Susisiekite: +370 640 65658

Neveiksnumo nustatymas

Jeigu dėl psichikos ar elgesio sutrikimų jūsų artimasis negali savimi pasirūpinti, tokiam asmeniui gali būti inicijuotas neveiksnumo nustatymas. Jums prireiks pateikti pareiškimą dėl neveiksnumo nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo. Patikėkite tai kvalifikuotam specialistui – teisininkas parengs pareiškimą ir pateiks jį teismui.

Užsakyti paslaugą

Kodėl verta užsisakyti teisines paslaugas?

 • Patirtis neveiksnumo nustatymo bylose leis jums būti užtikrintais sėkme teisminiame procese.
 • Atstovavimas tiek išreikalaujant pažymas bei išrašus iš valstybinių registrų ir institucijų, tiek visose teisminio proceso stadijose.
 • Skaidrus komunikavimas, suteikiant jums informaciją apie teisminio proceso eigą ir teismo priimtus procesinius sprendimus.
 • Aiški kainodara už teisines paslaugas leis jums potencialiai įvertinti galimas atstovavimo išlaidas.
Design element.
Design element.

Kaip užsisakyti teisines paslaugas?

 • Neveiksnumo nustatymo ir globėjo paskyrimo paslaugą galite užsisakyti tiesiog internetu paspaudę mygtuką UŽSAKYTI PASLAUGĄ.
 • Užsakius šią teisinę paslaugą internetu, jums bus atsiųsta teisinių paslaugų sutartis kartu su dokumentų sąrašu, kurie būtini rengiant jums reikalingą procesinį dokumentą.
 • Pateikus visus reikalingus dokumentus, per dvi dienas parengiamas procesinis dokumentas ir pateikiamas teismui.

 

Nuo konsultacijos
iki atstovavimo

01

Teisinė konsultacija

Teisininkas išanalizuos aplinkybes, aptarsime teisinio proceso eigą ir pateiks atsakymus į jūsų klausimus.

02

Pareiškimo paruošimas

Parengiamas pareiškimas teismui dėl neveiksnumo nustatymo ir globėjo paskyrimo.

03

Įteikimas teismui

Pareiškimo ir teisiniam procesui reikalingų dokumentų pateikimas teismui.

04

Informavimas apie procesą

Suteikiama informacija apie teismo priimtus procesinius sprendimus, kitų šalių pateiktus ir kt.

05

Atstovavimas teisme

Teisininkas atstovauja jus viso teisminio procesu metu ir gina jūsų interesus.

Išsilavinimas

Julius Paškevičius

Advokato padėjėjas
Julius Paškevičius

Nors teisėje interpretacijoms vietos mažai, pasimesti – paprasta. Nenuklyskite į pareiškimų, prašymų ir sutarčių mišką, bet pasitikėkite profesionaliu teisininku, kurio patirtis leidžia jam matyti problemos sprendimo būdus jau pirmos konsultacijos metu. Juliaus stiprybė – konkretumas. Susisiekę, galite būti tikri, kad sulauksite tikrų atsakymų aiškiai ir greitai.

Diplomai

Mokslinė veikla

 • Apginta teisės mokslo krypties mokslo daktaro disertacija „Buitinių vartotojų teisė į elektros energijos tiekimą Europos Sąjungoje“ (Household consumers’ right to be supplied with electricity in the European Union“) (2022)
 • International Scientific Conference „Europization of national law: achievments, problems, challanges“ (2021)
 • Julius Paškevičius, The Conceptualization of Energy Justice: the EU Sphere. Baltic Journal of Law & Politics 13:1 (2020): 163-190
 • Scientific Conference „Human rights issues in the age of globalization and rapid technological innovations“ (2019)
 • Julius Paškevičius, Whether the Support Schemes of the Renewable Energy of the EU Are in Compliance with the Principle of the Free Movement of Goods? ISSN (Online) 2029-4239, Law review No. 2(18) 2018
 • 11th International Scientific Conference „Problems of Ensuring Public Security: Theoretical and Practical Aspects“ (2017)
 • Saulė Milčiuvienė, Julius Paškevičius, The Investment Environment for Renewable Energy Development in Lithuania: The Electricity Sector, Baltic Journal of Law & Politics. ISSN (Online) 2029-0454, October 2014
 • Julius Paškevičius, The Energy Charter Process, Cyseni, 2014

Atnaujintas palikimo priėmimo terminas

Laimėta

Gautas teismo leidimas investuoti vaikų pinigus

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Iškeldintas buvęs turto savininkas

Laimėta

Panaikinta uzufrukto teisė

Laimėta

Iškeldintas nuomininkasgyvenamųjų patalpų

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Priteistas avansas ir netesybos

Laimėta

Paliktas galioti varžytinių aktas ir iškeldintas buvęs savininkas iš kliento varžytinėse įsigyto buto

Laimėta

Atlyginti nuostoliai dėl kito asmens neteisėtų veiksmų

Laimėta

90% laimėtų bylų

Teisės magistro laipsnis LT ir JAV

Nuo konsultacijos iki atstovavimo

Kas yra neveiksnumo nustatymas?

Globėjas ir turto administratorius rūpinasi suaugusio asmens globa, neveiksniu artimu žmogumi, padeda jam valdyti turtą, už jį priima teisinę galią turinčius sprendimus.

Tapti globėju ir turto administratoriumi galite tik tuo atveju, jei žmogus yra pripažintas visiškai ar iš dalies neveiksniu. Neveiksnumo nustatymas vyksta teismo tvarka. Įprastai toje pačioje byloje nagrinėjamas ir globėjo/turto administratoriaus paskyrimas.

Kada galimas asmens neveiksnumo nustatymas?

Neveiksnumo nustatymas ir globa tam tikroje srityje neveiksniu pripažintam asmeniui leidžia įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus asmens teises ir interesus, taip pat kitų asmenų teises ir interesus.

Sprendžiant asmens veiksnumo ribojimo klausimą vienodai svarbūs yra abu veiksnumo vertinimo – medicininis ir teisinis – kriterijai, kurie taikomi integraliai. Nustatant asmens neveiksnumą psichikos ligos ar sutrikimo sunkumo vertinimas labiau sietinas su teisinių kriterijų nustatymu, t. y. asmens neveiksnumui svarbus klausimas, ar asmens negalėjimas suprasti savo veiksmus ar juos valdyti yra tokio sunkaus laipsnio, kad tokiam asmeniui būtina globa. Tai reiškia, kad neveiksnumo nustatymas negali remtis vien tik medicinine diagnoze, todėl būtina analizuoti psichinio sutrikimo poveikį asmens socialiniams gebėjimams, kaip antai, atminties sutrikimas ir prasta orientacija realybėje, ribotas aplinkos suvokimas, nesuvokiama atsakomybė, užmaršumas.

Medicininį kriterijų dėl negalėjimo suprasti savo veiksmų ar juos atlikti patvirtina teismo išvada dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus. Ja remiantis teigiama, kad asmuo yra nesavarankiškas ir nesugeba priimti sprendimų dalyje ar visuose turtiniuose ir asmeniniuose neturtiniuose santykiuose. Kitas medicininis dokumentas, galintis patvirtinanti prastėjančią asmens psichinę būklę, yra medicininė pažyma. Remiantis šiais įrodymais, teismas gali daryti pagrįstą išvadą dėl negalėjimo suprasti savo veiksmų ir jų kontroliuoti sunkumo laipsnio. 

Turto administratoriaus paskyrimas

Tais atvejais, kai neveiksnus tam tikroje srityje asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, teismas pasirūpina neveiksnaus asmens turto administravimu. Tokiu turtu gali būtų pripažintas nekilnojamas turtas, kaip žemė ar pastatai, bei įmonė. Neveiksnaus asmens turto administravimas užtikrinamas paskiriant administratorių, kuris gali būti globėjas arba kitas asmuo, todėl svarbu teikiant teismui prašymą dėl neveiksnumo nustatymo pasiūlyti teismui paskirti konkretų asmenį ne tik kaip globėją, bet ir kaip turto administratorių. Be to, tik teismas, kuris paskyrė turto administratorių, gali nušalinti jį nuo pareigų arba pakeisti kitu asmeniu.

Teismų praktikoje pripažįstama, kad to paties asmens paskyrimas tiek globėju, tiek ir turto administratoriumi užtikrina didesnį veiksmų, atliekamų neveiksnaus asmens naudai, suderinamumą. Tuo tarpu kito nei globėjas asmens skyrimas turto administratoriumi siejamas su galimybe užtikrinti kokybišką turto, kuriam būtina speciali priežiūra, valdymą, todėl visada prioritetas, skiriant turto administratorių, teikiamas asmeniui paskirtam globėju.

Kur kreiptis norint gauti neveiksnaus asmens globos paskyrimą?

Kreipkitės į teisininką, kuris išanalizuos individualią situaciją bei paruoš pareiškimą dėl globos ir turto administratoriaus paskyrimo ir pateiks jį teismui. Teisininkas taip pat informuos apie teisinio proceso eigą, reikalingus dokumentus.

Kas gali kreiptis į teismą dėl asmens neveiksnumo pripažinimo ir globos paskyrimo?

Neveiksnumo nustatymas yra teisminis procesas. Pateikti prašymą dėl asmens neveiksnumo nustatymo bei globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo gali šie asmenys:

 • Tėvai
 • Sutuoktinis
 • Pilnamečiai vaikai
 • Asmenį globojanti institucija
 • Prokuroras

Koks asmuo laikomas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje?

Jeigu dėl psichikos ar elgesio sutrikimų jūsų artimasis negali savimi pasirūpinti, jūs turite teisę pateikti pareiškimą dėl neveiksnumo nustatymo. Teismas, nustatęs, kad asmuo yra neveiksnus, skiria jam globėją. Norėdami tapti globėju ir turto administratoriumi, neveiksnumo nustatymo ir globėjo paskyrimo proceso metu pateikite pareiškimą dėl globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo.

Neveiksnus asmuo:

 • Tai fizinis asmuo, kuris dėl psichikos ar elgesio sutrikimų visiškai negali savimi pasirūpinti – nei fiziškai, nei (arba) emociškai visose arba tam tikrose srityse.

Ribotai veiksnus:

 • Tai fizinis asmuo, kuris dėl psichikos ir fizinių sveikatos sutrikimų negali savimi pasirūpinti iš dalies. Ribotai veiksniam asmeniui teismas gali priskirti rūpybą.

Tokiam žmogui yra reikalinga suaugusio asmens globa. Svarbu paminėti tai, kad asmens neveiksnumą ar ribotą veiksnumą tam tikroje srityje gali nustatyti tik teismas.

 

 

Dalintis:

Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

+370 640 65658