Neveiksnumo nustatymo tvarka

Retas žino kokia neveiksnumo nustatymo tvarka, kaip gauti globą senam žmogui ar kur kreiptis dėl globos nustatymo. Neveiksnumas yra fizinis asmuo dėl psichikos ir elgesio sutrikimo negalėjimas suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti. Žmogaus pripažinimas neveiksniu yra teisminis procesas, taigi neveiksnumo nustatymo tvarka yra tik teisminė. Tuo tikslu reikia kreiptis su pareiškimu į teismą, jog asmuo būtų pripažintas neveiksniu turtinių ar/ir asmeninių neturtinių santykių srityje ar srityse. Tais atvejais, kai yra inicijuojamas teisminis procesas dėl asmens neveiksnumo nustatymo, konkretaus asmens veiksnumas nustatomas įvertinant gebėjimo suprasti savo veiksmų reikšmę ir tuos veiksmus valdyti laipsnį. Šis gebėjimas apibrėžiamas konkrečiomis asmens gyvenimo sritimis, kuriose toks asmuo negali veikti savarankiškai. Nustačius asmeniui neveiksnumą tam tikroje srityje, teismas asmeniui nustato globą, paskirdamas globėją, kuris priimtų už jį sprendimus jo interesų labui.

PRIVALUMAI

*Patirtis neveiksnumos nustatymo ir turto administratoriaus paskyrimo bylose.

*Greitas teisminių dokumentų paruošimas per 1 d.

*Aiški teisinių paslaugų kaina.

*Patogus teisinių paslaugų suteikimas nuotoliniu būdu.

LAIMĖTA BYLA DĖL NEVEIKSNUMO NUSTATYMO

TEISINIŲ PASLAUGŲ KAINA – 350 EUR

*Pareiškimo paruošimas.

*Pareiškimo priedų paruošimas.

*Pareiškimo ir priedų pateikimas teismui.

JEI KILO KLAUSIMŲ DĖL NEVEIKSNUMO NUSTATYMO TVARKOS, SUSISIEKITE!

Žmogaus pripažinimas neveiksniu (neveiksnumas)

Asmuo gali būti teismo pripažintas neveiksniu šiose turtinių santykių srityse (LR CK 2.10 str.):

 1. Asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais;
  1. Asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.;
  1. Kilnojamojo ir nekilnojamo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo;
  1. Paveldėjimo teisiniai santykiai;
  1. Dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje.

bei asmeninių neturtinių santykių srityse:

 • Savitvarkos įgūdžių srityje (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir pan.);
  • Sveikatos priežiūros srityje (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.);
  • Šeimos santykių srityje (santuokos sudarymas, įvakinimas ir pan.);
  • Asmens gebėjimas būti globėju (rūpintojų), pagalbininkų pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus;
  • Darbo teisinių santykių srityje;
  • Politinių teisių įgyvendinimo srityje.

Neveiksnumo nustatymo tvarka: kriterijai

            Neveiksnumo nustatymas ir globa tam tikroje srityje neveiksniu pripažintam asmeniui leidžia įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens teises ir interesus, taip pat kitų asmenų teises ir interesus. Asmens veiksnumo apribojimas yra siejamas su tokio asmens gebėjimu veikti tam tikrose srityse, t. y. suprasti savo veiksmų tam tikrose srityse reikšmę ir juos valdyti. 

            Sprendžiant asmens veiksnumo ribojimo klausimą vienodai svarbūs yra abu veiksnumo vertinimo – medicininis ir teisinis – kriterijai, kurie taikomi integraliai. Nustatant asmens neveiksnumą psichikos ligos ar sutrikimo sunkumo vertinimas labiau sietinas su teisinių kriterijų nustatymu, t. y. asmens neveiksnumui svarbus klausimas, ar asmens negalėjimas suprasti savo veiksmus ar juos valdyti yra tokio sunkaus laipsnio, kad tokiam asmeniui būtina globa. Tai reiškia, kad neveiksnumo nustatymas negali remtis vien tik medicininė diagnozė. Todėl būtina analizuoti psichinio sutrikimo poveikį asmens socialiniams gebėjimams, kaip antai, atminties sutrikimas ir prasta orientacija realybėje, ribotas aplinkos suvokimas, nesuvokiama atsakomybė, greitai užmaršumas ką asmuo norėjo daryti.

            Medicininį kriterijų dėl negalėjimo suprasti savo veiksmų ar juos valdyti patvirtina Išvada dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, kuria remiantis teismas gali daryti išvadą, kad asmuo yra nesavarankiškas ir nesugeba priimti sprendimų dalyje ar visuose turtiniuose ir asmeniniuose neturtiniuose santykiuose. Kitas medicininis dokumentas, galintis patvirtinanti prastėjančią asmens psichinę būklę, yra Medicininė pažyma. Remiantis šiais įrodymais, teismas gali daryti pagrįstą išvadą dėl negalėjimo suprasti savo veiksmų ir jų kontroliuoti sunkumo laipsnio. 

Neveiksnumo nustatymo tvarka: turto adminstratoriaus paskyrimas

                  Tais atvejais, kai neveiksnus tam tikroje srityje asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, teismas neveiksnaus asmens turto administravimu. Tokiu turtu gali būtu pripažintas nekilnojamas turtas, kaip žemė ar pastatai, bei įmonė. Neveiksnaus asmens turto administravimas užtikrinamas paskiriant administratorių, kuriuo gali būti skiriamas globėjas arba kitas asmuo. Todėl svarbu teikiant teismui prašymą dėl neveiksnumo nustatymo pasiūlyti teismui paskirtį konkretų asmenį ne tik kaip globėją, bet ir kaip turto administratorių. Be to, tik teismas, kuris paskyrė turto administratorių, gali nušalinti jį nuo pareigų arba pakeisti kitu asmeniu.

            Teismų praktikoje pripažįstama, kad to paties asmens paskyrimas tiek globėju, tiek ir turto administratoriumi užtikrina didesnį veiksmų, atliekamų neveiksnaus asmens naudai, suderinamumą. Tuo tarpu kito, nei globėjas, asmens skyrimas turto administratoriumi siejamas su galimybės užtikrinti kokybišką turto, kuriam būtina speciali priežiūra, valdymą buvimu. Todėl visada prioritetas, skiriant turto administratorių, teikiamas asmeniui paskirtam globėju.

Advokato padėjėjas Julius Paškevičius

Mob. 8 640 65658

El. paštas julius@juliuspaskevicius.lt

Šiame pranešime pateikta informacija nėra advokato teikiamos teisinės paslaugos kaip jos apibrėžtos LR advokatūros įstatyme. Visa pateikta informacija yra bendro pobūdžio ir nesiekiant suteikti išsamią teisinę konsultaciją.

Susisiekite Šia forma arba +370 640 65658