Susisiekite: +370 640 65658

Bendroji dalinė nuosavybė ir jos remontas

Dažnai bendroji dalinė nuosavybė ir jos remontas kelia įvairius ginčus tarp bendraturčių. Suremontavote bendrąją dalinę nuosavybę, bet bendrasavininkai nepadengia išlaidų ir patiriami nuostoliai dėl bendro turto remonto? Pateikite ieškinį teismui dėl nuostolių atlyginimo iš bendraturčio.

Užsakyti paslaugą

Kodėl verta užsisakyti teisines paslaugas?

 • Patirtis nuostolių iš bendraturčių priteisimo bylose leis jums būti užtikrintais sėkme teisminiame procese.
 • Atstovavimas tiek išreikalaujant pažymas bei išrašus iš valstybinių registrų ir institucijų, tiek visose teisminio proceso stadijose.
 • Skaidrus komunikavimas, suteikiant jums informaciją apie teisminio proceso eigą ir teismo priimtus procesinius sprendimus.
 • Aiški kainodara už teisines paslaugas leis jums potencialiai įvertinti galimas atstovavimo išlaidas.
Design element.
Design element.

Kaip užsisakytil teisines paslaugas?

 • Nuostolių priteisimo iš bendratučio dėl bendro turto remonto paslaugą galite užsisakyti tiesiog internetu paspaudę mygtuką UŽSAKYTI PASLAUGĄ.
 • Užsakius šią teisinę paslaugą internetu, jums bus atsiųsta teisinių paslaugų sutartis kartu su dokumentų sąrašu, kurie būtini rengiant jums reikalingą procesinį dokumentą.
 • Pateikus visus reikalingus dokumentus, per dvi dienas parengiamas procesinis dokumentas ir pateikiamas teismui.

Nuo konsultacijos
iki atstovavimo

01

Teisinė konsultacija

Teisininkas išanalizuos aplinkybes, aptarsime teisinio proceso eigą ir pateiks atsakymus į jūsų klausimus.

02

Ieškinio paruošimas

Parengiamas ieškinys teismui dėl nuostolių atlyginimo iš bendraturčio.

03

Įteikimas teismui

Ieškinio ir teisiniam procesui reikalingų dokumentų pateikimas teismui.

04

Informavimas apie procesą

Suteikiama informacija apie teismo priimtus procesinius sprendimus, kitų šalių pateiktus ir kt.

05

Atstovavimas teisme

Teisininkas atstovauja jus viso teisminio procesu metu ir gina jūsų interesus.

Išsilavinimas

Julius Paškevičius

Advokato padėjėjas
Julius Paškevičius

Nors teisėje interpretacijoms vietos mažai, pasimesti – paprasta. Nenuklyskite į pareiškimų, prašymų ir sutarčių mišką, bet pasitikėkite profesionaliu teisininku, kurio patirtis leidžia jam matyti problemos sprendimo būdus jau pirmos konsultacijos metu. Juliaus stiprybė – konkretumas. Susisiekę, galite būti tikri, kad sulauksite tikrų atsakymų aiškiai ir greitai.

Diplomai

Mokslinė veikla

 • Apginta teisės mokslo krypties mokslo daktaro disertacija „Buitinių vartotojų teisė į elektros energijos tiekimą Europos Sąjungoje“ (Household consumers’ right to be supplied with electricity in the European Union“) (2022)
 • International Scientific Conference „Europization of national law: achievments, problems, challanges“ (2021)
 • Julius Paškevičius, The Conceptualization of Energy Justice: the EU Sphere. Baltic Journal of Law & Politics 13:1 (2020): 163-190
 • Scientific Conference „Human rights issues in the age of globalization and rapid technological innovations“ (2019)
 • Julius Paškevičius, Whether the Support Schemes of the Renewable Energy of the EU Are in Compliance with the Principle of the Free Movement of Goods? ISSN (Online) 2029-4239, Law review No. 2(18) 2018
 • 11th International Scientific Conference „Problems of Ensuring Public Security: Theoretical and Practical Aspects“ (2017)
 • Saulė Milčiuvienė, Julius Paškevičius, The Investment Environment for Renewable Energy Development in Lithuania: The Electricity Sector, Baltic Journal of Law & Politics. ISSN (Online) 2029-0454, October 2014
 • Julius Paškevičius, The Energy Charter Process, Cyseni, 2014

Atnaujintas palikimo priėmimo terminas

Laimėta

Gautas teismo leidimas investuoti vaikų pinigus

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Iškeldintas buvęs turto savininkas

Laimėta

Panaikinta uzufrukto teisė

Laimėta

Iškeldintas nuomininkasgyvenamųjų patalpų

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Laimėta

Priteistas avansas ir netesybos

Laimėta

Paliktas galioti varžytinių aktas ir iškeldintas buvęs savininkas iš kliento varžytinėse įsigyto buto

Laimėta

Atlyginti nuostoliai dėl kito asmens neteisėtų veiksmų

Laimėta

90% laimėtų bylų

Teisės magistro laipsnis LT ir JAV

Nuo konsultacijos iki atstovavimo

Bendroji dalinė nuosavybė: bendraturčių teisės ir pareigos

Kokios yra bendraturčių teisės ir pareigos? Valdydami dalinę nuosavybę susidursite su atrodytų paprastais klausimais, kurie, nesusitarus geranoriškai, gali pasiekti ir teismą. Pavyzdžiui, gyvenate su bendraturčiu viename name, jūs antrame aukšte, o jis – pirmame. Staiga prakiurus stogui, kas turėtų pasirūpinti jo remontu? Tik jūs ar ir kaimynas žemiau?

Jeigu bendraturtis nesirūpina savo nuosavybės dalimi, neprisideda prie bendrosios nuosavybės remonto, o dėl to bendroji dalinė nuosavybė genda ir jūs patiriate nuostolius, juos atlyginti galite kreipęsi į teismą. Pastate ar patalpoje bendraturčiai bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo bendro naudojimo patalpas, pagrindines namo konstrukcijas, bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, sanitarinę–techninę ir kitokią įrangą.

Bendraturčių teisės ir pareigos dėl bendro turto tvarkymo ir išlaikymo numato sąlygas, kada bendro turto savininkai privalo prisidėti prie bendro turto remonto. Jei bendraturčiai neprisideda prie būtinų remonto darbų, padėsime Jums prisiteisti patirtus nuostolius dėl bendro turto remonto.

Bendroji dalinė nuosavybė ir jos remontas: proporcingumo kriterijus

Kiekvienas bendraturtis privalo prižiūrėti savo turto dalį, apmokėti kylančias išlaidas, mokesčius, rinkliavas ir kt. bei įsipareigoja vykdyti su turtu priklausančias prievoles tretiesiems asmenims.

Įstatymas numato, kad kiekvienas iš bendraturčių turi prisidėti prie bendro turto tvarkymo ir išlaikymo proporcingai savo turimai daliai bendrame turte.

Kitaip tariant, visi turi stengtis išsaugoti turtą ir apsaugoti jį nuo vertės sumažėjimo.

Jei vienas iš bendraturčių neprisideda prie turto būtino remonto, tuomet kitas ar kiti bendraturčiai gali kreiptis į teismą dėl nuostolių atlyginimo, kuriuos patyrė remontuojant turtą

Bendroji dalinė nuosavybė išlaikoma ir remontas turi būti atliekamas vadovaujantis proporcingumo ir būtinumo kriterijais. Svarbu žinoti kada reikia bendraturčių sutikimo remontuoti bendrą turtą, o kada bendraturčių sutikimas nėra reikalingas.

Bendraturčių išlaidos turtui išsaugoti vertinamos būtinumo ir protingumo kriterijais, kas išlaidas turto išsaugojimui atskiria nuo turto pagerinimo išlaidų, kurioms reikalingas kitų bendraturčių sutikimas.

 

Bendraturčių teisės kai patiriami nuostoliai dėl bendro turto remonto

Bendraturčiai turi teisę į jų turto daliai proporcingas dalinės nuosavybės duodamas pajamas ir teisę į nuostolių atlyginimą, jei nuostoliai kilo dėl vieno iš bendraturčių kaltės nevykdant pareigos prižiūrėti savo turto dalį.

Jeigu namo bendraturčiai dalijasi pirmą ir antrą pastato aukštus, ir pirmojo aukšto savininkas neprižiūri, neremontuoja ir apskritai apleidžia savo nuosavybę (tarkime gyvena užsienyje), o dėl to namo būklė blogėja ir antrasis aukštas įgriūva, tai antrojo aukšto savininkas gali pateikti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo.

Svarbu pabrėžti tai, kad nekilnojamojo turto bendraturčiai prisideda prie nuosavybės išlaikymo proporcingai savo daliai bendrame turte. Naudojimasis bendra nuosavybe yra dažnai apibrėžiamas tik žodžiu, bet jei norite išvengti ginčų ateityje, rekomenduojama susitarimą patvirtinti raštiškai.

Kaip atgaunami patirti nuostoliai dėl bendro turto remonto?

Neprižiūrima bendroji dalinė nuosavybė netenka vertės, atsiranda rizika patirti žalą dėl neprižiūrimos nuosavybės, mažėja namo energetinis efektyvumas. Norint atgauti patirtus nuostolius kreipkitės į teisininką, kuris išanalizuos individualią situaciją ir pateiks atsakymus į jums rūpimus klausimus. Teisininkas parengs civilinį ieškinį dėl nuostolių atlyginimo iš bendraturčio ir pateiks jį teismui.

Kokios bendraturčio pareigos, jei turtu jis nesinaudoja?

Net jei bendraturtis nesinaudoja jam priklausančia turto dalimi, tai neatleidžia jo nuo dalinės nuosavybės pareigų. Jis privalo prižiūrėti ir remontuoti nuosavybę, mokėti mokesčius, prisidėti prie rinkliavos ir kitų išlaidų. Visos turto išlaidos dalinamos Registrų centre nurodytomis dalimis.

Dalintis:

Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

+370 640 65658