Ieškoma...

Nuosavybės teisės įgyvendinimas

Įsigijus ar turint nuosavybę, gali kilti klausimų - kokiais būdais galimas nuosavybės teisės įgyvendinimas. Kai norite išspręsti problemas dėl bendrosios dalinės nuosavybės, įgyti nuosavybę varžytinėse ar pagal įgyjamąją senatį, iškeldinti nuomininkus ar po varžytinių, panaikinti uzufrukto teisę, jums gali padėti teisininkas. Julius Paškevičius sėkmingai nagrinėja bylas, susijusias su nuosavybės teisės įgyvendinimu, ruošia teisinius dokumentus ir atstovauja klientus teismo posėdžiuose.

Paslaugų užsakymams internetu taikoma iki 50 procentų nuolaida

Atsiskaitymas už paslaugas per 3 mėnesius su MOKI 3 sistema

10 metų teisinio darbo patirties rengiant procesinius dokumentus

Nuo a ir z

01

Paslaugų užsakymas

Užsakykite teisines paslaugas internetu ir pasinaudokite iki 50 procentų nuolaida bei atsiskaitymu per 3 mėnesius su MOKI 3 mokėjimų sistema.

02

Įrodymų surinkimas

Užsakius paslaugą, jūsų bus prašoma surinkti ir pateikti tam tikrus dokumentus, arba, jums pageidaujant, už jus tai gali padaryti teisininkas.

03

Dokumentų parengimas

Gavęs iš jūsų ar jūsų prašymu surinkęs visus būtinus dokumentus, teisininkas skubiai parengia reikalingą procesinį dokumentą su priedais ir pateikia juos teismui.

Paslaugų užsakymas

Parengti ieškinį dėl varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu

Jei manote, kad varžytinėse parduoto nekilnojamo turto kaina neatitinka rinkos kainos, tuomet būtinas turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimas negaliojančiu. Patikėkite tai teisininkui, kuris parengs teisminius dokumentus ir pateiks juos teismui.
399 

Parengti pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį

Patalpas valdote sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai ilgiau nei dešimt metų, tačiau šios patalpos nepriklauso jums nuosavybės teise? Tapkite šių patalpų savininkai įgydami nuosavybės teises pagal įgyjamąją senatį.
399 

Parengti ieškinį dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų po varžytinių

Iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų vyksta teisminio proceso tvarka. Teismui turi būti pateiktas ieškinys dėl iškeldinimo iš neteisėtai užimamų gyvenamųjų patalpų – užsisakykite paslaugą ir teisininkas parengs ieškinį bei pateiks jį teismui.
349 

Parengti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo iš bendraturčio

Suremontavote bendrąją dalinę nuosavybę, bet bendrasavininkai nepadengia išlaidų, proporcingai savo turimai daliai bendrojoje nuosavybėje? Pateikite ieškinį teismui dėl nuostolių atlyginimo iš bendraturčio.
399 

Parengti pareiškimą dėl neveiksnumo nustatymo

Jeigu dėl psichikos ar elgesio sutrikimų jūsų artimasis negali savimi pasirūpinti, tokiam asmeniui gali būti inicijuotas neveiksnumo nustatymas. Jums prireiks pateikti pareiškimą dėl neveiksnumo nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo. Patikėkite tai kvalifikuotam specialistui – teisininkas parengs pareiškimą dėl neveiksnumo nustatymo ir pateiks jį teismui.
349 

Svarbu žinoti

Design element.
Design element.

Teisininko paslaugos

 • Teisinė konsultacija – teisininkas išanalizuos aplinkybes ir pateiks atsakymus į jūsų klausimus.
 • Dokumentų parengimas – teisininkas parengs procesinį dokumentą ir jo priedus.
 • Atstovavimas teisme – teisininkas atstovaus jus viso teisminio procesu metu ir gins jūsų interesus.

Nuosavybės teisės įgyvendinimas, kai bendraturtis atsisako prisidėti prie remonto

PROBLEMA

Klientei su bendraturčiu bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausė gyvenamosios paskirties pastatas. Kadangi namui buvo būtinas stogo remontas, nes per jį į pastato vidų patekdavo šaltis ir drėgmė, klientė pakeitė pastato stogo dangą.

SPRENDIMAS

Bendraturčiui atsisakius prisidėti prie stogo remonto, pateiktas ieškinys dėl nuostolių atlyginimo. Teismas įpareigojo bendraturtį, proporcingai turimai nuosavybės daliai, atlyginti klientės patirtas stogo remonto išlaidas ir patirtas atstovavimo išlaidas.

Plačiau galite sužinoti paspaudę ČIA.

Nuosavybės teisės įgyvendinimas, kai asmenys neišsikelia iš varžytinėse įsigyto buto

PROBLEMA

Klientas antstolio organizuojamose varžytinėse įsigijo butą. Kadangi buvę nekilnojamo turto savininkai kliento įsigyto nekilnojamojo turto neatlaisvino, klientas raštu kreipėsi į juos su prašymu išsikelti iš klientui nuosavybės teise priklausančių patalpų. Tačiau šie asmenys į kliento bandymus susitarti dėl išsikėlimo iš jo nuosavybės datos nereagavo. Be to, buvę turto savininkai nemokėjo už jiems teikiamas komunalines paslaugas.  

SPRENDIMAS

Pateikus teismui ieškinį dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, teismas tenkino mūsų reikalavimus ir įpareigojo buvusius turto savininkus išsikelti iš kliento nuosavybės bei priteisė kliento patirtas išlaidas už komunalines paslaugas. Gavę teismo sprendimą dėl iškeldinimo, buvę turto savininkai nedelsiant išsikėlė iš kliento nuosavybės.

Plačiau galite sužinoti paspaudę ČIA.

Nuosavybės teisės įgyvendinimas, kai ilgiau nei 10 metų teisėtai valdomas likviduotos bendrovės turtas

PROBLEMA

1984 metais kliento tėvui Vandžiogalos buvusioje valgykloje suteiktas tarnybinis dviejų kambarių butas. Atkūrus nepriklausomybę,  ŽŪB “Valera“ perėmė Vandžiogalos tarybinio ūkio turto valdymą ir tapo ŽŪB „Valera“. Kliento tėvas buvo ŽŪB “Valera“ pajininkas bei toliau gyveno paskirtose patalpose kartu su klientu. Likviduojant ŽŪB “Valera“, pajininkams buvo padalintas  ŽŪB “Valera“ turtas pagal perindeksuotą pajų vertę. Kliento tėvas buvo įrašytas į sąrašus asmenų, pageidaujančių įsigyti privatizuojamus objektus, pasirašant pajus. Mirus kliento tėvui, klientas su šeima liko toliau gyventi tose pačiose patalpose.

SPRENDIMAS

Pateikus pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį, teismas tenkino mūsų reikalavimą ir nustatė nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad klientas įgijo nuosavybės teisę į valdomas patalpas.

Plačiau galite sužinoti paspaudę ČIA.

Nuosavybės teisės įgyvendinimas, kai pardavėjas neatlygina turto pagerinimo išlaidų

PROBLEMA

Klientas sudarė preliminariąją nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutartį, kuria sutarė sudaryti notarinę sutartį po dvidešimt metų bei visą šį laikotarpį klientui atsiskaitant su pardavėju pagal sutartą mokėjimų grafiką. Šio susitarimu pagrindu nekilnojamas turtas buvo perduotas klientui prisitaikyti pagal savo asmeninius poreikius, atliekant turto pagerinimo darbus, ir gyventi kartu su šeima. Nepaisant to, kad klientė tinkamai ir laiku vykdė sutartus periodinius mokėjimus pagal sutartą grafiką, pardavėjas nusprendė nutraukti preliminariąją sutartį anksčiau laiko, jei klientė pilnai neatsiskaitys su pardavėju.

SPRENDIMAS

Pateikus teismui ieškinį dėl skolos priteisimo, teismas tenkino mūsų reikalavimą ir iš pardavėjo priteisė tiek sumokėtas įmokas, tiek investuotas lėšas į turto pagerinimą.

Plačiau galite sužinoti paspaudę ČIA.

Išsilavinimas

dr. Julius Paškevičius

Julius Paškevičius

Nors teisėje interpretacijoms vietos mažai, pasimesti – paprasta. Nenuklyskite į pareiškimų, prašymų ir sutarčių mišką, bet pasitikėkite profesionaliu teisininku, kurio patirtis leidžia jam matyti problemos sprendimo būdus jau pirmos konsultacijos metu. Juliaus stiprybė – konkretumas. Susisiekę, galite būti tikri, kad sulauksite tikrų atsakymų aiškiai ir greitai.

Diplomai

Mokslinė veikla

 • Apginta teisės mokslo krypties mokslo daktaro disertacija „Buitinių vartotojų teisė į elektros energijos tiekimą Europos Sąjungoje“ (Household consumers’ right to be supplied with electricity in the European Union“) (2022)
 • International Scientific Conference „Europization of national law: achievments, problems, challanges“ (2021)
 • Julius Paškevičius, The Conceptualization of Energy Justice: the EU Sphere. Baltic Journal of Law & Politics 13:1 (2020): 163-190
 • Scientific Conference „Human rights issues in the age of globalization and rapid technological innovations“ (2019)
 • Julius Paškevičius, Whether the Support Schemes of the Renewable Energy of the EU Are in Compliance with the Principle of the Free Movement of Goods? ISSN (Online) 2029-4239, Law review No. 2(18) 2018
 • 11th International Scientific Conference „Problems of Ensuring Public Security: Theoretical and Practical Aspects“ (2017)
 • Saulė Milčiuvienė, Julius Paškevičius, The Investment Environment for Renewable Energy Development in Lithuania: The Electricity Sector, Baltic Journal of Law & Politics. ISSN (Online) 2029-0454, October 2014
 • Julius Paškevičius, The Energy Charter Process, Cyseni, 2014

Patirtis

Patvirtinta taikos sutartis

Laimėta

Nustatytas asmens neveiksnumas

Laimėta

Apginta nuosavybės teisė į varžytinėse įgytą butą

Laimėta

Panaikinta teismo nutartis dėl bylos nutraukimo

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

DUK

Kas yra nuosavybės teisė?

Nuosavybės teisė leidžia valdyti, naudoti ir disponuoti turtą savo nuožiūra, jei tai neprieštarauja įstatymams ir kitų žmonių teisėms bei interesams. Turto savininkas gali perduoti nuosavybės teisės objektą arba jo dalis, t.y. daiktus ir kitokį jam priklausantį turtą, tačiau nuosavybės teisė taip pat gali būti apribota, jeigu to nori jos savininkas arba taip nusprendžia įstatymai ar teismas. Taigi nuosavybės teisė apibrėžia tam tikras taisykles, susijusias su nuosavybės teise turimais objektais. 

Kada pirkėjas įgija nuosavybės teisę į nekilnojamą turtą?

Nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą įgyjama pagal sandorį nuo to momento, kuris yra nustatytas įstatymo. Sandoris įvyksta, kai pirkėjas ir pardavėjas sudaro patvirtintą sutartį, kurios pagrindu yra perduodama nuosavybė, nustatomos kitos sąlygos. Derėtų prisiminti, kad sudarius preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį nuosavybės teisė dar nėra įgyjama; šia organizacine sutartimi tiesiog yra numatoma, kokiomis sąlygomis bus sudaryta pagrindinė notarinė sutartis, o turtas įgyjamas įforminus perdavimo faktą priėmimo-perdavimo aktu, paprastai numatant tai notarinėje sutartyje.

Dalintis:

Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

+370 640 65658