Susisiekite: +370 640 65658

Nuosavybės teisė

Įsigijus ar turint nuosavybę, įvairūs teisiniai aspektai gali kelti klausimų, į kuriuos ne visada turėsite atsakymus. Kai norite išspręsti problemas dėl bendrosios dalinės nuosavybės, iškeldinti nuomininkus iš jums priklausančio buto ar po varžytinių, nustatyti arba panaikinti uzufrukto teisę, jums gali padėti teisininkas. Julius Paškevičius sėkmingai nagrinėja bylas, susijusias su nuosavybės teise, ruošia teisinius dokumentus ir atstovauja klientus teismo posėdžiuose.

Paslaugos nuosavybės klausimais

 • Norint remontuoti bendrąją dalinę nuosavybę
 • Siekiant iškeldinti neteisėtus turto valdytojus
 • Norint panaikinti uzufruktą
 • Kai nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą turi būti suvaržyta
 • Sprendžiant atskirų turtinių teisių į daiktą ginčus
Design element.
Design element.

Kaip užsakyti teisines paslaugas?

 • Nuosavybės teisines paslaugas galite užsakyti tiesiog internetu prie pasirinktos paslaugos paspaudę mygtuką PIRKTI.
 • Jei nerandate užsakomų paslaugų sąraše jums reikiamos teisinės paslaugos, tuomet susisiekite puslapio apačioje užpildę užklausos formą ar paskambinę telefonu ir užsakykite jums reikalingą teisinę paslaugą.
 • Užsakius pasirinktą teisinę paslaugą internetu, jums bus atsiųsta teisinių paslaugų sutartis kartu su dokumentų sąrašu, kurie būtini rengiant jums reikalingą procesinį dokumentą.
 • Pateikus visus reikalingus dokumentus, skubiai parengiamas procesinis dokumentas ir pateikiamas teismui.

Nuo konsultacijos
iki atstovavimo

01

Teisinė konsultacija

Teisininkas išanalizuos aplinkybes, aptarsime teisinio proceso eigą ir pateiks atsakymus į jūsų klausimus.

02

Procesinio dokumento parengimas

Teisiškai inicijuojami veiksmai, įvertinus atvejo aplinkybes. Paruošiami reikalingi dokumentai.

03

Procesinio dokumento pateikimas

Parengto procesinio dokumento ir teisiniam procesui reikalingų kitų dokumentų pateikimas teismui.

04

Informavimas apie procesą

Teisminio proceso metu suteikiama informacija apie teismo priimtus procesinius sprendimus.

05

Atstovavimas teisme

Teisininkas atstovauja jus viso teisminio procesu metu ir gina jūsų interesus.

Paslaugų užsakymas

Parengti pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį

Patalpas valdote sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai ilgiau nei dešimt metų, tačiau šios patalpos nepriklauso jums nuosavybės teise? Tapkite šių patalpų savininkai įgydami nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį.
550 

Parengti ieškinį dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų po varžytinių

Iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų vyksta teisminio proceso metu. Teismui turi būti pateiktas ieškinys dėl iškeldinimo iš neteisėtai užimamų gyvenamųjų patalpų – užsisakykite paslaugą ir advokatas ieškinį parengs bei pateiks teismui.
450 

Parengti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo iš bendraturčio

Suremontavote bendrąją dalinę nuosavybę, bet bendrasavininkai nepadengia išlaidų? Pateikite ieškinį teismui dėl nuostolių atlyginimo iš bendraturčio.
450 

Parengti pareiškimą dėl neveiksnumo nustatymo ir globėjo paskyrimo

Jums prireiks pateikti pareiškimą dėl neveiksnumo nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo. Patikėkite tai kvalifikuotam specialistui – advokatas parengs pareiškimą dėl neveiksnumo nustatymo ir pateiks jį teismui.
450 

Išsilavinimas

Julius Paškevičius

Advokato padėjėjas
Julius Paškevičius

Nors teisėje interpretacijoms vietos mažai, pasimesti – paprasta. Nenuklyskite į pareiškimų, prašymų ir sutarčių mišką, bet pasitikėkite profesionaliu teisininku, kurio patirtis leidžia jam matyti problemos sprendimo būdus jau pirmos konsultacijos metu. Juliaus stiprybė – konkretumas. Susisiekę, galite būti tikri, kad sulauksite tikrų atsakymų aiškiai ir greitai.

Diplomai

Mokslinė veikla

 • Apginta teisės mokslo krypties mokslo daktaro disertacija „Buitinių vartotojų teisė į elektros energijos tiekimą Europos Sąjungoje“ (Household consumers’ right to be supplied with electricity in the European Union“) (2022)
 • International Scientific Conference „Europization of national law: achievments, problems, challanges“ (2021)
 • Julius Paškevičius, The Conceptualization of Energy Justice: the EU Sphere. Baltic Journal of Law & Politics 13:1 (2020): 163-190
 • Scientific Conference „Human rights issues in the age of globalization and rapid technological innovations“ (2019)
 • Julius Paškevičius, Whether the Support Schemes of the Renewable Energy of the EU Are in Compliance with the Principle of the Free Movement of Goods? ISSN (Online) 2029-4239, Law review No. 2(18) 2018
 • 11th International Scientific Conference „Problems of Ensuring Public Security: Theoretical and Practical Aspects“ (2017)
 • Saulė Milčiuvienė, Julius Paškevičius, The Investment Environment for Renewable Energy Development in Lithuania: The Electricity Sector, Baltic Journal of Law & Politics. ISSN (Online) 2029-0454, October 2014
 • Julius Paškevičius, The Energy Charter Process, Cyseni, 2014

Atnaujintas palikimo priėmimo terminas

Laimėta

Gautas teismo leidimas investuoti vaikų pinigus

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Iškeldintas buvęs turto savininkas

Laimėta

Panaikinta uzufrukto teisė

Laimėta

Iškeldintas nuomininkasgyvenamųjų patalpų

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Priteistas avansas ir netesybos

Laimėta

Paliktas galioti varžytinių aktas ir iškeldintas buvęs savininkas iš kliento varžytinėse įsigyto buto

Laimėta

Atlyginti nuostoliai dėl kito asmens neteisėtų veiksmų

Laimėta

90% laimėtų bylų

Teisės magistro laipsnis LT ir JAV

Nuo konsultacijos iki atstovavimo

Kas yra nuosavybės teisė?

Nuosavybės teisė leidžia valdyti, naudoti ir disponuoti turtą savo nuožiūra, jei tai neprieštarauja įstatymams ir kitų žmonių teisėms bei interesams. Turto savininkas gali perduoti nuosavybės teisės objektą arba jo dalis, t.y. daiktus ir kitokį jam priklausantį turtą, tačiau nuosavybės teisė taip pat gali būti apribota, jeigu to nori jos savininkas arba taip nusprendžia įstatymai ar teismas.

Taigi nuosavybės teisė apibrėžia tam tikras taisykles, susijusias su nuosavybės teise turimais objektais. Pažeidus ar nežinant, kaip vadovautis šiomis taisyklėmis, jums gali padėti teisininkas.

Teisininko paslaugos nuosavybės teisės klausimais

Dėl nuosavybės valdymo, naudojimosi ar disponavimo gali kilti ginčai. Jeigu manote, kad buvo padaryti pažeidimai, turite teisę mėginti išsireikalauti tai, kas priklauso jums, prašyti atlyginti nuostolius ir kt.

Teisininkas įvertins jūsų atvejį ir nuspręs, kokių priemonių imtis, norint patenkinti jūsų prašymą. Daugybė su nuosavybės teise susijusių problemų yra išsprendžiamos tiesiog pateikus reikalingus dokumentus.

Nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą

Nuosavybės teisė gali būti perleidžiama sudarius sandorį (pavyzdžiui, daikto pirkimo-pardavimo sutartis), paveldėjus nuosavybę, įgijus turtą įgyjamosios senaties pagrindu ir kitais įstatymo nustatytais atvejais. Derėtų prisiminti, kad sudarius preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį nuosavybės teisė dar nėra įgyjama; šia organizacine sutartimi tiesiog yra numatoma, kokiomis sąlygomis bus sudaryta pagrindinė notarinė sutartis, o turtas įgyjamas įforminus perdavimo faktą priėmimo-perdavimo aktu, paprastai numatant tai notarinėje sutartyje.

Nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą įgyjama pagal sandorį nuo to momento, kuris yra nustatytas įstatymo. Sandoris įvyksta, kai pirkėjas ir pardavėjas sudaro patvirtintą sutartį, kurios pagrindu yra perduodama nuosavybė, nustatomos kitos sąlygos.

Kas yra uzufrukto teisė?

Uzufruktas yra teisė naudoti svetimą turtą ir tai, kas iš jo gaunama (produkcija, pajamos, vaisiai). Ši teisė yra gana dažnai naudojama šeimyniniuose santykiuose. Pavyzdžiui, seneliai gali perrašyti butą anūkui, tačiau pareikšti norą jame gyventi iki gyvenimo pabaigos. Tokiu atveju, seneliams galima nustatyti uzufrukto teisę, t.y. teisę naudotis butu, kurį padovanojo anūkui.

Kai uzufrukto teisė yra nebereikalinga, ją galima panaikinti, o kai kuriais atvejais – ir būtina. Pavyzdžiui, jeigu anūkas norėtų parduoti butą, tačiau šiuo vis dar naudotųsi uzufruktoriai (seneliai), jam būtų sunku tai padaryti, nes galiojant uzufrukto teisei nauji savininkai negalės juo naudotis iki uzufruktorių mirties.

Uzufrukto teisę įgyjantis asmuo yra uzufruktorius, o uzufrukto objektas ir jo turinys yra turtas, kuriuo jis naudojasi. Kiekvienu atveju uzufruktas nustatomas individualiai. Nustatyti arba panaikinti uzufrukto teisę padeda advokatas.

Iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų po varžytinių

Teisininko Juliaus Paškevičiaus klientas įsigijo butą varžytinėse, tačiau nuosavybės teise jam priklausantį turtą vis dar naudojo buvę gyventojai, kurie nepaliko patalpų ir neatsiliepė į kliento bandymus susisiekti. Norint iškeldinti buvusius savininkus, kurie neteisėtai valdo turtą, būtinas teismo sprendimas – iškeldinti savavališkai negalima. Klientas pateikė ieškinį teismui, kuris buvo išnagrinėtas teismo proceso metu. Teismas priėmė sprendimą iškeldinti neteisėtus buto valdytojus ir atlyginti atstovavimo išlaidas.

 

Su nuosavybės teise susijusios paslaugos

 • Konsultacija ir ginčų sprendimas dėl valdymo, naudojimosi ir disponavimo nuosavybe
 • Pagalba nuosavybės, nuosavybės teisės apsaugos bei atskirų turtinių teisių į nuosavybę klausimais
 • Nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą bei jos suvaržymas (servitutas, uzufruktas, areštas ir kt.)
 • Bendros dalinės nuosavybės valdymas, naudojimas, disponavimas
Dalintis:

Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

+370 640 65658