Nesunkus kūno sužalojimas avarijoje – Laimėta

Baudžiamoji byla Nr. 1-555-573/2017 –  klientui priteista 2500 EUR neturtinė žala dėl patirto nesunkaus kūno sužalojimas avarijoje.

KAUNO APYLINKĖS TEISMAS

NUOSPRENDIS

2017 m. balandžio 6 d.

Kauno apylinkės teismo teisėjas Dainius Ročys, sekretoriaujant Kristinai Nekrošienei, dalyvaujant prokurorei Vilijai Šalčiuvienei, nukentėjusiajai S. S., nukentėjusiosios atstovei advokatei I. K., kaltinamajam R. K., nedalyvaujant civilinio atsakovo If P& Insurance AS atstovui, viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje K., gimęs (duomenys neskelbtini)Mažeikių r., asmens kodas (duomenys neskelbtini) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, dirbantis (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d.

Teismas n u s t a t ė:

kaltinamasis R. K. 2016-10-07, apie 21.02 val. Kaune, Pramonės pr. ties pastatu Nr. 20, vairuodamas automobilį VW Transporter, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 30 punkto reikalavimus tuo, kad važiuodamas kryptimi link Šiaurės pr. nuo Taikos pr. antra eismo juosta nesiėmė visų būtinų atsargumo priemonių, kad nekeltų pavojaus eismo dalyvių ar kitų asmenų bei jų turto saugumui, artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, prieš ją nesustojo ir nepraleido per pėsčiųjų perėją, jam iš dešinės pusės pagal automobilio važiavimo kryptį ėjusios pėsčiosios S. S., gim. (duomenys neskelbtini), ją partrenkė ir padarė kūno sužalojimą, sukėlusį nesunkų sveikatos sutrikdymą.

Kaip pateikti civilinį ieškinį nukentėjus avarijoje?

Ištyrus byloje įrodymus BPK 273 straipsnyje nustatyta tvarka, konstatuotina, jog kaltinamojo kaltę, be jo paties prisipažinimo įrodo nukentėjusios S. S. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, iš kurių matyti, kad 2016-10-07 apie 21.00 val. ji ėjo Kaune, nuo Kauno kolegijos pusės, link „Trijų berželių“ parduotuvės. Priėjus nereguliuojamą pėsčiųjų perėją, jai reikėjo pereiti j kitą gatvės pusę. Priėjus prie jos, ji sustojo apsidairyti ar nėra atvažiuojančių transporto priemonių, jai iš kairės pusės matė toli antra eismo juosta važiuojantį automobilį, tačiau įvertino atstumą iki jos, jis buvo ganėtinai didelis, todėl pradėjo eiti per pėsčiųjų perėją. Jai praėjus pirmą eismą juostą, pradėjo eiti antrąja ir beveik baigus ją praeiti staiga pajuto stiprų jai į kairįjį šoną, eidama dar kartą neapsidairė, todėl nematė, kad minėtas automobilis greitai priartėjo.

Nesunkus kūno sužalojimas avarijoje

Po smūgio ji nukrito atgal ant kairio šono ir liko gulėti ant pėsčiųjų perėjos. Sąmonės praradusi nebuvo. Po smūgio iš jos rankinės buvo iškritę daiktai, tai yra telefonas ir ausinės. Po įvykio toje vietoje sustojo keletas žmonių, kurie iškvietė pagalbą. Atvykus medikams buvo apžiūrėta jų ir pristatyta į Kauno klinikas. Vėliau kreipėsi į Kalniečių polikliniką. Apie 3 mėnesius jos judesiai buvo labai riboti, kadangi po eismo įvykio metu patirtų sužalojimų negalėjo vaikščioti. Jai lūžo kairė koja ir kairė ranka (b. 1. 22); kelių eismo įvykio vietos schema, fotonuotraukos, kuriose užfiksuotas eismo įvykis, įvykęs 2016-10-07 Kaune, Pramonės pr. ties pastatu Nr. 20 – nesunkus kūno sužalojimas avarijoje;

Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 2936/2016(02), kurioje konstatuota, kad S. S. dėl kairio stipinkaulio lūžio, uždarų kairio blauzdikaulio skeveldrinio ir šeivikaulio lūžių nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas (b. 1. 18-19);

Civilinis ieškinys, kai padarytas nesunkus kūno sužalojimas avarijoje

Nukentėjusioji S. S. pareiškė civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, kuriuo prašo iš draudimo bendrovės If P& Insurance AS priteisti 3394 Eur neturtinei žalai atlyginti ir iš kaltinamojo priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 66-74). Teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad po ieškinio pateikimo draudimo bendrovė išmokėjo dar 1000 eurų neturtinės žalos. Nukentėjusioji civiliniame ieškinyje nurodė, kad dėl autoįvykio metu patirto sužalojimo kentėjo stiprų skausmą, jai buvo atliekamos operacijos, po kurių irgi kentėjo skausmą. Po operacijų yra išlikę randai, dėl ko jauna mergina jaučia diskomfortą, išgyvena. Jai numatytos dar dvi operacijos, dėl ko ji nerimauja, jai reikės reabilitacijų po operacijų.

Nukentėjusioji viena augina mažametį vaiką, po autoįvykio vaiką turėjo prižiūrėti jos mama, kuri turėjo vaiko priežiūrą derinti su savo darbu. Nukentėjusiajai kyla baimės dėl ateities, dėl jos integracijos į darbo rinką ir rūpinimosi vaiku. Ji šiuo metu yra  Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro moksleivė, mokosi pagal higieninės kosmetikos mokymo programą. Dėl patirtų sužalojimų ir sveikatos sutrikdymo buvo apribota jos galimybė mokytis. Nukentėjusioji patyrė ne tik fizinio pobūdžio pasekmes, bet ir dvasinio pobūdžio pakenkimus- šoką, sukrėtimus, emocinę depresiją, dvasinius išgyvenimus.

Deliktinė atsakomybė, kai padarytas nesunkus kūno sužalojimas avarijoje

Sistemiškai aiškinant LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo statymo normas ir tikslus, darytina išvada, kad iš privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutarties atsiradusi prievolė vykdytina pirmiau už deliktinę prievolę. Nors nukentėjusysis įgyja dvi savarankiškais pagrindais atsiradusias reikalavimo teises, įstatyminis šių santykių reguliavimas nustato tokį šių prievolių santykį, kad nukentėjusysis pirmiausia savo reikalavimą turi tenkinti iš draudiko, o jeigu draudimo atlyginimo nepakanka žalai visiškai atlyginti, draudimo atlyginimo ir faktinės žalos skirtumą atlygina transporto priemonės valdytojas.

Deliktinėje atsakomybėje galioja principas, kad kuo svarbesnė vertybė, tuo stipriau ji ginama. Asmens sveikata yra viena iš svarbiausių, nesunkiai pažeidžiamų ir ne visada atkuriamų vertybių, todėl turi būti itin saugoma. Nustatant atlygintinos žalos dydį asmens sužalojimo atveju įvertinamas ne tik pats sveikatos sutrikdymo sunkumas, bet ir jo pobūdis, trukmė, pasveikimo galimybė, liekamieji reiškiniai, asmens turėtų galimybių praradimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-68/2008). Susiformavusioje teismų praktikoje absoliučių vertybių, tokių kaip gyvybė, sveikata, gynimo atveju esminis neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo kriterijus yra jos pasekmės.

Civilinis atsakovas draudimo bendrovė If P& Insurance AS pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog bendrovė nukentėjusiajai išmokėjo 182,12 Eur išmoką už sugadintą telefoną ir rūbus, 106 Eur gydymo išlaidų, 1500 Eur neturtinei žalai atlyginti bei priimtas sprendimas dėl papildomos 1000 Eur neturtinės žalos atlyginimo (b. l. 85-86).

Neturtinė žala, kai padarytas nesunkus kūno sužalojimas

Nukentėjusiajai S. S. dėl įvykusio eismo įvykio buvo padarytas kūno sužalojimas, sukėlęs nesunkų sveikatos sutrikdymą. Draudimo bendrovė nurodė, kad jos išmokėta 2500 Eur draudimo išmoka neturtinei žalai atlyginti yra proporcinga ir atitinkanti teisės aktų reikalavimus bei teismų praktiką, todėl likusioje dalyje ieškovės reikalavimą prašo atmesti.

Neabejotina, kad sveikatos sutrikdymas nukentėjusiajai sukėlė dvasinius išgyvenimus, fizinį skausmą, emocinį sukrėtimą, nepatogumus. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, atsižvelgiant į teismų praktiką dėl neturtinės žalos atlyginimo bylose dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo eismo įvykio metu, į tai, kad draudimo bendrovė nukentėjusiajai jau yra išmokėjusi 2500 Eur dydžio išmoką, į tai, kad nukentėjusiajai gydymas dar tęsiamas, jos laukia dar dvi operacijos, nukentėjusiosios civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies, priteisiant nukentėjusiajai iš draudimo bendrovės papildomai 500 Eur. Toks neturtinės žalos dydis (2500 Eur + 500 Eur) bus adekvatus patirtai neturtinei žalai, visiškai atitinka galiojančiuose teisės aktuose bei teismų praktikoje suformuotus atlygintinos neturtinės žalos principus ir dydžius.

Plačiau apie bylą skaitykite čia.

Iš kaltinamojo R. K. nukentėjusiajai S. S. priteistinos 450 Eur jos atstovavimo išlaidos pagal 2017-03-21 kvitą Nr. 883324 (b. l. 91).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 40 str., Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 4 d., 305 str. 4 d., 307 str. 5 d., teismas n u s p r e n d ž i a:

K., padariusį nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d., nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti, perduodant jį pagal laidavimą be užstato V. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) 1 (vieneriems) metams.

Nukentėjusiosios S. S. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti iš civilinio atsakovo If P& Insurance AS filialo (kodas 302279548, Žalgirio g. 88, Vilnius) nukentėjusiajai S. S. 500 Eur (penkis šimtus eurų) neturtinės žalos atlyginimo.

Priteisti iš kaltinamojo R. K. nukentėjusiajai S. S. 450 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt eurų) atstovavimo išlaidų.

Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Kauno apylinkės teismą.

 Teisėjas  Dainius Ročys

Jei susidūrėte su panašia situacija, susisiekite!

Advokato padėjėjas Julius Paškevičius

Mob. 8 640 65658

El. paštas julius@juliuspaskevicius.lt

Susisiekite Šia forma arba +370 640 65658

Julius paškevičius

Advokato padėjėjas

Išsilavinimas

  • nuo 2017 Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva (teisės doktorantūros studijos)
  • 2016 Mičigano Valstijos Universitetas, Jungtinės Amerikos Valstijos (Amerikos teisinės sistemos magistro laipsnis),
  • 2015 Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva (vientisosios teisės studijos),
  • 2012 Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva (istorijos bakalauro laipsnis).

Teisininkas Julius Paškevičius yra patyręs specialistas žalos priteisimo, skolų išieškojimo, ginčų dėl turto ir nuostolių atlyginimo srityse. Jau beveik dešimtmetį jis sėkmingai padeda klientams laimėti bylas, konsultuoja ir pataria teisiniais klausimais.

Diplomai

Priteista eurų

Atstovauta bylose

Metų patirtis

Susisiekite dėl nuosavybės teisės

Julius Paškevičius sėkmingai nagrinėja bylas, susijusias su nuosavybės teise, ruošia teisinius dokumentus ir atstovauja klientus teismo posėdžiuose.

julius@juliuspaskevicius.lt

+370 640 65658

Vilniaus g. 37-3 Kaunas