Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje dėl žalos atlyginimo

Civilinis ieškinys dėl žalos atlyginimo

Nukentėjęs nuo vagystės iš automobilio ar namų asmuo turi teisę pateikti civilinį ieškinį – civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje dėl žalos atlyginimo. Įstatymas numato bendrą taisyklę, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. (LR BPK 109 str. ) Žinoma, civilinį ieškinį galima pateikti ne vien baudžiamojoje byloje, bet ir atskirai civilinio proceso tvarka. Vis dėlto civilinio ieškinio pateikimas baudžiamojoje byloje dėl žalos atlyginimo sutaupys Jūsų laiką ir pinigus. Jei patyrėte nuostolių dėl vagystės iš automobilio ar namų, kreipkitės ir paruošime Jums civilinį ieškinį, kurį galėsime pateikti tiek baudžiamojoje byloje, tiek civiliniame procese.

Privalumai

*Patirtis žalos dėl vagystės priteisimo bylose;

*Greitas teisminių dokumentų paruošimas per 1 d.;

*Aiški teisinių paslaugų kaina;

*Patogus teisinių paslaugų suteikimas nuotoliniu būdu.

Teisinių paslaugų kaina – 350 EUR

*Civilinio ieškinio paruošimas;

*Civilinio ieškinio priedų paruošimas;

*Civilinio ieškinio ir priedų pateikimas teismui;

*2 valandų teisinė konsultaciją.

Laimėta byla dėl žalos priteisimo po vagystės iš automobilio

Žyminis mokestis kai pateikiamas civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje

Pirmas privalumas, teikiant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, yra tas, kad civilinio ieškinio nagrinėjimas neapmokestinamas žyminiu mokesčiu. Tuo tarpu teikiant teismui civilinį ieškinį bendra tvarka, asmeniui, kuris teikia civilinį ieškinį, reikia sumokėti žyminį mokestį teismui už ieškinio nagrinėjimą. Žyminis mokestis apskaičiuojamas kaip procentinė dalis nuo prašomos priteisti sumos.  Plačiau apie žyminio mokesčio dydį galite sužinoti žyminio mokesčio skaičiuoklėje pasirinkę turtinių ginčų bylų nagrinėjimą.

Civilinio ieškinio nagrinėjimo terminas – civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje

Kitas privalumas tas, kad civilinis ieškinys baudžiamojo proceso metu bus išnagrinėtas greičiau. Iš esmės civilinis ieškinys negali būti patenkintas tol, kol nebus baudžiamojoje byloje priimtas apkaltinamasis nuosprendis nusikaltimą padariusiam asmeniui. Atitinkamai, civilinis ieškinys pateiktas teismui civilinio proceso tvarka prailgins teisminį procesą. Baudžiamoji byla gali būti nagrinėjama kelis metus ir tik po jos išnagrinėjimo Jūs turėsite teisę pateikti civilinis ieškinį civilinio proceso tvarka, kuris gali būti nagrinėjamas apie metus ar ilgiau. Taigi, bendrai teisminis procesas iki Jums bus priteista patirta žala gali užsitęsti iki trijų metų ar ilgiau.

Reikalavimai kai pateikiamas civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje

Teismas civilinį ieškinį nagrinėja baudžiamojoje byloje, jei civilinis ieškinys tenkina CPK numatytas sąlygas. Tuo tikslu teismui pareiškiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui. Civiliniame ieškinyje turi būti nurodoma: teismo, kuriam paduodamas procesinis dokumentas; dalyvaujančių byloje asmenų procesinės padėtys, vardai, pavardės, asmens kodai; ieškinio suma; aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą; įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes; ieškovo reikalavimas; priedai; procesinį dokumentą paduodančio asmens parašas ir dokumento surašymo data. Netinkamai paruoštas civilinis ieškinys nebus teismo priimtas ir nagrinėjamas.

Taip pat skaitykite apie turtinės ir neturtinės žalos priteisimą, nukentėjus avarijoje.

Jei susidūrėte su panašia situacija, susisiekite!

Advokato padėjėjas Julius Paškevičius

Mob. 8 640 65658

El. paštas julius@juliuspaskevicius.lt

Susisiekite Šia forma arba +370 640 65658