Iškeldinimas iš buto po varžytinių – Laimėta

CIVILINĖ BYLA – IŠKELDINIMAS IŠ BUTO PO VARŽYTINIŲ NR. e2-3960-845/2021

Iškeldinimas iš buto po varžytinių – buvę buto savininkai iškeldinti iš klientui nuosavybės teise priklausančio buto. Laimėta byla.

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

SPRENDIMAS UŽ AKIŲ

2021 m. vasario 9 d. Vilnius

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo T. S. ieškinį atsakovams R. Š, S. Š., I. Š. ir E. Š. dėl iškeldinimo iš neteisėtai užimamų gyvenamųjų patalpų, n u s t a t ė :

ieškovas T. S. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas iškeldinti atsakovus R. Š, S. Š., I. Š. ir E. Š.  iš gyvenamųjų patalpų, esančių (neskelbtina); priteisti iš atsakovo R. Š. 4895,00 Eur nuostolių atlyginimą už laikotarpį nuo 2019 m. rugpjūčio 14 d. iki 2020 m. gruodžio 18 d. (4400,00 Eur negautų nuomos mokesčio pajamų ir 495,00 Eur komunalinių paslaugų išlaidų), 5 proc. metinių palūkanų nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Pareikštus reikalavimus ieškovas grindžia tuo, kad 2019 m. rugpjūčio 14 d. jis pagal 2019 m. rugpjūčio 12 d. Turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. S-19-42-7826 nuosavybės teise įgijo butą, esantį (neskelbtina), kuriame gyvena atsakovai. Ieškovas siekė susitarti su atsakovais dėl naudojimosi minėtu butu, tačiau su jais susisiekti nepavyko. Pasak ieškovo, jo teisė naudotis jam nuosavybės teise priklausančiu turtu yra ribojama, kadangi atsakovai galimai vis dar gyvena bute ir laiko jame savo asmeninius daiktus, dėl ko ieškovas patiria nuotolius negaudamas nuompinigių bei mokėdamas už komunalines paslaugas.

KIEK KAINUOJA IŠKELDINIMAS IŠ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ?

Procesiniai dokumentai (ieškinio ir jo priedų kopijos, teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo) atsakovams R. Š, S. Š., I. Š. ir E. Š. jų gyvenamosios vietos adresu (neskelbtina), įteikti 2021 m. sausio 2 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalis). Atsiliepimų į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą trisdešimties dienų terminą atsakovai nepateikė. Dėl to ieškovo prašymu yra priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 2 dalis).

IEŠKINYS TENKINAMAS – IŠKELDINIMAS IŠ BUTO PO VARŽYTINIŲ

Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų ieškovės pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

Remiantis ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas 2019 m. rugpjūčio 12 d. Turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. S-19-42-7826 pagrindu nuosavybės teise įgijo butą, esantį (neskelbtina). Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo duomenimis ieškovo nuosavybės teisė į minėtą butą įregistruota 2019 m. rugpjūčio 14 d. (neskelbtina) 2020 m. gruodžio 15 d. pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) Nr. (2020-42397-PS)-172 duomenimis, minėtame bute savo gyvenamąją vietą yra deklaravę atsakovai. Ieškovas 2019 m. rugpjūčio 29 d. pranešimais kreipėsi į atsakovus, siekdamas susitarti dėl naudojimosi minėtu butu. Taip pat nustatyta, jog ieškovas 2019 m. lapkričio 26 d. sudarė Šilumos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. V021108 su akcine bendrove „Vilniaus šilumos tinklai“ dėl šilumos energijos teikimo minėtam butu, kurios pagrindu už minėtam butui laikotarpiu nuo turto įsigijimo nuosavybės teise momento 2019 m. rugpjūčio 14 d. iki ieškinio pateikimo teismui datos – 2020 m. gruodžio 18 d., ieškovas sumokėjo 495,00 Eur už suteiktą šilumos energiją.

Atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nors pastariesiems ieškinys buvo įteiktas tinkamai.

SAVININKO NUOSAVYBĖS TEISĖ

CK 4.37 straipsnyje įtvirtinta savininko teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, naudoti, valdyti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Tuo tarpu atsakovai, nebūdami nei minėto turto savininkais, nei jo nuomininkais, naudojasi ieškovui priklausančiu turtu, vengia jį atlaisvinti. Tokiais veiksmais atsakovai, naudodamiesi turtu prieš ieškovo (savininko) valią, trukdo jam naudotis nuosavybės teise priklausančiu turtu, nes jo neatlaisvina. Remiantis CK 4.95 str., savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo.

Byloje nustatytos faktinės aplinkybės liudija, jog ieškovas pagrįstai reikalauja iškeldinti atsakovus iš jam nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių (neskelbtina). Atsakovai neteisėtai naudodamiesi svetimu turtu, šiais savo veiksmais pažeidžia ieškovo, kaip nekilnojamojo daikto savininko, teises savo nuožiūra valdyti, naudoti nuosavybės objektą ir juo disponuoti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.37 straipsnis).

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad visais atvejais, kai nekilnojamojo daikto savininko teisių pažeidimas pasireiškia negalėjimu naudotis savo daiktu dėl to, kad kitas asmuo juo naudojasi be jokio teisinio pagrindo, savininko teisės ginamos negatoriniu ieškiniu (CK 4.98 str.). Asmuo, pareikšdamas negatorinį ieškinį, turi įrodyti dvi aplinkybes: tai, jog jis yra turto savininkas ir tai, kad jo teisės yra pažeistos(LAT 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2011).

Nagrinėjamoje byloje konstatuota, jog ieškovas yra nekilnojamojo turto, esančio (neskelbtina), savininkas 2019 m. rugpjūčio 12 d. Turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. S-19-42-7826 pagrindu, o atsakovai iki šiol nėra atlaisvinę nurodyto turto. Tokio pobūdžio duomenys liudija, kad atsakovų veiksmai pažeidžia ieškovo, kaip savininko, teises ir teisėtus interesus naudoti, valdyti jam nuosavybės teise priklausantį turtą (CK 4.37 str.), todėl jis turi teisę išreikalauti per teismą savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo (CK 4.95 str.).

PLAČIAU APIE BYLĄ SKAITYKITE ČIA.

Kadangi atsakovai pažeidė ieškovo, kaip savininko, teises naudotis jam nuosavybės teise priklausančiu turtu, remiantis CK 4.95 str., jie yra iškeldintini iš gyvenamųjų patalpų, esančių (neskelbtina).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 5 dalimi ir 286 straipsniu, teismas

NUSPRENDŽIA – IŠKELDINIMAS IŠ BUTO PO VARŽYTINIŲ

Iškeldinti atsakovus R. Š, S. Š., I. Š. ir E. Š.  iš gyvenamųjų patalpų, esančių (neskelbtina).

Priteisti iš atsakovo R. Š. ieškovui T. S. 495,00 Eur (keturis šimtus devyniasdešimt penkis eurus ir 00 ct) nuostolių atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (495,00 Eur (keturis šimtus devyniasdešimt penkis eurus ir 00 ct)) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. gruodžio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 287,10 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus ir 10 ct) bylinėjimosi išlaidų.

JEI SUSIDŪRĖTE SU PANAŠIA SITUACIJA, SUSISIEKITE!

Advokato padėjėjas Julius Paškevičius

Mob. 8 640 65658

El. paštas julius@juliuspaskevicius.lt

Susisiekite Šia forma arba +370 640 65658