sklypo valdytoją atlyginti žalą. Teismas įpareigojo kaimyninio sklypo valdytoją dėl neteisėtų veiksmų atlyginti kliento patirtą žalą ir atstovavimo išlaidas.

Plačiau galite sužinoti paspaudę ČIA.

Nuostolių atlyginimas: delspinigiai arba bauda

Netesybos apima tiek delspinigių, tiek baudos sąvoką. Iš esmės tai kompensacijos metodas už sutarties arba prievolių nesilaikymą.

Delspinigiai yra skaičiuojami tuomet, kai šalis vėluoja atlikti prievolę, t.y. nuo prievolės neįvykdymo momento nepertraukiamai ir jie gali būti išreikšti procentais per dieną nuo priklausomos išmokėti sumos.

Civiliniame kodekse (str. 6.72) numatoma, kad susitarimas dėl delspinigių privalo būti rašytinis. Toks susitarimas skatina skolininką laiku įvykdyti prievolę.

Kita netesybų forma yra bauda – konkreti pinigų suma arba prievolės procentas, kurį turi sumokėti skolininkas, jei pažeistų sutarties sąlygas.

Išsilavinimas

dr. Julius Paškevičius

Julius Paškevičius

Nors teisėje interpretacijoms vietos mažai, pasimesti – paprasta. Nenuklyskite į pareiškimų, prašymų ir sutarčių mišką, bet pasitikėkite profesionaliu teisininku, kurio patirtis leidžia jam matyti problemos sprendimo būdus jau pirmos konsultacijos metu. Juliaus stiprybė – konkretumas. Susisiekę, galite būti tikri, kad sulauksite tikrų atsakymų aiškiai ir greitai.

Diplomai

Mokslinė veikla

 • Apginta teisės mokslo krypties mokslo daktaro disertacija „Buitinių vartotojų teisė į elektros energijos tiekimą Europos Sąjungoje“ (Household consumers’ right to be supplied with electricity in the European Union“) (2022)
 • International Scientific Conference „Europization of national law: achievments, problems, challanges“ (2021)
 • Julius Paškevičius, The Conceptualization of Energy Justice: the EU Sphere. Baltic Journal of Law & Politics 13:1 (2020): 163-190
 • Scientific Conference „Human rights issues in the age of globalization and rapid technological innovations“ (2019)
 • Julius Paškevičius, Whether the Support Schemes of the Renewable Energy of the EU Are in Compliance with the Principle of the Free Movement of Goods? ISSN (Online) 2029-4239, Law review No. 2(18) 2018
 • 11th International Scientific Conference „Problems of Ensuring Public Security: Theoretical and Practical Aspects“ (2017)
 • Saulė Milčiuvienė, Julius Paškevičius, The Investment Environment for Renewable Energy Development in Lithuania: The Electricity Sector, Baltic Journal of Law & Politics. ISSN (Online) 2029-0454, October 2014
 • Julius Paškevičius, The Energy Charter Process, Cyseni, 2014

Patirtis

Patvirtinta taikos sutartis

Laimėta

Nustatytas asmens neveiksnumas

Laimėta

Apginta nuosavybės teisė į varžytinėse įgytą butą

Laimėta

Panaikinta teismo nutartis dėl bylos nutraukimo

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

DUK

Kas yra kreditorius teisiniuose santykiuose?

Jeigu pažeidus sutartį, kita šalis lieka jums skolinga, tuomet jūs esate kreditorius. Trumpai tariant, kreditorius yra tas, kuris duoda pinigus. Šalis, kuri turi jums sumokėti yra skolininkai. Kaip kreditorius jūs negalite reikalauti iš skolininko ir netesybų, ir faktiškai įvykdyti sutartyje nurodytas prievoles, nebent skolininkas praleidžia terminą prievolei atlikti. Kai pateikiate ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, netesybos yra įskaitomos į nuostolius.

Kas yra netesybos?

Netesybos yra bauda (arba delspinigiai) už sutartyje duoto žodžio „netesėjimą“, kurias turi sumokėti sutarties sąlygų nesilaikiusioji šalis. Netesybų dydį sutartyje apsibrėžia pačios šalys. Nuostoliai, tuo tarpu, gali būti turto netekimas ar turto vertės sumažėjimas, taip pat pajamų negavimas, jei jų atsiradimo priežastis yra sutarties pažeidimai.

Ar įstatymas riboja netesybų dydį?

Atminkite, kad netesybos negali būti neprotingai didelės, pavyzdžiui, didesnės už visą sutarties paslaugų pirkimo sumą ir pan. Teismas taip pat gali sumažinti netesybas, jei skolininkas įvykdė dalį prievolės, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo, sumą. Netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos.

Dalintis:

Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

+370 640 65658