Ieškoma...

Neveiksnumo nustatymas ir turto administravimas

Jeigu dėl psichikos ar elgesio sutrikimų jūsų artimasis negali savimi pasirūpinti, tokiam asmeniui gali būti inicijuotas neveiksnumo nustatymas. Jums prireiks pateikti pareiškimą dėl neveiksnumo nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo. Patikėkite tai kvalifikuotam specialistui – teisininkas parengs pareiškimą ir pateiks jį teismui.

349 
Užsakyti paslaugą

Paslaugų užsakymams internetu taikoma iki 50 procentų nuolaida

Atsiskaitymas už paslaugas per 3 mėnesius su MOKI 3 sistema

10 metų teisinio darbo patirties rengiant procesinius dokumentus

Nuo a ir z

01

Paslaugų užsakymas

Užsakykite teisines paslaugas internetu ir pasinaudokite iki 50 procentų nuolaida bei atsiskaitymu per 3 mėnesius su MOKI 3 mokėjimų sistema.

02

Įrodymų surinkimas

Užsakius paslaugą, jūsų bus prašoma surinkti ir pateikti tam tikrus dokumentus, arba, jums pageidaujant, už jus tai gali padaryti teisininkas.

03

Dokumentų parengimas

Gavęs iš jūsų ar jūsų prašymu surinkęs visus būtinus dokumentus, teisininkas skubiai parengia reikalingą procesinį dokumentą su priedais ir pateikia juos teismui.

Paslaugų užsakymas

Parengti ieškinį dėl varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu

Jei manote, kad varžytinėse parduoto nekilnojamo turto kaina neatitinka rinkos kainos, tuomet būtinas turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimas negaliojančiu. Patikėkite tai teisininkui, kuris parengs teisminius dokumentus ir pateiks juos teismui.
399 

Parengti pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį

Patalpas valdote sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai ilgiau nei dešimt metų, tačiau šios patalpos nepriklauso jums nuosavybės teise? Tapkite šių patalpų savininkai įgydami nuosavybės teises pagal įgyjamąją senatį.
399 

Parengti ieškinį dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų po varžytinių

Iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų vyksta teisminio proceso tvarka. Teismui turi būti pateiktas ieškinys dėl iškeldinimo iš neteisėtai užimamų gyvenamųjų patalpų – užsisakykite paslaugą ir teisininkas parengs ieškinį bei pateiks jį teismui.
349 

Parengti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo iš bendraturčio

Suremontavote bendrąją dalinę nuosavybę, bet bendrasavininkai nepadengia išlaidų, proporcingai savo turimai daliai bendrojoje nuosavybėje? Pateikite ieškinį teismui dėl nuostolių atlyginimo iš bendraturčio.
399 

Parengti pareiškimą dėl neveiksnumo nustatymo

Jeigu dėl psichikos ar elgesio sutrikimų jūsų artimasis negali savimi pasirūpinti, tokiam asmeniui gali būti inicijuotas neveiksnumo nustatymas. Jums prireiks pateikti pareiškimą dėl neveiksnumo nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo. Patikėkite tai kvalifikuotam specialistui – teisininkas parengs pareiškimą dėl neveiksnumo nustatymo ir pateiks jį teismui.
349 

Svarbu žinoti

Design element.
Design element.

Teisininko paslaugos

 • Teisinė konsultacija – teisininkas išanalizuos aplinkybes ir pateiks atsakymus į jūsų klausimus.
 • Dokumentų parengimas – teisininkas parengs procesinį dokumentą ir jo priedus.
 • Atstovavimas teisme – teisininkas atstovaus jus viso teisminio procesu metu ir gins jūsų interesus.

Neveiksnumo nustatymas, kai šeimos narys negali savarankiškai priimti sprendimų

PROBLEMA

Klientės mamai dėl pablogėjusios sveikatos būklės reikėjo nuolatinės priežiūros – senuolė pradėjo sunkiai orientuotis aplinkoje ir neatpažinti artimųjų giminaičių.

SPRENDIMAS

Surinkus reikalingus medicininius dokumentus ir pateikus pareiškimą dėl neveiksnumo nustatymo, teismas nustatė klientės mamai neveiksnumą visų turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse bei paskyrė ją savo mamos globėja ir turto administratore.

Plačiau galite sužinoti paspaudę ČIA.

Neveiksnumo nustatymas, kai pablogėja psichinė sveikata tetai

PROBLEMA

Kliento teta dėl pablogėjusios psichinės sveiktatos būklės nebegalėjo pasirūpinti savimi. Atsižvelgiant į tai, jai buvo reikalinga nuolatinė globa bei paskirtas globėjas ir turto administratorius, kuris už ją prižiūrėtų jos turtą ir priimtų kitus kasdienius sprendimus. Tačiau klientas, būdamas senolės sūnėnas, negalėjo pats kreiptis į teismą dėl neveiksnumo nustatymo.

SPRENDIMAS

Atstovaujant kliento interesus, kreiptasi į prokuratūrą, kad pradėtų asmens pripažinimo neveiksniu bylą dėl kliento tetos. Prokuratūra surinko įrodymus apie kliento tetos sveikatos būklę ir kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl neveiksnumo nustatymo, įtraukiant klientą į bylą suinteresuotu asmeniu. Teismas tenkino prokuratūros pareiškimą, pripažindamas kliento tetą neveiksnia visuose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse.

Plačiau galite sužinoti paspaudę ČIA.

 

Turto administratoriaus paskyrimas

Tais atvejais, kai neveiksnus tam tikroje srityje asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, teismas pasirūpina neveiksnaus asmens turto administravimu. Tokiu turtu gali būtų pripažintas nekilnojamas turtas, kaip žemė ar pastatai, bei įmonė. Neveiksnaus asmens turto administravimas užtikrinamas paskiriant administratorių, kuris gali būti globėjas arba kitas asmuo, todėl svarbu teikiant teismui prašymą dėl neveiksnumo nustatymo pasiūlyti teismui paskirti konkretų asmenį ne tik kaip globėją, bet ir kaip turto administratorių. Be to, tik teismas, kuris paskyrė turto administratorių, gali nušalinti jį nuo pareigų arba pakeisti kitu asmeniu.

Teismų praktikoje pripažįstama, kad to paties asmens paskyrimas tiek globėju, tiek ir turto administratoriumi užtikrina didesnį veiksmų, atliekamų neveiksnaus asmens naudai, suderinamumą. Tuo tarpu kito nei globėjas asmens skyrimas turto administratoriumi siejamas su galimybe užtikrinti kokybišką turto, kuriam būtina speciali priežiūra, valdymą, todėl visada prioritetas, skiriant turto administratorių, teikiamas asmeniui paskirtam globėju.

Išsilavinimas

dr. Julius Paškevičius

Julius Paškevičius

Nors teisėje interpretacijoms vietos mažai, pasimesti – paprasta. Nenuklyskite į pareiškimų, prašymų ir sutarčių mišką, bet pasitikėkite profesionaliu teisininku, kurio patirtis leidžia jam matyti problemos sprendimo būdus jau pirmos konsultacijos metu. Juliaus stiprybė – konkretumas. Susisiekę, galite būti tikri, kad sulauksite tikrų atsakymų aiškiai ir greitai.

Diplomai

Mokslinė veikla

 • Apginta teisės mokslo krypties mokslo daktaro disertacija „Buitinių vartotojų teisė į elektros energijos tiekimą Europos Sąjungoje“ (Household consumers’ right to be supplied with electricity in the European Union“) (2022)
 • International Scientific Conference „Europization of national law: achievments, problems, challanges“ (2021)
 • Julius Paškevičius, The Conceptualization of Energy Justice: the EU Sphere. Baltic Journal of Law & Politics 13:1 (2020): 163-190
 • Scientific Conference „Human rights issues in the age of globalization and rapid technological innovations“ (2019)
 • Julius Paškevičius, Whether the Support Schemes of the Renewable Energy of the EU Are in Compliance with the Principle of the Free Movement of Goods? ISSN (Online) 2029-4239, Law review No. 2(18) 2018
 • 11th International Scientific Conference „Problems of Ensuring Public Security: Theoretical and Practical Aspects“ (2017)
 • Saulė Milčiuvienė, Julius Paškevičius, The Investment Environment for Renewable Energy Development in Lithuania: The Electricity Sector, Baltic Journal of Law & Politics. ISSN (Online) 2029-0454, October 2014
 • Julius Paškevičius, The Energy Charter Process, Cyseni, 2014

Patirtis

Patvirtinta taikos sutartis

Laimėta

Nustatytas asmens neveiksnumas

Laimėta

Apginta nuosavybės teisė į varžytinėse įgytą butą

Laimėta

Panaikinta teismo nutartis dėl bylos nutraukimo

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

DUK

Koks asmuo pripažįstamas neveiksniu?

Tai fizinis asmuo, kuris dėl psichikos ar elgesio sutrikimų visiškai negali savimi pasirūpinti – nei fiziškai, nei (arba) emociškai visose arba tam tikrose srityse. Atkreiptina, kad asmens neveiksnumą tam tikroje srityje gali nustatyti tik teismas.

Koks asmuo pripažįstamas ribotai veiksniu?

Tai fizinis asmuo, kuris dėl psichikos ir fizinių sveikatos sutrikimų negali savimi pasirūpinti iš dalies. Ribotai veiksniam asmeniui teismas gali priskirti rūpybą. Svarbu paminėti tai, kad asmens ribotą veiksnumą tam tikroje srityje gali nustatyti tik teismas.

Kam reikalingas asmens neveiksnumo nustatymas?

Neveiksnumo nustatymas ir globa tam tikroje srityje neveiksniu pripažintam asmeniui leidžia įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus asmens teises ir interesus, taip pat kitų asmenų teises ir interesus.

Kas yra globa ir turto administravimas?

Globėjas ir turto administratorius rūpinasi suaugusio asmens globa, neveiksniu artimu žmogumi, padeda jam valdyti turtą, už jį priima teisinę galią turinčius sprendimus. Tapti globėju ir turto administratoriumi galite tik tuo atveju, jei žmogus yra pripažintas visiškai ar iš dalies neveiksniu. Neveiksnumo nustatymas vyksta teismo tvarka. Įprastai toje pačioje byloje nagrinėjamas ir globėjo/turto administratoriaus paskyrimas.

Kas gali kreiptis į teismą dėl asmens neveiksnumo pripažinimo?

Neveiksnumo nustatymas yra teisminis procesas. Pateikti pareikšimą dėl asmens neveiksnumo nustatymo bei globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo gali šie asmenys: tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, asmenį globojanti institucija, prokuroras.

Kokiais kriterijais remiantis nustatomas asmens neveiksnumas?

Sprendžiant asmens veiksnumo ribojimo klausimą vienodai svarbūs yra abu veiksnumo vertinimo – medicininis ir teisinis – kriterijai, kurie taikomi integraliai. Nustatant asmens neveiksnumą psichikos ligos ar sutrikimo sunkumo vertinimas labiau sietinas su teisinių kriterijų nustatymu, t. y. asmens neveiksnumui svarbus klausimas, ar asmens negalėjimas suprasti savo veiksmus ar juos valdyti yra tokio sunkaus laipsnio, kad tokiam asmeniui būtina globa. Tai reiškia, kad neveiksnumo nustatymas negali remtis vien tik medicinine diagnoze, todėl būtina analizuoti psichinio sutrikimo poveikį asmens socialiniams gebėjimams, kaip antai, atminties sutrikimas ir prasta orientacija realybėje, ribotas aplinkos suvokimas, nesuvokiama atsakomybė, užmaršumas.

Dalintis:

Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

+370 640 65658