Susisiekite: +370 640 65658

Nuomininko iškeldinimas

Pažymėtina, kad nuomininkus iš gyvenamųjų patalpų iškeldinti galima tik teismo tvarka. Jei nuomotojas ar kiti asmenys nesilaiko šios tvarkos, tai jiems gali būti taikoma civilinė ar net baudžiamoji atsakomybė. Jei turite problemų su nuomininku ir reikalingas nuomininko iškeldinimas, padėsime nutraukti nuomos sutartį, iškeldinti nuomininką ir priteisti nuostolius.

Užsakyti paslaugą

Kodėl verta užsisakyti teisines paslaugas?

 • Patirtis nuomininkų iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų bylose leis jums būti užtikrintais sėkme teisminiame procese.
 • Atstovavimas tiek išreikalaujant pažymas bei išrašus iš valstybinių registrų ir institucijų, tiek visose teisminio proceso stadijose.
 • Skaidrus komunikavimas, suteikiant jums informaciją apie teisminio proceso eigą ir teismo priimtus procesinius sprendimus.
 • Aiški kainodara už teisines paslaugas leis jums potencialiai įvertinti galimas atstovavimo išlaidas.
Design element.
Design element.

Kaip užsisakyti teisines paslaugas?

 • Nuomininko iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų paslaugą galite užsisakyti tiesiog internetu paspaudę mygtuką UŽSAKYTI PASLAUGĄ.
 • Užsakius šią teisinę paslaugą internetu, jums bus atsiųsta teisinių paslaugų sutartis kartu su dokumentų sąrašu, kurie būtini rengiant jums reikalingą procesinį dokumentą.
 • Pateikus visus reikalingus dokumentus, per dvi dienas parengiamas procesinis dokumentas ir pateikiamas teismui.

Nuo konsultacijos
iki atstovavimo

01

Teisinė konsultacija

Teisininkas išanalizuos aplinkybes, aptarsime teisinio proceso eigą ir pateiks atsakymus į jūsų klausimus.

02

Pareiškimo parengimas

Parengiamas pareiškimas dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

03

Įteikimas teismui

Pareiškimo ir teisiniam procesui reikalingų dokumentų pateikimas teismui.

04

Informavimas apie procesą

Teisminio proceso metu suteikiama informacija apie teismo priimtus procesinius sprendimus.

05

Atstovavimas teisme

Teisininkas atstovauja jus viso teisminio procesu metu ir gina jūsų interesus.

Išsilavinimas

Julius Paškevičius

Advokato padėjėjas
Julius Paškevičius

Nors teisėje interpretacijoms vietos mažai, pasimesti – paprasta. Nenuklyskite į pareiškimų, prašymų ir sutarčių mišką, bet pasitikėkite profesionaliu teisininku, kurio patirtis leidžia jam matyti problemos sprendimo būdus jau pirmos konsultacijos metu. Juliaus stiprybė – konkretumas. Susisiekę, galite būti tikri, kad sulauksite tikrų atsakymų aiškiai ir greitai.

Diplomai

Mokslinė veikla

 • Apginta teisės mokslo krypties mokslo daktaro disertacija „Buitinių vartotojų teisė į elektros energijos tiekimą Europos Sąjungoje“ (Household consumers’ right to be supplied with electricity in the European Union“) (2022)
 • International Scientific Conference „Europization of national law: achievments, problems, challanges“ (2021)
 • Julius Paškevičius, The Conceptualization of Energy Justice: the EU Sphere. Baltic Journal of Law & Politics 13:1 (2020): 163-190
 • Scientific Conference „Human rights issues in the age of globalization and rapid technological innovations“ (2019)
 • Julius Paškevičius, Whether the Support Schemes of the Renewable Energy of the EU Are in Compliance with the Principle of the Free Movement of Goods? ISSN (Online) 2029-4239, Law review No. 2(18) 2018
 • 11th International Scientific Conference „Problems of Ensuring Public Security: Theoretical and Practical Aspects“ (2017)
 • Saulė Milčiuvienė, Julius Paškevičius, The Investment Environment for Renewable Energy Development in Lithuania: The Electricity Sector, Baltic Journal of Law & Politics. ISSN (Online) 2029-0454, October 2014
 • Julius Paškevičius, The Energy Charter Process, Cyseni, 2014

Atnaujintas palikimo priėmimo terminas

Laimėta

Gautas teismo leidimas investuoti vaikų pinigus

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Iškeldintas buvęs turto savininkas

Laimėta

Panaikinta uzufrukto teisė

Laimėta

Iškeldintas nuomininkasgyvenamųjų patalpų

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Priteistas avansas ir netesybos

Laimėta

Paliktas galioti varžytinių aktas ir iškeldintas buvęs savininkas iš kliento varžytinėse įsigyto buto

Laimėta

Atlyginti nuostoliai dėl kito asmens neteisėtų veiksmų

Laimėta

90% laimėtų bylų

Teisės magistro laipsnis LT ir JAV

Nuo konsultacijos iki atstovavimo

Nuomininko iškeldinimas iš buto ar namo

Nuomininko iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų – buto, namo – nutraukus ar pasibaigus terminuotai nuomos sutarčiai galimas tik teismo tvarka. Netinkamas terminuotos ar neterminuotos buto nuomos sutarties nutraukimas bei nuomininko iškeldinimas gali nulemti nuostolių atsiradimą nuomotojui. Kaip antai dėl neteisėtų veiksmų nuomotojas gali atsidurti teisme dėl nuomininko patirtų nuostolių atlyginimo ar net savavaldžiavimo pagal LR baudžiamojo kodekso 294 straipsnį.

Vis dėlto sudarydami buto nuomos sutartį paprastai nuomotojas su nuomininku aptaria tik nuompinigių mokėjimo dydį ir terminą, atsiskaitymo už komunalines paslaugas tvarką ir nuomos terminą, bet nevisada yra aiškios sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka.

Terminuota buto nuomos sutartis ir nuomininko iškeldinimas

Įstatymas numato, kad nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti buto nuomos sutartį, jei nuomotojas nemoka nuomos mokesčio ar už komunalines paslaugas ne mažiau kaip tris mėnesius, nuomininkas gadina gyvenamąją patalpą ar naudoja ne pagal tikslinę paskirtį. Išimtis taikoma tik neterminuotoms buto nuomos sutartims, kurias galima nutraukti įspėjus nuomininką prieš šešis mėnesius.

Iš esmės įstatymas apriboja nuomotojo teisę vienašališkai keisti nuomos sutarties sąlygas, nutraukti nuomos sutartį ir neproporcingai apriboti esmines nuomininko teises.Šis teisinis reguliavimas numatytas siekiant apsaugoti nuomininko interesus, todėl sudarant sutartį patartina vengti nuomos sutarties sąlygų, kurios vėliau negalės būti įgyvendinamos.

Kada galima teikti ieškinį dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų?

Kreiptis į teisininką, dėl ieškinio paruošimo galite tuomet, kai:

 • Nuomininkas nesilaiko įsipareigojimų: nemoka nuomos ilgesnį nei 3 mėn. laikotarpį, naudoja turtą ne pagal paskirtį arba jį gadina, trukdo kaimynams.
 • Buvę patalpų savininkai nesutinka geranoriškai išsikelti iš jums priklausančių patalpų.
 • Kitais atvejais, kai jūsų teisės yra pažeistos.

Ar iškeldinimas iš buto yra įmanomas, jei tebegalioja nuomos sutartis?

Įstatymas numato, kad nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti buto nuomos sutartį, jei nuomotojas nemoka nuomos mokesčio ar už komunalines paslaugas ne mažiau kaip tris mėnesius, nuomininkas gadina gyvenamąją patalpą ar naudoja ne pagal tikslinę paskirtį. Išimtis taikoma tik neterminuotoms buto nuomos sutartims, kurias galima nutraukti įspėjus nuomininką prieš šešis mėnesius. Iš esmės įstatymas apriboja nuomotojo teisę vienašališkai keisti nuomos sutarties sąlygas, nutraukti nuomos sutartį ir neproporcingai apriboti esmines nuomininko teises

Šis teisinis reguliavimas numatytas siekiant apsaugoti nuomininko interesus, todėl sudarant sutartį patartina vengti nuomos sutarties sąlygų, kurios vėliau negalės būti įgyvendinamos. Šis teisinis reguliavimas numatytas siekiant apsaugoti nuomininko interesus, todėl sudarant sutartį patartina vengti nuomos sutarties sąlygų, kurios vėliau negalės būti įgyvendinamos.

 

Ar nuomininko iškeldinimas gali būti nutrauktas dėl nuomojamose patalpose gyvenančių nepilnamečių asmenų?

Jeigu nuomojamose patalpose gyvena nepilnamečiai asmenys, tuomet yra įtraukiama vaikų teisių ir apsaugos tarnyba. Procesas nebus nutrauktas, tačiau iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų gali tęstis ilgiau.

 

Kiek laiko užtrunka nuomininko iškeldinimas?

Iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų – nemalonus ir ilgas procesas, kurio trukmė priklauso nuo teismo procese dalyvaujančių šalių noro ir geranoriško susitarimo nutraukti ginčą. Įprastai teisminis procesas trunka iki 6 mėnesių, tačiau atsakovui užginčijus sprendimą – gali trukti 1 metus ir daugiau.

Dalintis:

Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

+370 640 65658