Netesybų pagal preliminariąją sutartį priteisimas – Laimėta

Civilinė byla Nr. e2-10108-950/2021 – netesybų pagal preliminariąją sutartį priteisimas, kai klientui priteista iš pirkėjo 7000 Eur netesybų dėl nesudarytos notarinės nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutarties.

KAUNO APYLINKĖS TEISMO KAUNO RŪMAI

SPRENDIMAS

2021 m. birželio 21 d.

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Tomas Ridikas, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Sigitai Martikaitytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Elile“ atstovams – vadovui T. I. ir advokatui Nerijui Katiliui,dalyvaujant atsakovui J. R., jo atstovui advokato padėjėjui Juliui Paškevičiui, viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Elile“ 2021-02-25 ieškinį atsakovui J. R. dėl sumokėto avanso, netesybų (baudos), palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kurio pagrindu buvo priimtas 2021-02-26 preliminarus sprendimas.

Teismas n u s t a t ė :

Ieškovas UAB „Elile“ (toliau – ir ieškovas) ieškiniu, pareikštu 2021-02-25 dokumentinio proceso tvarka, prašė priteisti iš atsakovo J. R. (toliau – ir atsakovas) – 7 000,00 Eur sumokėtą avansą, 7 000,00 Eur netesybas (baudą), 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2021-01-19 ieškovas ir atsakovas sudarė Preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis), kurios pagrindu susitarė iki 2021-02-19 sudaryti nekilnojamojo turto objekto – buto, esančio (neskelbtina), Kaunas (toliau – Butas), pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitarė, kad ieškovas iki 2021-01-21 sumokės atsakovui 7 000,00 Eur pradinį įnašą (avansą) už parduodamą butą. Minėtą sumą ieškovas mokėjimo pavedimu sumokėjo atsakovui 2021-01-19. Po preliminariosios sutarties sudarymo: (1) ieškovui 2021-01-31 el. laišku buvo pateikta informacija, kad daugiabučiam namui, kuriame yra Butas, numatyta atlikti renovacija, kas yra susiję su Butui tenkančia renovacijos sąnaudų dalimi, kurią sumokėti pareigą turės Buto savininkas; (2) 2021-02-01 buvo atlikta Buto elektros instaliacijos apžiūra, po ko, ieškovas sužinojo, jog Buto elektros instaliacija turi esminių trūkumų, kurie yra susiję ne tik su galimais nelaimingais atsitikimais dėl netinkamos elektros instaliacijos, bet ir su papildomų išlaidų patyrimu šalinant nustatytus trūkumus.

 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2021-02-26 priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovo UAB „Elile“ ieškinio reikalavimus patenkino visiškai.

Atsakovas J. R. 2021-03-24 pateikė prieštaravimus dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2021-02-26 preliminaraus sprendimo.

Pateiktuose prieštaravimuose atsakovas nurodė, kad iš tiesų 2021-01-19 su ieškovu sudarė Preliminariąją sutartį dėl Buto pirkimo-pardavimo. Susitarė, kad pagrindinę ginčo nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutartį sudarys iki 2021-02-19. Taip pat susitarė dėl to, kad jei dėl kurios nors iš šalių kaltės pagrindinė Buto pirkimo-pardavimo sutartis nebus sudaryta iki nurodyto termino, tai kita šalis, dėl kurios kaltės tai nebus padaryta, turės atlyginti nuostolius, kurie nustatyti avanso dydžio. Elektroniniu paštu buvo derinamos pagrindinės Buto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos (Bute priregistruotų asmenų išregistravimas; elektros įvado galia; parduodamo inventoriaus ir buitinės įrangos sąrašas; kt.). Ieškovo pasirinktam notarų biurui el. paštu pateikė visus pagrindinei Buto pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti reikalingus dokumentus.

Tačiau 2021-01-31 ieškovas pareikalavo pateikti daugiabučio namo, kuriame yra Butas, renovacijos sutartį. Atsakydamas į šį papildomą ieškovo reikalavimą, jis nurodė, kad šiuo metu nėra sudaryta daugiabučio namo renovacijos sutartis, todėl jokie įsipareigojimai nėra prisiimti, o tiksli darbų apimtis ir kaina paaiškės tik atlikus viešųjų pirkimų procedūrą bei darbų sąmatą patvirtinus daugumos daugiabučio namo savininkų balsavimu. Be to, nurodė, kad daugiau informacijos apie inicijuojamą renovacijos procesą gali suteikti namo administratoriaus atstovė A. V., ar namo atstovas T., pateikė jų kontaktinius duomenis. 2021-02-01 ieškovas pranešė, kad nutraukia sudarytą Preliminariąją sutartį ir reikalauja grąžinti sumokėtą avansą. Tokį sprendimą ieškovas motyvavo tuo, kad jam sąmoningai nebuvo atskleista informacija dėl daugiabučio namo renovacijos, o tai iš esmės keičia įsigyjamo turto vertę, kuri ieškovui nebėra priimtina.

Su ieškovu toliau vyko susirašinėjimas el. paštu, kuriuo metu jis ne kartą nurodė, kad neatsisako sudaryti pagrindinės Buto pirkimo-pardavimo sutarties Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis. Tačiau ieškovas sudaryti pagrindinę ginčo nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį atsisakė. Laiko, kad pagrindinė Buto pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl ieškovo kaltės. Jis nepagrįstai atsisakė ją sudaryti motyvuodamas daugiabučio namo renovacija, nors apie ją ieškovui buvo atskleista visa informacija dar iki ginčo Preliminariosios sutarties pasirašymo. Atsižvelgiant į tai, laiko, kad jo atžvilgiu pareikštas ieškovo ieškinys yra visiškai nepagrįstas. 

Atsakovo prieštaravimus išsiuntus ieškovui, pastarasis 2021-04-08 pateikė atsiliepimą į juos. Pateiktame atsiliepime į prieštaravimus UAB „Elile“ detaliai atskirto į visus atsakovo J. R. nurodytus nesutikimo su pareikšto ieškinio reikalavimais motyvus.

Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas vadovas T. I. papildomai paaiškino faktines aplinkybes. Pažymėjo, kad susitikimo su pardavėju metu, jam buvo nurodyta, kad J. R. jau yra pasirašęs daugiabučio namo renovacijos sutartį ir būtent jam teks pareiga padengti visus, su renovacijos procesu, susijusius kaštus. Priešingu atveju, jis Preliminariosios sutarties nebūtų pasirašęs.   

Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas Nerijus Katilius teisiniais argumentais pagrindė procesiniuose dokumentuose nurodytas faktines aplinkybes ir prašė Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2021-02-26 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

Atsakovas J. R. teismo posėdžio metu papildomai paaiškino faktines aplinkybes. Pažymėjo, kad tiek skelbime apie parduodamą Butą, tiek ir susitikus su ieškovo vadovu, buvo nurodyta, jog daugiabutis namas, kuriame yra ginčo Butas, bus renovuojamas. Buvo nurodyta preliminariai ginčo Butui teksianti renovacijos kaštų dalis. Tačiau niekada nebuvo teigta, kad jis jau yra pasirašęs Buto renovacijos sutartį, nes tokios sutarties apskritai nėra. 

Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas advokato padėjėjas Julius Paškevičius teisiniais argumentais pagrindė procesiniuose dokumentuose nurodytas faktines aplinkybes ir prašė Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2021-02-26 preliminarų sprendimą panaikinti, o ieškovo UAB „Elile“ 2021-02-25 ieškinį atmesti.

Atmetus ieškovo UAB „Elile“ 2021-02-25 ieškinį, iš jo, atsakovo J. R. naudai, priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos – 610,00 Eur advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti.

Plačiau apie bylą skaitykite čia.

 Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš ieškovo valstybės naudai nepriteistinos (Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str., 98 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir finansų ministro 2020-01-13 įsakymas Nr. 1R-19/1K-2).

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92 str., 93 str., 263 str., 265 str., 270 str., 430 str. 6 d. 2 p. ir 7 d., n u s p r e n d ž i a :

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2021-02-26 preliminarų sprendimą panaikinti.

Atmesti ieškovo UAB „Elile“ (į.k. 302312560) 2021-02-25 ieškinį dėl sumokėto avanso, netesybų (baudos), palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo J. R. 

 Priteisti atsakovui J. R. iš ieškovo UAB „Elile“ (į.k. 302312560) patirtas bylinėjimosi išlaidas – 610,00 Eur (šešis šimtus dešimt eurų) advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti.

 Sprendimas per 30 d. (trisdešimt dienų) apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Teisėjas Tomas Ridikas  

Jei susidūrėte su panašia situacija, susisiekite!

Advokato padėjėjas Julius Paškevičius

Mob. 8 640 65658

El. paštas julius@juliuspaskevicius.lt

Susisiekite Šia forma arba +370 640 65658