Nuosavybės teisė

Įsigijus ar turint nuosavybę, įvairūs teisiniai aspektai gali kelti klausimų, į kuriuos ne visada turėsite atsakymus. Kai norite išspręsti problemas dėl bendrosios dalinės nuosavybės, iškeldinti nuomininkus iš jums priklausančio buto ar po varžytinių, nustatyti arba panaikinti uzufrukto teisę, jums gali padėti teisininkas. Julius Paškevičius sėkmingai nagrinėja bylas, susijusias su nuosavybės teise, ruošia teisinius dokumentus ir atstovauja klientus teismo posėdžiuose.

~

Dokumentų paruošimas per 2 d.d.

Beveik dešimtmetis patirties

i

90% laimėtų bylų

Nuosavybės teisės pagalba nuo A iki Z

1

Nemokama konsultacija

Gaukite atsakymus nuosavybės teisės klausimais.

2

Veiksmingi sprendimai

Teisiškai inicijuojami veiksmai, įvertinus atvejo aplinkybes.

3

Atstovavimas teisme

Teisininkas gina jūsų interesus teisminio poceso metu.

4

Nuosavybės teisė

Paruošiami reikalingi dokumentai.

Teisininko Juliaus Paškevičiaus klientas įsigijo butą varžytinėse, tačiau nuosavybės teise jam priklausantį turtą vis dar naudojo buvę gyventojai, kurie nepaliko patalpų ir neatsiliepė į kliento bandymus susisiekti. Norint iškeldinti buvusius savininkus, kurie neteisėtai valdo turtą, būtinas teismo sprendimas – iškeldinti savavališkai negalima. Klientas pateikė ieškinį teismui, kuris buvo išnagrinėtas teismo proceso metu. Teismas priėmė sprendimą iškeldinti neteisėtus buto valdytojus ir atlyginti atstovavimo išlaidas.

Teisininkas jums gali padėti šais klausimais

 • apginti nuosavybės teisę,
 • spręsti atskirų turtinių teisių į daiktą ginčus,
 • patarti turtinių teisių suvaržymo klausimais,
 • konsultuoti, atstovauti ir rengti dokumentus kitais su nuosavybės teise susijusiais atvejais.

Dažniausi atvejai, dėl kurių kreipiamasi į teisininką

 1. Norint remontuoti bendrąją dalinę nuosavybę
 2. Siekiant iškeldinti neteisėtus turto valdytojus
 3. Uzufrukto teisė
 4. Kai nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą turi būti suvaržyta

Kas yra nuosavybės teisė?

Nuosavybės teisė leidžia valdyti, naudoti ir disponuoti turtą savo nuožiūra, jei tai neprieštarauja įstatymams ir kitų žmonių teisėms bei interesams. Turto savininkas gali perduoti nuosavybės teisės objektą arba jo dalis, t.y. daiktus ir kitokį jam priklausantį turtą, tačiau nuosavybės teisė taip pat gali būti apribota, jeigu to nori jos savininkas arba taip nusprendžia įstatymai ar teismas.

Taigi nuosavybės teisė apibrėžia tam tikras taisykles, susijusias su nuosavybės teise turimais objektais. Pažeidus ar nežinant, kaip vadovautis šiomis taisyklėmis, jums gali padėti teisininkas.

Teisininko paslaugos nuosavybės teisės klausimais

Dėl nuosavybės valdymo, naudojimosi ar disponavimo gali kilti ginčai. Jeigu manote, kad buvo padaryti pažeidimai, turite teisę mėginti išsireikalauti tai, kas priklauso jums, prašyti atlyginti nuostolius ir kt.

Teisininkas įvertins jūsų atvejį ir nuspręs, kokių priemonių imtis, norint patenkinti jūsų prašymą. Daugybė su nuosavybės teise susijusių problemų yra išsprendžiamos tiesiog pateikus reikalingus dokumentus.

Nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą

Nuosavybės teisė gali būti perleidžiama sudarius sandorį (pavyzdžiui, daikto pirkimo-pardavimo sutartis), paveldėjus nuosavybę, įgijus turtą įgyjamosios senaties pagrindu ir kitais įstatymo nustatytais atvejais. Derėtų prisiminti, kad sudarius preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį nuosavybės teisė dar nėra įgyjama; šia organizacine sutartimi tiesiog yra numatoma, kokiomis sąlygomis bus sudaryta pagrindinė notarinė sutartis, o turtas įgyjamas įforminus perdavimo faktą priėmimo-perdavimo aktu, paprastai numatant tai notarinėje sutartyje.

Nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą įgyjama pagal sandorį nuo to momento, kuris yra nustatytas įstatymo. Sandoris įvyksta, kai pirkėjas ir pardavėjas sudaro patvirtintą sutartį, kurios pagrindu yra perduodama nuosavybė, nustatomos kitos sąlygos.

Kas yra uzufrukto teisė?

Uzufruktas yra teisė naudoti svetimą turtą ir tai, kas iš jo gaunama (produkcija, pajamos, vaisiai). Ši teisė yra gana dažnai naudojama šeimyniniuose santykiuose. Pavyzdžiui, seneliai gali perrašyti butą anūkui, tačiau pareikšti norą jame gyventi iki gyvenimo pabaigos. Tokiu atveju, seneliams galima nustatyti uzufrukto teisę, t.y. teisę naudotis butu, kurį padovanojo anūkui.

Kai uzufrukto teisė yra nebereikalinga, ją galima panaikinti, o kai kuriais atvejais – ir būtina. Pavyzdžiui, jeigu anūkas norėtų parduoti butą, tačiau šiuo vis dar naudotųsi uzufruktoriai (seneliai), jam būtų sunku tai padaryti, nes galiojant uzufrukto teisei nauji savininkai negalės juo naudotis iki uzufruktorių mirties.

Uzufrukto teisę įgyjantis asmuo yra uzufruktorius, o uzufrukto objektas ir jo turinys yra turtas, kuriuo jis naudojasi. Kiekvienu atveju uzufruktas nustatomas individualiai. Nustatyti arba panaikinti uzufrukto teisę padeda advokatas.

Su nuosavybės teise susijusios paslaugos

 • Konsultacija ir ginčų sprendimas dėl valdymo, naudojimosi ir disponavimo nuosavybe
 • Pagalba nuosavybės, nuosavybės teisės apsaugos bei atskirų turtinių teisių į nuosavybę klausimais
 • Nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą bei jos suvaržymas (servitutas, uzufruktas, areštas ir kt.)
 • Bendros dalinės nuosavybės valdymas, naudojimas, disponavimas

Julius paškevičius

Advokato padėjėjas

Išsilavinimas

 • nuo 2017 Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva (teisės doktorantūros studijos)
 • 2016 Mičigano Valstijos Universitetas, Jungtinės Amerikos Valstijos (Amerikos teisinės sistemos magistro laipsnis),
 • 2015 Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva (vientisosios teisės studijos),
 • 2012 Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva (istorijos bakalauro laipsnis).

Teisininkas Julius Paškevičius yra patyręs specialistas žalos priteisimo, skolų išieškojimo, ginčų dėl turto ir nuostolių atlyginimo srityse. Jau beveik dešimtmetį jis sėkmingai padeda klientams laimėti bylas, konsultuoja ir pataria teisiniais klausimais.

Diplomai

Priteista eurų

Atstovauta bylose

Metų patirtis

Susisiekite dėl nuosavybės teisės

Julius Paškevičius sėkmingai nagrinėja bylas, susijusias su nuosavybės teise, ruošia teisinius dokumentus ir atstovauja klientus teismo posėdžiuose.

julius@juliuspaskevicius.lt

+370 640 65658

Vilniaus g. 37-3 Kaunas